MENY
Eskilstuna kommun

Livets gång - Skogsgläntan

Hösten 2014 startade ny- och ombyggnationen av Skogsgläntans nya vård- och omsorgsboende. Under arbetets gång diskuterades konstnärlig gestaltning, vilket resulterat i ett skissuppdrag för konstnärerna Backa Carin Ivarsdotter, Lena Flodman och Ann Sidén under våren 2015. 

Uppdraget tilldelats Backa Carin Ivarsdotter med förslaget "Livets gång" med motiveringen:

”Livets gång består av åtta piedestaler i röd glasmosaik, varpå lika många handgjorda skulpturer i glaserad stengodslera tronar. Piedestalerna är utplacerade på olika ställen längs med staketet. I Livets gång får vi följa livscykeln gestaltad i form av ett äpple; från kärna till frukt, till träd. Förslaget stimulerar till tankar och samtal, både av mer vardaglig karaktär och om livets större frågor. Mosaikens röda färg lockar gästerna ut på gården, men är också ljuvligt vacker på håll, för den som vistas inne. På nära avståndet blir den taktila upplevelsen en ytterligare dimension av verket, inte minst för den synsvaga.”

offentlig konst

Idéskiss från gestaltningsförslaget ”Livets gång” av Backa Carin Ivarsdotter.

Konstverket invigdes den 4 november 2015.

Riktlinjerna för det konstnärliga uppdraget

Den konstnärliga gestaltningens bärande idé är att locka hyresgäster från vård- och omsorgsboendet att komma ut och titta, känna, skapa igenkännande och inspirera till samtal. Konstverket placeras på innergården, väl synligt så att alla hyresgäster, personal och besökare, oavsett var i byggnaden hyresgästen bor, kan glädjas åt konstverket.

Den konstnärliga gestaltningen ska:

  • bidra till att stimulera minnet och skapa igenkännande
  • bidra till att locka hyresgäster att ta sig ut på innergården
  • utgå ifrån brukarnas behov och byggnadens naturnära placering

Arbetsgrupp

Anna Lindner, enhetschef Skogsgläntan, vård- och omsorgsförvaltningen, Lotta Maxe, vård- och omsorgsförvaltningen, Anna-Karin Kjellin, Anca inredningskontor, Katarina Söhr, demenssjuksköterska, vård- och omsorgsförvaltningen, Anders Lindberg, Ramböll, kultur- och fritidsförvaltningen och Josefine Bolander, konsthandläggare Eskilstuna konstmuseum, kultur- och fritidsförvaltningen.


Budget

Medel tas ur projektet "Vackra infarter"s budget. Skissarvoden 3 X 5 000 kr + moms. Konstverk 145 000 SEK + moms

Den konstnärliga gestaltningen är en del av kommunens policy att av sätta 0,5 % av budgeten till konst, vid nybyggande av kommunala offentliga lokaler.

Kontakt

Frågor rörande projektet kan ställas till Josefine Bolander, intendent för offentlig konst, Eskilstuna konstmuseum, på tfn 016 710 71 66 alt. josefine.bolander@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Offentlig konst

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för den offentliga konsten i Eskilstuna och Torshälla.