MENY
Eskilstuna kommun

Allmän förskola för tre-femåringar


barn

Syfte med allmän förskola

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar och verksamheten ska utgå från leken. Genom allmänna förskolan erbjuds alla 3-5 åringar pedagogisk stimulans och gruppgemenskap.

Den pedagogiska verksamheten i förskolan regleras av Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Verksamheten i allmän förskola utgår från läroplanen. För familjedaghemmen regleras verksamheten av Skolverkets Allmänna råd för familjedaghem. Det innebär att allmän förskola inte kan bedrivas i familjedaghem. 3-5 åringar som har plats i familjedaghem erbjuds att delta i allmänna förskolan.

Tider

Varje förskola för sig beslutar om tider för allmänna förskolan. Verksamheten fördelas oftast på 3,45 timmar 4 dagar i veckan men andra tider kan förekomma, t.ex. vid långa resvägar kan det vara lämpligt att förlägga fler timmar per dag under färre dagar.

Det är viktigt att tider och planering utgår från barnet och att det blir kontinuitet för lek och lärande. Föräldrar och förskolans chef/rektor ska vara överens om vilka tider som gäller för barnet och att de tiderna läggs fast.

Avgifter

Den allmänna förskolan är avgiftsfri. De barn som har en placering i kommunal eller enskild förskola deltar samtidigt i allmän förskola. För barn som behöver plats mer än 15 timmar per vecka tas en avgift ut beräknad på maxtaxan och reducerad med 25 %.  Detta gäller även 3-5 åringar som har plats i familjedaghem.

Regler för vistelsetider

Allmän förskola bedrivs 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Det innebär att verksamhetsåret sträcker sig över minst 35 veckor och följer i stort skolans arbetsår. Barn med förälder som t.ex. är studerande eller hemma och barn som har plats i familjedaghem omfattas av dessa tider. Barnen är lediga under de flesta skolloven.

Barn till föräldraledig/arbetslös förälder har rätt till förskoleverksamhet 15 timmar per vecka året om.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl bedömts vara i behov av särskilt stöd har rätt till avgiftsfri förskoleverksamhet 15 timmar per vecka året om.

Transporter

Transport till och från allmänna förskolan är ett föräldraansvar. Kommunen tillhandahåller inte den tjänsten. Om förälder väljer att ha barnet både i familjedaghem och i allmän förskola är det förälders ansvar att lämna och hämta barnet i allmänna förskolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla