MENY
Eskilstuna kommun

Utlysning: Offentlig gestaltning till rondell i Skiftinge

Exempelbild

Intresseanmälan gällande konstnärlig gestaltning till cirkulationsplats vid Skiftinge Handelsområde 2020. Intresseanmälan görs senast 15 september 2019.


Bakgrund

Trafikplatsen som leder in till Skiftinge Handelsområde i Eskilstuna, ska byggas om. En ny cirkulationsplats med en konstnärlig gestaltning byggs på platsen.

Syfte

Syftet med den konstnärliga gestaltningen är att skapa en välkomnande och inspirerande entré till Skiftinge. Den konstnärliga gestaltningen ska bli områdets nya blickfång och vara estetiskt tilltalande och ha en tänkvärd och humoristiskt ”tvist”.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Den konstnärliga gestaltningen ska:

 • fungera som ett tilltalande blickfång, med en tänkvärd ”tvist”
 • bidra till en positiv utveckling av Skiftinge
 • utgå ifrån platsen och dess omgivning

Kravspecifikation

 • Konstnärlig kvalitet: Den konstnärliga gestaltningen ska hålla hög konstnärlig kvalitet och platsspecifik kvalitet.
 • Teknisk kvalitet: Den konstnärliga gestaltningen ska hålla hög teknisk kvalitet, med lång hållbarhet och vara väderbeständig i svenskt klimat.
 • Underhåll: Den konstnärliga gestaltningen ska inte orsaka extra drift- och underhållskostnader utöver normalt underhåll.

Förutsättningar på platsen

Trafikplatsen är oerhört trafiktät. Det är därför av stor vikt att gestaltningen är robust och tålig. Material och tillverkning bör anpassas så minimalt underhåll krävs.

Beräknad kostnadsram:

800 000 kronor exkl. moms. Konstnärens budget ska täcka samtliga kostnader för verkets utförande och transport till platsen, samt konstnärligt arvode.

Parallella skissarvoden:

Tre konstnärer får vardera 40 000 kronor i skissarvode exkl. moms.

Preliminär tidplan

Ansökningsperiod: 1 juli–15 september 2019.

Urval, tilldelning av skissuppdrag: september 2019.

Skissuppdrag: 1 oktober 2019–31 januari 2020

Genomförande av valt skissförslag: februari–september 2020

Gestaltningen installeras i september 2020.

Behörighet (kvalificeringskrav):

- vara professionellt verksam konstnär

- ha konstnärlig högskoleutbildning eller ha varit yrkesverksam som konstnär i minst tre år

- vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via ett företag med F-skatt
- Inte vara föremål för konkursansökan eller vara dömd för brott relaterat till yrkesutövningen.

Intresseanmälan görs senast 2019-09-15

Anmälan görs via mejl till eskilstunakonstmuseum@eskilstuna.se

Läs, fyll i och bifoga det här dokumentet tillsammans med din anmälan. Märk ansökan med “Intresseanmälan konstnärlig gestaltning Skiftinge handelsområde”

Anmälan ska vara giltigt 3 månader från sista anbudsdag.


Bedömningsprocessen

Urvalsprocessen sker i två steg.

 1. Utvärdering av intresseanmälningar och val av konstnärer för skissuppdrag
  Utvärdering sker utifrån referensmaterial, och utbildning/yrkeserfarenhet samt nedan angivna kriterier. En urvalsgrupp bestående av personer med kompetens inom konstområdet gör en bedömning av de inkomna intresseanmälningarna utifrån nedan angivna kriterier. Urvalsgruppen tar därefter beslut och utser tre konstnärer som tilldelas skissuppdrag.

Kriterier för bedömning i steg 1:

- Konstnärlig kvalitet och originalitet i det presenterade referensmaterialet

- Referensmaterialets platsanknytning och relation till omgivning

- Materialval i referensobjekten, relevans till denna utlysning

 1. Utvärdering av skissförslag och val av förslag för utförande
  Inkomna skissförslag presenteras för berörda tjänstepersoner samt entreprenör och byggledare. Därefter sammanställs alla inkomna synpunkter och vägs gentemot nedan angivna kriterier av urvalsgruppen. Därefter utses en konstnär som erbjuds att utföra uppdraget.

Kriterier för bedömning i steg 2:

- Förslagets konstnärliga kvalitet och originalitet

- Förslagets innehåll och koppling till platsen
- Budget och dess relevans

- Genomförande och teknisk beskrivning

- Underhåll och skötsel

Frågor om uppdraget

Svar på frågor kommer kunna lämnas under perioden 19 augusti–15 september.

Frågor rörande projektet kan ställas till Josefine Bolander, konsthandläggare Eskilstuna konstmuseum Josefine.bolander@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Offentlig konst

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för den offentliga konsten i Eskilstuna och Torshälla.