MENY
Eskilstuna kommun

Manteln - Holmbergsparken

Söndagen den 6 december invigdes det nya konstverket "Manteln" i Holmbergsparken/Skulpturparken i Torshälla. Medverkande vid invigningen gjorde Madeleine Sääksjärvi, 1:e vice ordförande i Torshälla stads nämnd, Maria Hallberg, intendent på Ebelingmuseet samt konstnären Ebba Bolin.

Foto: Ove Georgenson

Konstnären Ebba Bohlin har fått uppdraget att skapa det nya konstverket till Torshälla skulpturpark.

Juryn, som har bestått av Maria Hallberg, Jan Brandt, Charlotte Mörn och Josefine Bolander, har valt att Ebba Bohlins förslag med arbetsnamnet "Manteln" ska realiseras med följande motivering:
"Ett fint och spännande verk som kan skapa dragningskraft. Verket kompletterar i sin färg och utformning parken oavsett årstid. Förslaget har stark koppling till den lokala historien och kan på ett lekfullt sätt användas av parkens besökande."

Konstverket gestaltar en blå mantel som är gjuten i brons. Manteln är ca 150 cm hög. Insidan består av en omslutande rumslighet. Genom att konstverket har ett mellanrum till fundamenten upplevs det som om konstverket svävar.

Vid besök i Torshälla kyrka fångades Ebba Bohlins intresse för skulpturen föreställande S:t Gertrud. Hon intresserar sig för manteln som en skyddande symbol i den religiösa historien och dess kontext. I sitt konstnärskap är Ebba Bohlin intresserad av rumslighet, materialitet och fysiskt förhållningssätt till världen, vilket hon inkluderat i sina tankar kring skulpturen.

Manteln ser hon som ett skal, ett hölje, välvd likt en öppen snäcka. I konstverkets tematik drar hon också paralleller till sagor.

Skulpturpark Torshälla 2

Ebba Bohlins egna tankar om konstverket
"Jag tänker mig att den på håll fungerar som en hägring och att den blå färgen står fint emot omgivningar under årets alla växlingar. Kommer man närmare vill man kanske gå fram. Leka tittut bakom osynlighetsmanteln eller ta en "StarWars-selfie" eller så tänker man vidare: Varför är manteln tom? Vem kunde fylla den? Kanske har man varit i Torhälla kyrka och sett skulpturen av S:t Gertrud eller kanske kommer man att tänka på manteln som S:t Olof bär i S:t Olof Gilles emblem".

Bakgrund

Av drygt 90 inkomna intresseanmälningar fick två konstnärer och ett konstnärspar lämna förslag på utformning av nytt konstverk.

Uppdraget var att den konstnärliga gestaltningen skulle utgå från värdeorden:

  • Lekfullhet
    Konstverket ska inspirera, stimulera fantasin och bjuda in till lek. Det ska vara möjligt för barn att kunna klättra och leka på/i konstverket.
  • Föränderlighet
    Konstverket ska förhålla sig till Torshällas framtidsvision
  • Samspel
    Konstverket ska samspela med övrig gestaltning och Holmbergsparken i sin helhet.

De skissande konstnärerna var Tina Frausin, Ebba Bohlin samt konstnärsparet Lisa Jeannin och Rolf Schurmann.

Skulpturparken i Torshälla är ett led i arbetet att utveckla och förstärka Torshälla som kulturstad. Den är också en viktig del i det pågående ortsutvecklingsarbetet, Framtidens Torshälla, för att öka stadens attraktivitet. Skulpturparken är placerad i Holmbergsparken.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Hallberg
Intendent Ebelingmuseet i Torshälla
Tel. 073-940 83 08

Cathrine Olsson
Enhetschef Service, Kultur och Ungdom i Torshälla
Tel. 070-340 24 03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Offentlig konst

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för den offentliga konsten i Eskilstuna och Torshälla.