MENY
Eskilstuna kommun

Ansökan om musikstipendium

Musikstuderande, som har studerat vid Eskilstuna kulturskola (tidigare musikskola) och som har påbörjat en eftergymnasial utbildning med musikalisk inriktning, kan söka stipendium ur John Norrmans musikstipendiestiftelse.

Stipendienämnden har beslutat att ingen utdelning kommer att ske 2020, eftersom disponibelt belopp är för litet.

Kontaktuppgifter
Kulturskolans expedition: 016-710 15 16
Michael Wärme, biträdande rektor Kulturskolan: 070-167 28 38

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt