MENY
Eskilstuna kommun

Vi fortsätter att inventera kulturmiljöer i Eskilstuna kommun

Emil Bergstén, Moa Andersson, Charlotte Hedenström och Paulina Virtas från WSP ska inventera kulturmiljöer i Eskilstuna kommun.

Under vecka 15, 9-13 april 2018, åker konsulter från WSP runt i kommunen för att inventera kulturmiljöer. De kommer göra noteringar om och fotografera bostadshus, andra byggnader, trädgårdar, ängar och gator som de bedömer är intressanta.

Konsultföretaget WSP har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram för kommunen. Som en del av arbetet genomförs inventeringar av kulturmiljöer i kommunen. Under hösten 2017 inventerades Eskilstuna, Torshälla, Skogstorp, Hällby och ett antal sommarstugeområden. Nu ska resten av kommunen inventeras. Platser i och kring bland annat Hållsta. Alberga och Ärla kommer att besökas.

Inventeringarna utförs av personer från WSP. De kommer att göra noteringar om och även fotografera intressanta miljöer. Företagsnamnet WSP står på deras bil. De kommer att ha ett informationsbrev med sig, som förklarar deras uppdrag och innehåller kontaktuppgifter för den som har ytterligare frågor.

Vad är kulturmiljö och varför är den viktig?

Kulturmiljön är den del av kulturarvet som vi omges av rent fysiskt. Bebyggelse och landskap som formats av människors verksamhet genom årtusendena. Städer och byar, åkrar och ängar men också skogar och vattendrag. Kulturmiljön är ett slags tredimensionell historiebok omkring oss som berättar hur trakten genom människors liv och verksamhet har blivit som vi ser den idag.

Historia, kulturarv och kulturmiljöer är inte bara en fråga för museer. En trakts eller orts historia används ofta för att locka besökare eller nya invånare. Den lokala historien används för att förstärka den egna dentiteten och profilera orten eller trakten.

Mer om kulturmiljöprogrammet

Ett kulturmiljöprogram pekar ut särskilt värdefulla miljöer och byggnader och förklarar vad det är man vill vara rädd om och varför. Det kan fungera som ett redskap i arbetet med planer och bygglov, och är dessutom en informationsbank som kan användas på många olika sätt.

Eskilstuna kommuns senaste kulturmiljöprogram ”Bygd att bevara” var färdigt 1988. Därefter har det gjorts en del mindre arbeten men inget som täcker hela kommunen. Inventeringarna som nu görs blir underlag till ett nytt kulturmiljöprogram, som ska bli klart under 2018. Områden där vi saknar kunskaper om kulturmiljön prioriteras, liksom områden där omvandlingstrycket är stort.

Kontaktpersoner

Anna Götzlinger, stadsantikvarie, Eskilstuna stadsmuseum, kultur- och
fritidsförvaltningen, e-post anna.gotzlinger@eskilstuna.se,
tfn 016-710 27 00

Mats Hällnäs, chef för utvecklingsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen, e-post mats.hallnas@eskisltuna.se,
tfn 016-710 11 78

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 631 86 Eskilstuna

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-710 12 90