MENY
Eskilstuna kommun

Verksamhetsrapport 2016

Sammanfattning

Barnstigens förskola har haft en hög måluppfyllelse under året.
Vi har under året lagt stort fokus på normer och värden och valt att arbeta mycket med att revidera och implementera vår likabehandlingsplan med personal, barn och vårdnadshavare.
Genom att förankra planen hos alla på förskolan ger vi bra förutsättningar för att minimera risker för kränkningar och skapa trygghet hos barn och
vårdnadshavare.

Litteratur har varit en stor framgångsfaktor under året och något som all personal blivit inspirerade att fortsätta att arbeta med till nästa läsår. Vi har arbetat med både böcker bilder och olika texter. Litteraturen har även kopplats ihop med vårt likabehandlingsarbete. Här har barn och personal reflekterat över många olika etiska dilemman.

Vi kommer att fortsätta utveckla vårt arbete med pedagogisk dokumentation och våra lärmiljöer.


Läs hela rapporten här
Verksamhetsrapport 2016

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Barnstigens förskola
Öppettider

Måndag - fredag 06.15 - 18.00