MENY
Eskilstuna kommun

Lite mer om hur vi arbetar och leken betydelse

Vårt arbete på Bamse

På Bamse arbetar vi främst för att barnen ska känna trygghet och samhörighet. Vi arbetar för att få ihop barngruppen till en gemensam samhörighet men vi arbetar även för att låta varje barn få vara sin egen.

Genom att vara mycket tillsammans med barnen, finnas till hands och hjälpa barnen i olika situationer, hjälpa dem tillrätta i våra rutiner når vi fram till våra mål.
Barnen får också utvecklas i egen takt med lagom stimulans för deras nivå. Utmaningarna ökar successivt vart efter barnets mognad.
För att uppleva och lära sig så behöver barnen använda alla sina sinnen så mycket som möjligt. Barnen får en utvecklande pedagogisk stimulans genom hörseln, synen, känseln, smaken och lukten.

Lekens betydelse

Den fria leken är viktig för ett barns utveckling. Det är en härlig känsla för ett barn att få upptäcka och lära sig själv, få erfarenhet av olika material, hur saker fungerar, vad som händer i olika situationer. Här kommer även det social samspelet in. Genom att uppmuntra och stödja barnet så ökar dess färdigheter och kompetenser och där igenom dess självkänsla som är grunden till all inlärning.

Inskolning

Det är en personal som introducerar barn och förälder i lokaler och verksamheten under ett inskolningssamtal. Förälder får information som rör förskolan och acdelningen. Vid behov kan en tolk bokas och vara med vid första tillfället. De ftre följande inskolningsdagarna är oftast tre timmar per dag och då är barn och förälder/föräldrar  med i vår verksamhet. Dagarna därefter lämnar föräldern sitt barn en liten stund  och den stunden utökas succesivt följande dagar. Under inskolningstiden som kan variera från en vecka till flera veckor, arbetar personalen för att barnet skall känna trygghet och få förtroende för personalen. Verksamheten och dess rutiner introduceras lite i taget. Personalen arbetar för att finnas till hands och vara nära för att barnet ska känna förtroende, uppmuntra och locka barnet till lek.


 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.