MENY
Eskilstuna kommun

Så mycket stöd får föreningar av Eskilstuna kommun

Exempelbild

Nu har en översyn av det stöd som går till föreningar i Eskilstuna genomförts.

Utvärderingsringen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden gjort en översyn av det totala stödet till föreningar i Eskilstuna kommun 2017. Det totala stödet redovisas dels i olika kontanta bidrag och dels i olika typer av lokalsubventioner. Senast en sådan stor översyn gjordes var 2010. En mindre översyn gjordes 2014.

Enligt de beräkningar och sammanställningar Utvärderingsringen gjort uppgår det totala föreningsstödet från kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt Torshälla stads nämnd till föreningar i Eskilstuna kommun till 78 121 278 kronor under 2017.

Det totala stödet redovisas dels i form av olika kontanta bidrag och dels i form av olika typer av lokalsubventioner. De kontanta bidragen uppgår till 35 107 729 kronor medan summan av samtliga subventioner som beräknats uppgår till 43 013 549 kronor.

Tabellen visar det totala föreningsstödet i sammanfattning.

Skriv tabellbeskrivning här
Form av stöd Belopp
Kontanta bidrag 35 107 729 kr

Verksamhetsrelaterade bidrag, inkl. bidrag fr KS och

Torshälla Stads nämnd
30 833 199 kr
Lokalrelaterade bidrag4 274 530 kr


Lokalsubvention 43 013 549 kr
Via lokalbokning24 003 633 kr
Via avtal och föreningsdrivna kommunala anläggningar16 397 425 kr
Via Munktellbadet2 612 491 kr
Totalt stöd 78 121 278 kr

I rapporten redovisas bl. a. följande:

  • Sammanställning av kommunens kontanta bidrag och beräkning av bidragens ekonomiska utfall för bidragsberättigade föreningar. En jämförelse görs mellan 2010, 2014 och 2017.
  • Beräkning av lokalsubventioner till föreningar som bedriver verksamhet i kommunala lokaler/anläggningar. En jämförelse görs mellan 2010 och 2017.
  • Beräkning av det totala stödet till föreningar i form av kontanta bidrag och lokalsubventioner. En jämförelse görs mellan 2010 och 2017.
  • Redovisning av driftkostnader för föreningsägda lokaler/anläggningar samt beräkning av kostnadstäckning via driftbidrag.
  • Redovisning av föreningsstöd för alla föreningar som erhållit kommunala kontanta bidrag och/eller lokalsubventioner. En jämförelse görs mellan 2010 och 2017.
  • Redovisning av föreningslivets attityd till kommunens bidragsgivning respektive lokalbokning genom sammanställningar av resultat från enkätundersökningar genomförda under 2017 samt 2018.
  • Analys av idrottsföreningarnas verksamhet med avseende på bl. a. typ av verksamhet och jämställdhet. En jämförelse görs mellan 2010, 2014.

Rapporten och bilagorna kan du ladda ner här:

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer analysera materialet och ge förslag på de eventuella justeringar och förbättringar som behöver göras.

I de idrottspolitiskalänk till annan webbplats och kulturpolitiskalänk till annan webbplats planerna fastslås att det stöd Eskilstuna kommunkoncern ger föreningar och organisationer är ett erkännande av deras samhällsnytta. Det ska främja integration och stödja en hållbar utveckling. Stödet ska ge alla möjlighet att ta del av föreningslivet.

Lokalsubventioner är en viktig del av föreningsstödet. För att skapa förtroende är det viktigt att kommunkoncernen är öppen och transparent kring beslut om bidrag och stöd med tydliga regelverk. Fördelningen ska ske utifrån likställighet och på demokratiska grunder. Stödet ska fördelas likvärdigt mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.

Kontaktperson

Stefan Axberg, Handläggare, Kultur- och fritidsförvaltningen
E-post: kultur-fritidsforvaltningen@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 631 86 Eskilstuna