MENY
Eskilstuna kommun

Verksamhetsrapport 2016

Sammanfattning
På Ärla förskola har vi under läsåret 2015/16 lagt stort fokus på att utveckla vårt värdegrundsarbete. Vi har gjort en omarbetning av likabehandlingsplanen och all personal har diskuterat samtliga diskrimineringsgrunder. Detta är ett sätt att arbeta för ökad trygghet i förskolan.

Arbetet med litteratur har genomsyrat förskolans alla mål. Det har varit ett mål som engagerat både personal och barn. Personalen har genom Kommunens lässatsningen börjat reflektera kring i vilket syfte de använder litteratur, sitt förhållningssätt och läsmiljöns betydelse. Vi har även tillfört normkritisk litteratur, något som gett både barn och personal möjlighet att reflektera kring normer och värden.

Ett utvecklingsområde som vi har identifierat är synliggörandet av barns enskilda lärprocesser. Vi behöver skapa en djupare förståelse för betydelsen av pedagogisk dokumentation för verksamhetens utveckling. Ett annat utvecklingsområde är de pedagogiska miljöerna på förskolan, något vi kommer att arbeta vidare med under kommande läsår.

Läs hela verksamhetsrapporten här
Verksamhetsrapport 2016

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Ärla förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00