MENY
Eskilstuna kommun

Arbetssätt

Läroplanen för förskolan från 1998 säger att:

Förskolan skall sträva efter att varje barn  
utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Några av våra områden som vi arbetar med är språk, grön flagg och jämställdhet. Vi arbetar medvetet med att dela barngruppen i mindre grupper. Detta för att kunna se varje enskilt barn och för att barnet ska få möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter sin förmåga.
Vi tar tillvara på barnens vetgirighet och nyfikenhet genom att vara medforskare tillsammans.

Språk

Vi arbetar mycket med språkstimulans. Vi använder ofta rim och ramsor tillsammans med barnen, speciellt vid samlingar. Vi har ett flertal pedagogiska språkappar som barnen kan arbeta med.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Barnstigens förskola
Öppettider

06.15 - 18.00