MENY
Eskilstuna kommun

Lagersbergs säteris historia

Lagersbergs säteri har en lång historia. Under medeltiden kallas gården Hunsta och ägs av Johanniterklostret i Eskilstuna. Vid reformationen dras gården in till kronan och under en tid brukas jorden omväxlande av skatte- och kronobönder.

Foto: Teddy Aarni / Eskilstuna stadsmuseum

Foto: Teddy Aarni / Eskilstuna stadsmuseum

På 1660-talet får adelsmannen Erik Dryselius Lagerqvist besittningsrätt till gården. År 1668 tilldelas egendomen säteriprivilegier, vilket innebar vissa skattelättnader men också krav på att gården skulle vara ståndsmässigt  bebyggd.

Under 1700-talet går gården i arv inom släkten von Siegroth, en adelsfamilj som ägde flera gods i Sörmland.Överste Conrad Gustaf von Siegroth döper om gården till Lagersberg och vid mitten av 1700-talet får gården det utseende den har i dag. I huvudbyggnaden finns flera tak- och väggmålningar bevarade från denna epok.

I början av 1800-talet ägs Lagersbergs säteri bland annat av industrimannnen Birger Fredrik Rothoff innan den sista enskilda ägaren, familjen Persson, tar över gården på 1870-talet. Sven Persson var agronom och utvecklade jordbruket på Lagersberg. Han hade även ett stort intresse för gårdens kulturhistoriska värden, vilket gick i arv till hans barn.

Sedan 1991 ägs och förvaltas gården av Stiftelsen Lagersberg, som familjen Persson var med och grundade.

Del av kakelugn på Lagersbergs säteri

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Lagersbergs säteri
Öppettider

Stängt för sommarsäsongen 2017.

Öppet för bokade visningar. Boka visning via Eskilstuna stadsmuseum. Telefon 016-710 23 75. Observera att telefontiderna är onsdag-fredag 11.00-16.00.