MENY
Eskilstuna kommun

Frågor och svar om förskolan

På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna vi får från vårdnadshavare om förskolan. Klicka på plustecknet bredvid frågan så hittar du svaret.

Hur gör jag när jag vill ansöka om plats i förskola för mitt barn?

– Logga in på kommunens e-tjänst för barnomsorglänk till annan webbplatsInloggning sker med e-legitimation (även kallat bank-ID) som du får via din bank.
Söker du plats och undrar över något ringer du Eskilstuna direkt på telefon 016-710 10 00 eller e-post info@eskilstuna.se

Hur gör jag när jag vill söka plats på fristående förskola eller hos fristående dagbarnvårdare?

– De fristående förskolorna och dagbarnvårdarna har egna köer, du vänder dig direkt till respektive förskola eller dagbarnvårdare.

När kan jag ställa mitt barn i kö?

-Du kan ställa ditt barn i kö tidigast åtta månader innan du vill ha plats. Om du till exempel vill att ditt barn ska börja förskolan vid 18 månaders ålder, kan du ansöka om plats då barnet är tio månader.

Barnet ska ha fyllt ett år när det börjar på förskolan.

När får jag plats för mitt barn?

-Om du ansöker minst fyra månader innan du vill ha plats, är du garanterad en plats till ditt barn enligt våra köregler.

Du kommer att erbjudas plats på en förskola, och det är sedan förskolechefens ansvar att fördela barnen i olika grupper. När du tackat ja till plats på förskolan får du ett placeringsbeslut med meddelande om vilken avdelning ditt barn ska gå på.

Vad händer när jag får mitt andra barn?

-När syskonet föds får ditt stora barn vara kvar på förskolan på sitt gamla schema i en månad. Resten av föräldraledigheten får ditt stora barn vara på förskolan maximalt 25 timmar i veckan. Hur timmarna fördelas avgör du i samråd med din förskola.

Kan en söka till flera förskolor?

-Ja, du kan ange tre alternativ. Det ökar chansen att du får plats på någon förskola som du önskar, om förstahandsalternativet skulle vara fullt.

Får jag plats på den förskola jag önskar i första hand?

-Vi strävar efter att du ska få ditt förstahandsval så långt det bara går. Det är dock inte alltid möjligt att uppfylla.

Kan jag besöka de förskolor jag är intresserad av?

-Javisst, vi tycker att det är jättebra om du vill besöka förskolan i förväg. Vänd dig direkt till den eller de förskolor du är intresserad av. Kontaktuppgifter finns på eskilstuna.se/forskola

När får jag besked om jag fått plats?

– Vår målsättning är att ge besked så snabbt som möjligt.

Får mitt barn gå på förskola om jag är arbetslös eller föräldraledig?

- Javisst, barn med vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga med yngre syskon erbjuds förskola från och med ett års ålder med maximalt 25 timmar i veckan och du betalar avgift enligt våra vanliga avgiftsregler.

Det betyder att den avgiftsfria allmänna förskolan på 525 timmar per år ( 15 timmar i veckan ) gäller från och med den 1 augusti det år ditt barn fyller 3 år till och med den 30 juni det år ditt barn fyller 6 år. För övrig tid som ditt barn går på förskolan betalar du avgift enligt maxtaxan

Vad är allmän förskola?

- Från och med den 1 augusti det år ditt barn fyller 3 år till och med den 30 juni det år ditt barn fyller 6 år har du enligt lagen rätt till avgiftsfri förskola med 525 timmar per år ( 15 timmar i veckan). Dessa timmar fördelas över skolans terminer.

Den allmänna förskolan får alla barn ta del av oavsett om du som vårdnadshavare arbetar eller har likvärdig sysselsättning, som till exempel studier eller någon form av arbetsmarknadsåtgärd eller är arbetslös eller föräldraledig.

Vad ska jag betala för min plats?

- Eskilstuna kommun tillämpar maxtaxa och kostnaden för platsen på förskolan beräknas utifrån ditt hushålls inkomster. Du kan läsa mer om det på eskilstuna.se/barnomsorg.

Hur gör jag för att säga upp mitt barns plats i förskolan?

– Du loggar in på kommunens e-tjänst för barnomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när du vill säga upp ditt barns plats på förskolan. Du kan även kontakta Eskilstuna direkt, på telefon 016-710 10 00 eller e-post: info@eskilstuna.se

Uppsägningstiden är två månader och du betalar avgiften under hela uppsägningstiden. Om du sagt upp din plats kan det ta upp till fyra månader efter uppsägningstidens slut innan ditt barn kan få en ny plats.

Får mitt barn stöd med sitt modersmål?

– Vi kommer att bidra till att barn med annat modersmål får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Det kan du läsa mer om här.

Mitt barn ska börja förskoleklass till hösten. Hur länge får hen gå kvar på sin förskola?

–Ditt barn får behålla sin plats på förskolan till och med den 30 juni. Om du behöver barnomsorg under sommaren är du välkommen att göra en ansökan till fritidshem. Ditt barn får då en placering tidigast från och med första vardagen i juli.

Ansökan till fritidshem gör du genom att logga in i e-tjänsten för barnomsorgs- och skolplacering.länk till annan webbplats

Notera att om du är arbetslös eller föräldraledig med yngre syskon har ditt barn inte rätt till plats på fritidshem.

Är småsyskon garanterade plats på samma förskola som storasyskon?

-Det finns ingen formell syskonförtur i kö- och avgiftsreglerna. Men barn med äldre syskon på en förskola prioriteras vid placeringen, så länge det finns lediga platser.

Vilka öppettider har kommunens förskolor?

- Normal öppettid är helgfria vardagar (utom jul- nyår och midsommarafton) mellan klockan 06.30-18.30. Om det finns särskilda behov kan förskolechef besluta om utökad öppettid mellan klockan 06.15-18.45

Erbjuder kommunen omsorg på obekväm arbetstid?

– Ja, plats ges efter särskild prövning. Vi har verksamhet centralt i Eskilstuna

Vad gör en i förskolan?

– Förskolan har en egen läroplan med mål en arbetar efter. Barnens egen nyfikenhet och intresse styr förskolans pedagogiska verksamhet. Barnen lär sig att uttrycka sina egna tankar, utveckla en tillit till sin förmåga att lösa problem, samverka med varandra och mycket mer.

Vad innebär inskolningen?

– Under inskolningen får ditt barn i sin egen takt lära känna sin nya förskola, sina nya kompisar och pedagogerna som finns där. Inskolningen anpassas efter varje barn och kan ta olika lång tid. Du som vårdnadshavare finns oftast med under delar av inskolningen. Hör med din förskola hur de brukar lägga upp inskolningstiden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30
Lördag 11.00-14.00


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla