MENY
Eskilstuna kommun

Solen i dig - Brunnsbacken

Hösten 2014 stod byggnationen av Åbackens nya vård- och omsorgsboende klart. Konstverket Solen i dig av Backa Carin Ivarsdotter står placerat utanför huvudentrén och invigdes samtidigt som boendet i november 2014.

Under planeringen av boendet fördes diskussioner kring exteriör konstutsmyckning. För att ge konstutsmyckningen flera dimensioner togs en idé tagit fram, som hade sitt ursprung i ett examensarbete utfört av en student på Mälardalens högskola.

Konstverkets bärande idé är att locka hyresgäster från boendet att komma ut och titta, skapa igenkännande och ge inspiration till intressanta samtal. Att det placeras väl synligt vid huvudentrén innebär också att besökare till boendet såväl som passerande kan glädjas åt utsmyckningen. Tre konstnärer fick i uppdrag att skissa på en konstutsmyckning; Backa Carin Ivarsdotter, Gunnar Carl Nilsson och Ulrika Florin.

Vald konstnär
Bedömningsgruppen, som består av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, vuxenförvaltningen och Kommunfastigheter, gjorde bedömningen att Backa Carin Ivarsdotter förslag var det förslag som bäst gestaltade idén kring konstverket.

Motiveringen:
Konstnär Backa Carin Ivarsdotter har skapat ett verk med många olika funktioner, och som på ett fantasifullt och roligt sätt inbjuder till tankar och reflektioner kring tid, med förankring i Eskilstunas historia.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Offentlig konst

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för den offentliga konsten i Eskilstuna och Torshälla.