MENY
Eskilstuna kommun

Att tänka på vid fotografering och filmning i förskolan/skolan

Förskolans/skolans lokaler och gård är inte allmän plats. Det innebär att det är förskolechefen/skolchefen som bestämmer om fotografering/filmning av barn, besökare (andra vårdnadshavare/anhöriga) och personal får förekomma inom förskolan/skolan ifråga.

Förskolans/skolans utgångspunkt är att fotografering/filmning ska var tillåten. Det kan dock vara så att i den verksamhet där ditt barn finns kan det förekomma främst barn men också anhöriga eller personal som har ett extra behov av skydd. De kan vara utsatta för olika typer av hot. I de fallen tillåts ingen fotografering/filmning överhuvudtaget. Vi ber dig och andra anhöriga till ditt barn som närvarar vid olika tillställningar att respektera detta då det har att göra med dessa barns/personers säkerhet.

I de fall fotografering/filmning är tillåten vill vi klargöra att förskolan/skolan inte är ansvarig för den fotografering/filmning som då sker eller vad man sedan gör med fotografierna/filmerna. Ansvaret åvilar de vårdnadshavare/andra anhöriga som då fotograferar/filmar att respektera gällande lagstiftning främst personuppgiftslagen (1998:204) PuL. Att behandla personuppgifter av rent privat natur faller i de flesta fallen utanför PuL. Med privat behandling menas till exempel att du lagrar fotona/-filmerna på din hemdator.

Om personuppgifter, till exempel foton, behandlas för journalistiska ändamål är behandlingen i princip också undantagen från personuppgiftslagens bestämmelser. Även en privatperson kan ha ett journalistiskt ändamål, till exempel när hon eller han bloggar. Det här undantaget gäller dock inte vid publicering av uppgifter om andra av rent privat karaktär.

Observera att om du tänker sprida fotografier/filmer till en större krets, till exempel genom att lägga ut dem på Internet, måste man följa PuL. Reglerna innebär att det inte är tillåtet att publicera bilder och annan information som kränker den personliga integriteten för de personer som förekommer på fotografierna/filmerna.

För att kunna publicera fotografier/filmer på Internet av personer som går att känna igen krävs samtycke från personen ifråga eller om det rör sig om ett barn från dennes vårdnadshavare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla