MENY
Eskilstuna kommun

Verksamhet

Projekt Sagan: Vi kommer att välja ut en saga som vi arbetar med tillsammans med barnen på olika sätt. Vi kommer att läsa sagan både med hjälp av bok och it-verktyg som tex ipaden, dramatisera, rita/skapa utifrån sagan vi valt. På detta sätt kommer vi att arbeta med det vidgade språkbegreppet som handlar om att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig genom flera olika språk och hitta en uttrycksform som passar dem bra. Genom att arbeta med sagan på detta vis hoppas vi att öka barnens läslust och intresse för skriftspråket. Vi vill ge barnen en mångfald av erfarenheter och upplevelser utifrån en och samma saga. Detta projekt kommer vi att arbeta med under 2016/2017.

Temaarbete Grön flagg: Naturens kretslopp
Vi att arbetar med naturens kretslopp, där fokus kommer att ligga på hur naturen/skogen ser ut och förändras under de olika årstiderna, vad som går att äta från skogen och när. Vi kommer att arbeta både i små grupper och även ha gemensamma diskussioner/samlingar kring temat.

 

Så här kan en vecka se ut på Bullerbyn Blå.

Utelek tillsammans med övriga avdelningar på våra gårdar. Barnen får möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med de andra barnen på förskolan.

Barnen ges möjlighet att arbeta utifrån sina egna intressen så som naturkunskap och teknik. Vi genomför även experiment tillsammans med barnen.

Språk och matematik genomsyrar vår verksamhet.

Barnen får träna på att lyssna och använda fantasin genom sagan, då de även utvecklar sitt ordförråd och begreppsbildning. Sagan hjälper barnen också att utveckla sin förmåga att reflektera och återkoppla.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Ärla förskola
Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00