MENY
Eskilstuna kommun

Alvägens förskola

En förskola med estetisk inramning

Välkommen till Alvägens förskola!

Alvägens förskola tillhör förskoleområde Centrum tillsammans med förskolorna; Krongatan, Källgatan, Radermachergatan, Strigeln, Stigeln pedagogiska omsorg, Tallåsplan och Tunavallen. Alvägens förskola ligger centralt i området Fröslunda.

På Alvägen har vi estetiska ämnena som inramning för vårt läroplansarbete. Det innebär att vi arbetar med bland annat sång, måltidspedagogik, rytmik,rörelse, musik, drama, bild, form och digitala verktyg för att genom estetiska läroprocesser och uttrycksformer ge barnen goda möjligheter för utveckling och lärande genom sina alla sina olika sinnen.

Vi har ett samarbete med musikskolan genom vårt El Sistema arbete där en musikpedagog kommer till förskolan varje onsdag och har aktiviteter som inkluderar sång, musik, dans, rytmik och rörelselek tillsamma med förskolans 5 åringar.

Utemiljön består av en naturgård och en gård med planerade lekredskap. Det finns ett antal planerade lekplatser i omgivningarna runt förskolan samt närhet till skog och naturområden.

Värdegrunden på Alvägen bottnar i inkludering, delaktighet och alla människors lika värde,

Vår verksamhet styrs av Lälanen för förskola 98/16 samt Barnkonventionen. 

Vill du komma och besöka oss?

Ta kontakt med vår samordnare Camilla på telefonnr: 016-7106723

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.