MENY
Eskilstuna kommun

Verksamhet

Vi arbetar med läroplanens samtliga mål och försöker skapa samband mellan dessa och sätta dem i ett sammanhang.

På Björnidet växlar barnen mellan ett flertal olika aktiviteter. Här beskriver vi några av dem.

Vi arbetar mycket med språkstimulans. Vi använder ofta rim och ramsor tillsammans med barnen, speciellt vid samlingar. Vi har ett flertal pedagogiska språkappar som barnen kan arbeta med.

Vi läser sagor kontinuerligt. Barnen får möjlighet att kunna kommunicera och söka sig nya kunskaper. Vi lånar böcker från bokbussen som kommer till vår förskola en gång i månaden. Två barn får följa med och låna böcker. Vi väljer ofta böcker beroende på vad vi arbetar med.

 

Barnen har under dagen fri tillgång till ateljén där de kan skapa och prova på nya material och tekniker. I ateljén finns möjligheter att undersöka och jobba med färger på olika sätt. Barnen får möjlighet att uttrycka sig genom att rita, måla, teckna och skapa bilder med hjälp av ett rikt utbud av material. Vi ser inte det färdiga alstret som det viktigaste, utan processen när barnet skapar.

Pedagogens uppgift blir att utmana och ge barnen uppgifter som utvecklar det som intresserar barnet. Ateljén bli en plats där alla sinnen används och stimuleras genom fantasin och kreativitetens värld.

 

Vi har samlingar i två olika grupper varje dag innan lunch. En samling för de yngre barnen och en för de äldre barnen. Detta för att nå varje barn. Då läser vi bl.a. flanosagor, sjunger sånger, använder rim och ramsor och gör olika lekar.


I skogen har vi både lek och planerade aktiviteter. Vi går till skogen i mindre grupper.
Vi upptäcker naturen tillsammans och följer årstidernas växlingar. Genom att vistas i naturen får barnen respekt för växter och djur. Även i skogen får barnen tillfälle att utveckla sin motorik.

Den fysiska aktiviteten i förskola är något som vi tycker är viktig. Vi försöker att röra oss på olika sätt när vi har motorik genom att ex. krypa, hoppa, gå på tå och klättra.Vi har ofta rörelselekar som är både organiserade av vuxna & barn. Vi använder oss även utav mini-röris tillsammans med barnen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Barnstigens förskola
Öppettider

Måndag - fredag 06.00 - 17.30