MENY
Eskilstuna kommun

Frågor och svar om förskolan

Hur gör jag när jag vill ansöka om plats i förskola för mitt barn?

– Du loggar in på kommunens e-tjänst för barnomsorg som du hittar på eskilstuna.se/barnomsorg. Inloggning sker med e-legitimation (även kallat bank-ID) som du får via din bank.
Söker du plats och undrar över något ringer du Eskilstuna direkt på telefon 016-710 10 00.

Hur gör jag när jag vill söka plats på fristående förskola eller hos fristående dagbarnvårdare?

– De fristående förskolorna och dagbarnvårdarna har egna köer, du vänder dig direkt till respektive förskola.

När kan jag ställa mitt barn i kö?

-Tidigast åtta månader innan du vill ha plats. Om du till exempel vill att ditt barn ska börja förskolan vid 18 månaders ålder, kan du ansöka om plats då barnet är tio månader.

Barnet ska ha fyllt ett år när det börjar på förskolan.

När får jag plats för mitt barn?

-Om du ansöker minst fyra månader innan du vill ha plats, är du garanterad en plats till ditt barn enligt våra köregler.

Du kommer att erbjudas plats på en förskola, och det är sedan förskolechefens ansvar att fördela barnen i olika grupper. När du tackat ja till plats på förskolan får du ett placeringsbeslut med meddelande om vilken avdelning ditt barn ska gå på.

Kan man söka till flera förskolor?

-Ja, du kan ange tre alternativ. Det ökar chansen att du får plats på någon förskola som du önskar, om förstahandsalternativet skulle vara fullt.

Får jag plats på den förskola jag önskar i första hand?

-Vi strävar efter att du ska få ditt förstahandsval så långt det bara går. Det är dock inte alltid möjligt att uppfylla. Vill du veta hur köläget ser ut just nu kan du besöka eskilstuna.se/forskoleplats

Kan jag besöka de förskolor jag är intresserad av?

-Javisst, vi tycker att det är jättebra om du vill besöka förskolan i förväg. Vänd dig direkt till den eller de förskolor du är intresserad av. Kontaktuppgifter finns på eskilstuna.se/forskola

När får jag besked om jag fått plats?

– Målsättningen är att ge besked så snabbt som möjligt.

Vad ska jag betala för min plats?

-Eskilstuna kommun tillämpar maxtaxa. Vad det innebär och vilka priser som gäller kan du läsa på eskilstuna.se/barnomsorg
Kostnaden beräknas utifrån hushållets inkomster. Barnomsorgsavgiften betalas 12 månader om året, alltså även då barnet är ledigt.

Vad händer när jag får mitt andra barn?

-När syskonet föds får ditt stora barn vara kvar på förskolan på sitt gamla schema i en månad. Resten av föräldraledigheten får ditt stora barn vara på förskolan 15 timmar i veckan. Hur timmarna fördelas avgör du i samråd med din förskola.

Är småsyskon garanterade plats på samma förskola som storasyskon?

-Det finns ingen formell syskonförtur i kö- och avgiftsreglerna. Men barn med storasyskon på en förskola prioriteras vid placeringen, så länge det finns lediga platser.

Vilka öppettider har kommunens förskolor?

– Våra öppettider är 06.00-18.45 men öppettiderna är flexibla. Det kan innebära att närliggande förskolor kan samarbeta med varandra vad gäller öppettiderna.

Erbjuder kommunen omsorg på obekväm arbetstid?

– Ja, plats ges efter särskild prövning. Vi har verksamhet både i Eskilstuna och i Torshälla.

Vad gör man i förskolan?

– Förskolan har en egen läroplan med mål man arbetar efter. Barnens egen nyfikenhet och intresse styr förskolans pedagogiska verksamhet. Barnen lär sig att uttrycka sina egna tankar, utveckla en tillit till sin förmåga att lösa problem, samverka med varandra och mycket mer.

Vad innebär inskolningen?

– Under inskolningen får ditt barn i sin egen takt lära känna sin nya förskola, sina nya kompisar och pedagogerna som finns där. Inskolningen anpassas efter varje barn och kan ta olika lång tid. Du som förälder finns oftast med under delar av inskolningen. Hör med din förskola hur de brukar lägga upp inskolningstiden.

Får mitt barn stöd med sitt modersmål?

– Vi kommer att bidra till att barn med annat modersmål får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Det kan du läsa mer om här.

De fullständiga kö- och avgiftsreglerna finner du på eskilstuna.se/barnomsorg

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Eskilstuna direkt

En enklare väg till kommunens service och tjänster.

Öppettider

Öppet vardagar 7.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla