MENY
Eskilstuna kommun

Platsens mönster - Skiftinge

Platsens mönster, Skiftinge. Rosstorpsgatan 2. Konstnär Ulrika Jansson

En del av det offentliga verket "Platsens mönster" av Ulrika Jansson. Rosstorpsgatan 2.

Konstverket "Platsens mönster" i Skiftinge invigdes 15 juni 2017.

Konstverket består av tre delar:

Skyltar med symboler monterade på lyktstolpar längs med gångvägen från E20 till ingången till Årby naturreservat.

Sittgrupp bestående av stenar från utgrävningsplatsen Gårdsskäl. Stenarna är graverade med symboler.

Fasadmålning med en sammanblandning av symbolerna på skyltarna och på stenarna. Målad av lokala graffitimålaren Jani Pihlainen

Ulrika vill lyfta fram och synliggöra det som existerar på en plats parallellt med våra dagliga liv – sådant som vi inte uppmärksammar, i form av naturliga processer, mikroorganismer, lämningar från andra tider och lokala mänskliga vanor och relationer.

I konstverket visas ett mönster av det förgångna, nutid, framtid, djur, växter, människor, objekt och symboler som alla har någon koppling till Skiftinge. Utgångspunkten är teckningar som producerats under workshoppar med boende i området, och konstnärens egna tillägg från aspekter hon valt att lyfta fram på platsen.

Graverade stenar. Del av konstverket "Platsens mönster" av Ulrika Jansson

Graverade stenar. Del av konstverket "Platsens mönster" av Ulrika Jansson

Om uppdraget

Eskilstuna kommun bjöd in Ulrika Jansson att ta fram ett förslag på nytt offentligt konstverk i stadsdelen Skiftinge. Uppdraget påbörjades i december 2015.

Eftersom Eskilstuna kommun vill att konsten ska vara tillgänglig samt skapa engagemang och delaktighet har det ingått i konstnärens uppdrag att integrera medborgardelaktighet i sin arbetsprocess.

Undersökningar i Skiftinge

Ulrika Jansson har under våren 2016 varit verksam i Skiftinge och mött boende i området för att undersöka vad det finns för behov och önskemål kring den gemensamma offentliga miljön. Undersökningen resulterade i att Ulrika Jansson intresserade sig för att arbeta med en konstnärlig gestaltning längs med gång- och cykelvägen som går från Eskilstuna centrum, via Skiftinge centrum fram till friluftsområdet Årbyskogen.

Ulrika Jansson genomförde under juni månad workshoppar med skiftingebor på den kommunala mötesplatsen Palatzet. Workshoppar har också hållits i maj med elever från Skiftingehus i åk 4-9. Syftet med dessa var att samla in ett underlag till arbetet med en ny konstnärlig gestaltning i området.

Tema människan och naturen

Temat för workshopparna var människan och naturen i Skiftinges forntid, nutid och framtid. Workshopdeltagarna fick bland annat göra teckningar av vad som finns i Skiftinge i form av natur, objekt, uppfinningar och beteenden som de tycker är talande för Skiftinge och vår tid här och nu.  

Vad har vi lämnat för avtryck efter oss i olika tider och vad säger det om vårt sätt att leva i efter hand? I alla tider har människor gjort avtryck på sin omgivning med bilder, skrift, symboler och tecken såsom runstenar och hällristningar och idag kan graffiti och offentlig konst ses som en motsvarighet.

Deltagarnas teckningar har bearbetats av konstnären och omvandlats till symboler, schabloner och mönster som återkommer i verket.

Kontakt

För frågor rörande projektet kontakta konstnär Ulrika Jansson mail@ulrikajansson.com eller Josefine Bolander, intendent för offentlig konst, Eskilstuna konstmuseum, på tfn 016 710 71 66 alt. josefine.bolander@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Offentlig konst

Eskilstuna konstmuseer ansvarar för den offentliga konsten i Eskilstuna och Torshälla.