MENY
Eskilstuna kommun

Ansökan om musikstipendium

Musikstuderande, som har studerat vid Eskilstuna musikskola och som har påbörjat en eftergymnasial utbildning med musikalisk inriktning, kan söka stipendium ur John Norrmans musikstipendiestiftelse.

Stipendienämnden har beslutat att ingen utdelning sker 2019, eftersom disponibelt belopp är för litet.

Kontaktuppgifter
Musikskolans expedition: 016-710 15 16
Michael Wärme, tf rektor Musikskolan: 070-167 28 38

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna musikskola