MENY
Eskilstuna kommun

Reggio Emilia

Vi jobbar utifrån Reggio Emilia – filosofin som härstammar från Italien. Efter andra världskriget startade en grupp kvinnor och folkskolläraren Loris Malaguzzi en förskola.

Enligt filosofin vill vi i Ärla förskola bland annat se till att

 •   arbeta utifrån barnens intressen och erfarenheter
 •   barnen ses som kompetenta och med rik kunskap
 • barnen är ömsesidigt beroende av varandra i sina läroprocesser
 •  barnen får lära sig genom diskussioner och reflektioner
 •  barnens delaktighet och eget ansvar är viktiga inslag i verksamheten
 •  olikheter och skillnader är resurser och tillgångar som accepteras
 • arbeta med långvariga projekt i barnens takt, studera detaljer från olika infallsvinklar
 •  låta barnen ta god tid på sig och få prova sig fram
 •  barnen har rätt att välja sitt ”språk” att kommunicera med
 • inte söka ”rätt” svar utan vi är intresserade av barnens egna tankar, idéer och fantasier om olika företeelser.
 • låta barnen reflektera
 •  inte söka ”rätt” svar utan vi är intresserade av barnens egna tankar, idéer och fantasier om olika företeelser.
 • motverka stress och flyktighet
 • arbeta i mindre grupper
 • det finns valmöjligheter för barnen
 • jobba med det som fungerar för barnen.

Pedagogerna använder sig av

 • dokumentationer och observationer med hjälp av kamera,papper och penna etc
 • diskussioner och reflektioner av de pedagogiska dokumentationerna, för att kunna analysera och se hur arbetet ska fortsätta
 • de "100" språken/uttryckssätten
 • den skapande miljön, som ska vara aktiv och föränderlig
 •  frågan "vad kan vi förändra till det bättre?"
 • barnen och deras kunskap och förhåller sig nyfikna till den
 • de gemensamma målen: trygghet, empati, jämställdhet,
 • demokrati och lärande
 •  litteratur för att kunna koppla ihop teori och praktik
 • ett förutsättningslöst tänkande kring barnen, i stället för att tänka ”så är hon/han” och ”så gör hon/han alltid”.
 • tankesättet att barn blir olika i olika sammanhang
 • att förundras över barns sätt att tänka
 • relationerna - de är viktiga för tänkandet, ty ingen och inget existerar utanför kontext och relationer.
 • problemlösande pedagogik där vi ger barnen utmaningar och
  är nyfikna på hur många sätt de kan lösa problem på.

Enligt Reggio Emilia - filosofin ser vi De fyra viktiga pedagogerna

 •  barnen - kan hjälpa varandra och lära sig i mötena sinsemellan.
 •  pedagogerna - är medforskare, goda lyssnare och ställer
   aktivt intresserade frågor.
 • miljön - med olika lek/forskarstationer, där barnen
   uppmuntras att ta eget ansvar
 •  vårdnadshavarna - är en resurs i förskola och ska känna
  delaktighet i verksamheten.

Citat av LORIS MALAGUZZI

  ”JU SNABBARE VI KOMMER TILL ETT RESULTAT, DESTO SNABBARE FÖRLORAR VI DET.”

”OM VI HAR ETT RIKT BARN FRAMFÖR OSS BLIR VI RIKA PEDAGOGER OCH FÅR RIKA FÖRÄLDRAR.”

                                                                                  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Ärla förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00