MENY
Eskilstuna kommun

Fortsatt utveckling av Skjulstahallen

Exempelbild

I Skjulstahallen har skolor idrottsundervisning och föreningar spelar handboll, fotboll med mera. Nu har hallen byggts ut för att även kunna fungera som ersättningshall för Sporthallen fram till dess att Eskilstunas nya arena invigs 2017.

Kultur- och fritidsnämnden hyr Skjulstahallen i Vilsta industriområde sedan hösten 2015 för att tillgodose behovet av idrotts- och motionsanläggningar. Inriktningen är att hallen i första hand ska möta allmänhetens, föreningslivets och skolans behov av flexibla lokaler i de närliggande områden Skogstorp, Mesta, Lagersberg, Fröslunda och Råbergstorp.

Ersättningshall för Sporthallen

Från och med höstsäsongen 2016 kommer Skjulstahallen även att fungera som ersättningshall för Sporthallen – fram till dess att den nya arenan i Munktellstaden invigs våren 2017. Sporthallen rivs och Vattenpalatset byggs om åt att ge plats för ett nytt campus för Mälardalens högskola.

För att klara att ersätta Sporthallen under en period, och även möta de långsiktiga behoven, har dialog förts med fastighetsägaren om justeringar av lokalen. Nyligen beslutades om en utbyggnad med entré, publika toaletter, omklädningsrum och ett mindre café/uppehållsrum. Dessutom ska den så kallade A-hallen förberedas för cirka 1 400 publikplatser.

Kultur- och fritidsnämnden hyr fastigheten av Eskilstuna kommunfastigheter AB.

Möta olika gruppers behov på längre sikt

När den nya arenan invigs friläggs tid i Skjulstahallen. Då ska hallen utvecklas för olika gruppers behov och stimulera till rörelse.

Kultur- och fritidsnämndens inriktning är att förstärka jämställdhetsperspektivet på fritidssidan, och kultur- och fritidsförvaltningen ska säkra att innehållet i anläggningen möter flickors och pojkars nya intressen och behov över en längre tidsperiod. Det ska ske i dialog med olika målgrupper.

Att skapa förutsättningar och möjligheter för barn och unga att mötas kring gemensamma intressen och skapa relationer är en viktig del i att arbeta aktivt för mångfald inom kultur- och fritidsområdet så att det är tillgängligt för alla kommunens invånare, oavsett kön och bakgrund.

Kontaktperson

Mattias Albers, chef för arenor och föreningsstöd, kultur- och fritidsförvaltningen, e-post mattias.albers@eskilstuna.se, tfn 016-710 32 52.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 17, 631 02 Eskilstuna