MENY
Eskilstuna kommun

Om Konst + friluftsliv = sant

Under 2015 gav kultur- och fritidsnämndens konstutskott Eskilstuna konstmuseum i uppdrag att låta offentlig konst bli en del i utvecklingen av kommunens friluftsområden. Syftet med satsningen är att göra dessa områden mer attraktiva och få fler invånare att ta sig till friluftsområdena, som ett led i kommunens hälsofrämjande arbete.

Eskilstuna kommun strävar efter att konsten ska vara en självklar del i utformandet av stadens offentliga rum. Därför kartlägger Eskilstuna konstmuseum kontinuerligt byggprojekt och andra kommunala aktiviteter. I dagsläget visar kartläggningen att ett stort utvecklingsarbete sker i Vilsta friluftsområde, bland annat i form av en ny lekpark, parkourpark, hundrastplats, hinderbana, utegym, skyltning samt ny belysning.

Vilsta är dessutom ett område som helt saknar offentlig konst och ett av kommunens mål är att Eskilstunas invånare ska få uppleva och möta konst i sin vardag, såväl i centrum som i alla stadsdelar och på landsbygden.

Riktlinjer för de konstnärliga uppdragen

  • Konsten ska ha sin utgångspunkt i platsen och dess syfte, aktiviteter som utövas där och människor som vistas där.
  • Konsten ska ha barnperspektiv.
  • Konsten ska förhålla sig till både miljön och existerande arkitektur i området.
  • Konsten ska förstärka upplevelsen av platsen och bidra till dess attraktionskraft.

Läs mer om Eskilstuna kommuns riktlinjer för offentlig konstlänk till annan webbplats

Kontakt

Frågor rörande projektet kan ställas till Josefine Bolander, intendent för offentlig konst, Eskilstuna konstmuseum, tfn: 016 710 71 66 e-post: josefine.bolander@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Offentlig konst

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för den offentliga konsten i Eskilstuna och Torshälla.