MENY
Eskilstuna kommun

Samlingar och kulturmiljövård

Föremål, fotografier och arkiv

Eskilstuna stadsmuseum har omkring 70 000 föremål och cirka 350 000 fotografier och negativ i sina samlingar. Drygt 300 personarkiv bevaras.

Vi arbetar med att vårda, registrera och digitalisera samlingarna för att öka tillgängligheten. Vi svarar på frågor kring samlingarna och samlar in nya föremål och fotografier i syfte att öka kunskapen om Eskilstunas historia och samtid. Dessutom medverkar vi i museets utställningsproduktioner.

Vid frågor om samlingarna, bokning av besök eller rådfrågning om föremålsfrågor kontakta samlingspersonalen på samlingar.stadsmuseet@eskilstuna.se eller nå oss via receptionen på telefon 016-710 23 75. 

Eskilstuna stadsmuseums samlingar

Vid frågor om samlingarna, bokning av besök eller rådfrågning om föremålsfrågor.