MENY
Eskilstuna kommun

Legacy - Torshälla skulpturpark

Fredrik Noréns konstverk Arv/Legacy. Foto: Ove Georgenson

Fredrik Noréns konstverk Arv/Legacy. Foto: Ove Georgenson

"Legacy" av Fredrik  Norén invigdes 20 september 2017 i Torshälla skulpturpark.

Utifrån uppdragets kriterier har tre konstnärer valts ut att komma med skissförslag på nytt konstverk till Torshälla skulpturpark, 2017. Av de inkomna skissförslagen valde en jury ut  förslaget Legacy av Fredrik Norén att förverkligas. Juryn bestod av Kenneth Åström, fd musei­chef Eskilstuna konstmuseum, Kristin Rapp, handläggare offentlig konst, Region Örebro och Lina Ahtola, intendent offentlig konst, Västerås konstmuseum. Konst­verket invigdes 20 september 2017 och är placerat på en yta mellan en av gångstigarna i parken och ån.

Juryns motivering

Konstverket Legacy knyter an till Torshällas platsvarumärke, där verket genom sin utformning som en dna-sträng lyfter fram betydelsen av arvet och att dagens händelser också blir ett framtidsarv av betydelse. Konstverket i form av dörrar symboliserar öppenhet, möjlighet och nyfikenhet på framtiden. Med sin storlek och i sitt uttryck är konstverket väl synligt från olika avstånd och vinklar. Det kan upplevas på  många sätt, abstrakt eller föreställande. Konstverket väcker nyfikenhet, kan locka besökare att komma in i parken och kan tilltala många. Det inbjuder till samtal, väcker tankar och reflektion.

Tillsammans med övriga verk i parken skapar Legacy spännande berättelser. Konstverket utstrålar kraft och mod, vilket symboliserar Torshälla som firar 700 år.

Om uppdraget:
Den konstnärliga gestaltningen ska:
· bidra till att öka parkens attraktionskraft det vill säga locka fler människor att både vilja passera genom och vistas i parken.
· tillföra en ytterligare dimension till parken och komplettera upp­levelsen av helheten med vattnet, övriga konstverk och parkens växtlighet.

Den konstnärliga gestaltningen ska utgå från följande värdeord:
· Framtidsarv: Gestaltningen ska förhålla sig till Torshällas historia och nutid där gammalt möter nytt, historia möter framtid, beprövad tradition möter innovativ kompetens.

Om konstverket:
Verkets grundidé utgår från temat Framtidsarv och illustrerar 49 stycken dörrar som tillsammans utgör en geometrisk form inspirerad av den man finner hos en DNA-sträng.

Verket är menat att framhäva betydelsen av att göra och att sträva, då alla gärningar finns kvar som ett hjälpande och vägledande för dem som senare ska ta vid. Legacy illusterar värdet i summan av historiska så väl som framtida gärningar och betonar vikten av att både blicka framåt och samtidigt finna styrka i sin historia.

Varje dörr i konstverket svänger några grader, varpå skulpturen efter 49 dörrar, har nått en rotation på 180 grader och därmed är tillbaka till den vinkel man vanligtvis upplever en dörr i. Dörrarna roterar med sina respektive låshus som mittpunkt, varpå verket även vrider sig diagonalt.

Konstverket består av pulverlackerad aluminium, med beslag utförda i syrafast rostfritt stål. Verket är ca 200 cm högt, 245 cm långt och 249 cm brett.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Offentlig konst

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för den offentliga konsten i Eskilstuna och Torshälla.