MENY
Eskilstuna kommun

Arbetssätt

Vårt förhållningssätt bygger på respekt. Att se varje olikhet som en tillgång och att alla är lika mycket värda. Vi arbetar för att utveckla barnens sociala kompetens genom att bland annat väva in samarbetsövningar i så gott som allt vi gör.

Vi arbetar medvetet med att dela barnen i mindre grupper. Detta för att se barnens individuella utveckling, likheter och olikheter, möjligheter till konfliktlösning och kunna ta tillvara på barnens intressen och nyfikenhet.

Vi pedagoger är medupptäckare och medutforskande med barnen. Vår tanke är att barnen kan lära sig metoder och tekniker för att själva kunna hitta svar på sina funderingar och frågeställningar.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10

2:2 Utveckling och lärande

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv."

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar med kamera, Ipad, målningar, teckningar etc. Vi ger barnen möjlighet att reflektera kring sitt lärande både med varandra, oss pedagoger och tillsammans med sina föräldrar genom att dokumentationerna sätts upp i barnens nivå och också skickas hem.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10

2:6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
"För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras."

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Barnstigens förskola
Öppettider

Måndag - fredag 06.15 - 18.00