MENY
Eskilstuna kommun

Hyresregler

Hyrestagaren är skyldig att vårda instrumentet väl och alltid förvara det i fodralet och på det sätt Eskilstuna musikskola begär.

Instrumentet får inte lämnas i korridoren i skolan utan det måste tas in i klassrummet eller förvaras i lärarrummet. Instrumentet får förvaras i skolan endast under dagen, inte under natten.

Förbrukningsdelar som strängar, rör och liknande ersätts av hyrestagaren.

Hyrt instrument får inte utlånas till eller användas av någon annan än eleven.

Om Eskilstuna musikskola anser att eleven genom olämplig hantering eller förvaring riskerar att skada eller förstöra instrumentet, kan det omedelbart återkrävas.

Om instrumentet förloras eller skadas är hyrestagaren skyldig att genast anmäla det till Eskilstuna musikskola och på begäran ersätta förlusten eller skadan med hela värdet. Eskilstuna musikskola ombesörjer eventuell reparation på låntagarens bekostnad.

Hyrestiden är två år. För stråkinstrument beräknas hyrestiden från och med fullstort instrument.

Oavsett när eleven slutar i Eskilstuna musikskola ska instrumentet med tillbehör omedelbart återlämnas till musikläraren. Instrumenthyran återbetalas inte.

Återlämnas inte instrumentet när eleven slutar, debiteras instrumentets hela värde.

OBS! Eskilstuna musikskola rekommenderar att en tilläggsförsäkring tecknas för instrumentet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna musikskola