MENY
Eskilstuna kommun

Alvägens förskola

En förskola med estetisk inramning

Välkommen till Alvägens förskola!

Förskolan ligger centralt i området Fröslunda i Eskilstuna.

Utemiljön består av en naturgård och en gård med planerade lekredskap. Det finns ett antal planerade lekplatser i omgivningarna runt förskolan samt närhet till skog och naturområden. Barnen på Alvägens förskola kommer under stor del av dagen att vara tillsammans med två pedagoger i grupper med färre barn.

Vi arbetar med de estetiska ämnena som inramning för vårt läroplansarbete. Det innebär att vi arbetar med bland annat musik, drama, bild och form och digitala vertyg för att möjliggöra och duka upp för estetiska läroprocesser för att ge barnen goda förutsättningar för att utveckla språket samt utforska matematik, teknik och naturvetenskap som ämnen, fenomen och begrepp genom lek och samspel.

Vi har ett samarbete med musikskolan genom vårt El Sistema arbete. Det innebär att pedagoger från musikskolan kommer till förskolan vid olika tillfällen varje vecka och har aktiviteter som inkluderar musik, dans och musiklek på olika sätt.

På förskolan är vi alla ett team som arbetar för att ge våra barn förutsättningar att tro på sig själva, känna tillhörighet och utvecklas både som individ och i grupp.Värdegrunden på Alvägen bottnar i inkludering, alla människors lika värde, tillsammans är vi starka och utveckling av den individuella personen.

Vår verksamhet styrs av Läroplanen för förskola 98/16 samt Barnkonventionen. 

 Vill du komma och besöka oss?

Ta kontakt med vår samordnare Camilla på telefonnr: 016-7106723 eller vår Lärmiljöpedagog Ann-Maria på telefonnr: 016-7106722.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.