MENY
Eskilstuna kommun

Nu inventerar vi kulturmiljöer i Eskilstuna kommun

Exempelbild

Den 10-11 oktober åker ett par konsulter från WSP runt i kommunen för att inventera kulturmiljöer. Det kan hända att du ser dem fotografera till exempel bostadshus, gator, trädgårdar, åkrar och ängar eller kyrkor. Inventeringen blir ett underlag för ett nytt Kulturmiljöprogram för Eskilstuna kommun.

Konsultföretaget WSP har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun genom kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen, att ta fram ett nytt Kulturmiljöprogram för kommunen.

Som en del av arbetet genomförs flera inventeringar av kulturmiljöer i kommunen. I inventeringsarbetet ingår också att fotografera de aktuella miljöerna.

Under hösten inventeras Eskilstuna, Torshälla, Skogstorp, Hällbybrunn och flera av kommunens fritidshusområden.

Inventeringarna utförs av Moa Andersson och Emil Bergsten från WSP. Företagsnamnet WSP står på deras bil och de har ett informationsbrev med sig, som förklarar deras uppdrag och innehåller
kontaktuppgifter för den som har ytterligare frågor.

Vad är kulturmiljö och varför är den viktig?

Kulturmiljön är den del av kulturarvet som vi omges av rent fysiskt. Bebyggelse och landskap som formats av människors verksamhet genom årtusendena. Städer och byar, åkrar och ängar men också skogar och vattendrag. Kulturmiljön är ett slags tredimensionell historiebok omkring oss som berättar hur trakten genom människors liv och verksamhet har blivit som vi ser den idag.

Historia, kulturarv och kulturmiljöer är inte bara en fråga för museer. En trakts eller orts historia används ofta för att locka besökare eller nya invånare. Den lokala historien används för att förstärka den egna  dentiteten och profilera orten eller trakten.

Mer om kulturmiljöprogrammet

Ett kulturmiljöprogram pekar ut särskilt värdefulla miljöer och byggnader och förklarar vad det är man vill vara rädd om och varför. Det kan fungera som ett redskap i arbetet med planer och bygglov, och är dessutom en informationsbank som kan användas på många olika sätt.

Eskilstuna kommuns senaste kulturmiljöprogram ”Bygd att bevara” var färdigt 1988. Därefter har det gjorts en del mindre arbeten men inget som täcker hela kommunen. I år har vi inlett arbetet med ett nytt program, som kommer att bli klart under nästa år. Områden där vi saknar kunskaper om kulturmiljön prioriteras, liksom områden där omvandlingstrycket är stort.

Kontaktpersoner

Anna Götzlinger, stadsantikvarie, Eskilstuna stadsmuseum, kultur- och
fritidsförvaltningen, e-post anna.gotzlinger@eskilstuna.se,
tfn 016-710 27 00

Mats Hällnäs, chef för utvecklingsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen, e-post mats.hallnas@eskisltuna.se,
tfn 016-710 11 78

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna