MENY
Eskilstuna kommun

Aktiviteter

Våra aktiviteter är ett återkommande inslag i vår verksamhet. Här följer några exempel på vad det kan vara.

Utelek på lilla gården: Barnen får möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med varandra på förskolan. 

Lek i vatten

Rörelse i Regnbågen: Barnen får möjlighet att röra på sig, träna motorik, balans, samspel, tur tagande samt matematik.

Rytmik

Projektarbete utifrån Grön flagg: Under 2017/2018 kommer vi att arbeta med ett projekt om myror. Under en skogsutflykt upptäckte pedagogerna att barnen var mycket faschinerade av en myrstack. Utifrån barnens reflektioner tillsammans med pedagogerna kommer projektet handla om hur myrorna ser ut, var de bor samt vad de äter. Barnens intresse kommer styra hur projektet utvecklar sig.

Skogsutflykt: Barnen får möjlighet att i lugn takt gå till skogen, där barnen får utforska och undersöka miljön utifrån sina egna förutsättningar samt se förändringar i skogen under årstiderna.

Skogspromenad

 
Sagan: Vi går till sagorummet, där en pedagog berättar en saga med hjälp av rekvisita. Genom sagan får barnen träna på att lyssna och använda fantasin samt utveckla sitt ord- och begreppsförråd. Barnen får också en förståelse för hur en saga är uppbyggd med en början, en handling och ett slut. Detta är en början till att förstå skriftspråket.

Arbeta med Playdoh
Sagorummet

IT och ipad: I vår verksamhet använder vi ipaden som ett verktyg för utveckling och lärande. Vi tittar på Busigt lärande, barnen får möjlighet att sjunga, träna färger, räkna och mycket mer. Med hjälp av ipaden samlas barnen kring en aktivitet och tränar också samspel, turtagning och språket. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Sång och musik är några av uttrycksformerna som barn får chansen att uttrycka tankar, känslor och erfarenheter via samtidigt som barnen får utforska hur enkel teknik fungerar (Lpfö98/10).

Ipad

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Ärla förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00