MENY
Eskilstuna kommun

Ny natur ─ oss emellan

Eminentparken

Ny natur - oss emellan av Mia E Göransson

Torshälla har berikats med en ny offentlig utsmyckning: Mia E Göranssons verk Ny Natur ─ oss emellan är placerad i Eminentparken mellan Östra torget och Skulpturparken.

Såväl konstverket som parken invigdes onsdag 8 maj. Invigningstalare var Lars-Göran Karlsson, ordförande Torshälla stads nämnd, Marie Svensson, ordförande Kultur- och fritidsnämnden samt Maria Hallberg, tf enhetschef Eskilstuna konstmuseer.

Tre konstnärer hade tilldelats skissuppdrag och en jury valde att tilldela Mia E Göransson uppdraget med följande motivering: 

"Genom att framhålla leran som material, knyter verket fint an till Torshällas historia med bruksproduktionen på Stenkärlsfabriken och konstnären/konsthantverkarens Allan Ebelings formgivning och produktion.

Konstverkets former tar fasta både på den anlagda växtligheten i Torshällas parker, samt den funkisestetik som finns kring det närliggande Östra Torget. Formen av en portal blir en tydlig symbol för entrén till Torshälla, samt att dess placering och att man kan sitta på eller luta sig mot konstverket, stärker parkens syfte ytterligare att vara en oas i en trafikdominerad miljö.

Den överliggande bågen i en grenform inspirerad av hänkel i kanna formgiven av Allan Ebeling, håller samman konstverkets på varandra staplande former och blir på så vis en poetisk bild för värdeordet ”knyta samman/hålla ihop”."

Bakgrund

Sedan ett antal år tillbaka pågår ett omfattande ortsutvecklingsarbete ”Framtidens Torshälla” i Torshälla. Syftet är att öka stadens attraktivitet för boende, verksamma och besökare. 

Kulturen är en viktig del av stadens historia och är än i dag en viktig del av stadens identitet. Som ett led i ortsutveckling påbörjades år 2012 uppbyggnaden av en skulpturpark som sträcker sig genom Holmbergsparken. Initiativet till skulpturparken togs av Torshälla Konstförening och Torshälla stads nämnd tillsatte 2011 en arbetsgrupp med uppdraget att ta fram ett förslag till skulpturpark i Torshälla. Skulpturparken har byggts upp i etapper och med verket Legacy som invigdes hösten 2017 avslutades arbetet.

Torshälla stads nämnd har beslutat att från och med 2018 fortsätta arbetet med konst i det offentliga rummet i Torshälla. Att berika Eminentparken med ett konstverk är den första delen i det arbetet.

Uppdraget

Den konstnärliga gestaltningen skall utgå från följande värdeord:

  • entré
  • oas (paus, andrum, lugn, stillhet)
  • knyta samman (hålla ihop, skapa enhet)

Den konstnärliga gestaltningen ska:

  • bidra till att skapa en trivsam plats i en annars
    trafikdominerad miljö
  • tillföra en ytterligare dimension till parken
  • bidra till att knyta ihop Holmbergsparken med Östratorget
    samt bidra till att skapa en entré till Torshälla centrum

Arbetsgrupp och jury

Arbetsgruppen består av Rina Oord-Lund, utvecklingsstrateg
stads- och ortsutveckling, Stadsbyggnadsförvaltningen , Josefine Bolander, intendent offentlig konst Kultur och fritidsförvaltningen/Eskilstuna konstmuseum och Maria Hallberg, intendent/arbetsledare Kultur- och fritidsförvaltningen/Ebelingmuseet.

Jury består av arbetsgrupp samt ytterligare två representanter.

Är du nyfiken på konstnären?

Här är en länk till Mia E Göranssons hemsida.länk till annan webbplats

Kontakt

Maria Hallberg, intendent Ebelingmuseet i Torshälla
Telefon: 073-940 83 08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Offentlig konst

Eskilstuna konstmuseer ansvarar för den offentliga konsten i Eskilstuna och Torshälla.