MENY
Eskilstuna kommun

Så hanterar Eskilstuna musikskola risken för coronaviruset

2020-05-08

Information till elever och målsmän!

Under de tre senaste veckorna har det mesta av Musikskolans lektioner skett på distans. Det har varit en annorlunda situation, men detta har varit nödvändigt på grund av coronapandemin.

Från och med måndag den 11 maj återgår Musikskolan till vanlig undervisning för de elever som har individuell/enskild undervisning.

Det kommer även i fortsättningen att vara möjligt med distansundervisning för de elever som önskar detta. Din lärare kommer att ta kontakt med dig genom StudyAlong eller sms innan din nästa lektion.

Orkestrar, körer, grupper och ensembler kommer inte att repetera på vanligt sätt, men ledarna undersöker möjligheten att på något sätt göra en avslutning innan terminen är slut.

Liksom förut så gäller:

Stanna hemma om du är sjuk!

Det är viktigt att du stannar hemma om du känner dig sjuk och anmäler din frånvaro till din lärare.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till musikskolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion.

Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till musikskolan.

Glöm inte att hålla avstånd till varandra!

Med vänlig hälsning
Eskilstuna musikskola

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna musikskola