MENY
Eskilstuna kommun

Den fria viljan - Rinmansparken

Eskilstuna kommun gjorde 2014 en belysningssatsning i Rinmansparken. Temalekplatsen fick ny belysning och dessutom fick parken ett nytt ljuskonstverk. Arbetet stod färdigt i oktober 2014, till genomförandet av ljuseventet Nattljus. "Den fria viljan" invigdes 23 oktober 2014.

Under februari 2014 gjordes en allmän utlysning, där yrkesverksamma konstnärer som arbetar med ljuskonst, fick lämna en intresseanmälan för skissuppdrag till ljuskonstverk i Rinmansparken.

Följande tre konstnärer erhöll skissuppdraget: Aleksandra Stratimirovic, Monika Gora och Susann Rönnertz.

Förslagen utvärderades grundligt och arbetsgruppen enades om att realisera Monika Goras förslag ”Den fria viljan”.

Motiveringen lyder:
”Konstnär Monika Gora har skapat ett ljuskonstverk med en egen vilja, en egen rytm, en egen rörelse– precis som Rinmansparkens egna besökare. Med gulgröna ljusvolymer i oregelbundna former och på olika höjder lyser konstverket upp parkens gångstråk och uppmanar samtidigt parkens besökare att gå sin egen väg – inte bara genom parken.”

Konstverket består av tolv stycken belysningsstolpar med en ljusvolym i hårdplast, med en organisk form som upplevs olika beroende på vilket håll man ser den från. Stolparna är något olika i höjd och löper oregelbundet från västra sidan av parken, genom parkens mitt och slutar i parkens östra del. På en öppen yta i parkens östra del ansamlar sig något fler stolpar och bildar en liten grupp. Ljusvolymen har en gulgrön färg på dagtid och på mörkertid, men då i upplyst form. Stolparna följer parkens tänkta gångvägar, men också de som uppstått spontant.

Temat för verket är som titeln antyder; den fria viljan. Verket följer den riktning som parkens egna besökare valt, och vill uppmana till att gå sin egen väg, i parken såväl som i livet.

Verket utgår i allra högsta grad från platsen och dess förutsättningar. Parken fungerar idag till stor del som en transportsträcka, med undantag för den välbesökta lekplatsen. Konstverket utgår således från parkens gångvägar, som domininerar parken. Konstverket kan upplevas både inifrån och utifrån parken och tar följe med den som korsar genom parken. Formen på ljusgloberna är organisk och föränderlig och färgen smälter bra in i parkens olika skepnader.

Arbetsgruppen som gjort urvalet av konstnärer och som har bedömt förslagen består av Madelene Unneberg, verksamhetsledare Eskilstuna konstmuseum (kultur- och fritidsförvaltningen), Josefine Bolander, konsthandläggare Eskilstuna konstmuseum (kultur- och fritidsförvaltningen), Anna Edvinsson, landskapsarkitekt, projektavdelningen (stadsbyggnadsförvaltningen) och Erik Pahlbäck, projekteringsledare, projektavdelningen (stadsbyggnadsförvaltningen).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Offentlig konst

Eskilstuna konstmuseer ansvarar för den offentliga konsten i Eskilstuna och Torshälla.