MENY
Eskilstuna kommun

Tidigare utställningar på Eskilstuna konstmuseum

Program och vernissagekort från Eskilstuna konstmuseum.

Program och vernissagekort från Eskilstuna konstmuseum.

Utställningar 2020

Bigert & Bergström – Scenario/Scenery
ScenarioScenery_Bigert o Bergström_Foto JeanBaptiste Béranger

Foto: Jean-Baptiste Béranger

19 september–14 februari 2021

Till sin utställning hämtade konstnärsduon Bigert & Bergström inspiration från teaterns tidiga ”vädermaskiner”. Sådana maskiner som stod i kulisserna och användes under föreställningar för att skapa ljudeffekter som regn, vind och åska. I Scenario/Scenery har maskinerna muterat och utrustats med solpaneler som driver deras egna rörelser. I utställningen stod Bigert & Bergströms samtida vädermaskin placerad mitt på scenen, som bärare av vår tids huvudroll.

Klimat och väder är några av Mats Bigert och Lars Bergströms huvudteman. I deras konstnärliga arbete undersöker de människans försök att på olika sätt kontrollera dessa fenomen. Med sin konst lyfter de fram klimatets drastiska förändring och ger oss ingångar till komplicerade och viktiga frågor om människans och jordens överlevnad.

Charlotte Walentin – Prepositioner
Charlotte Walentin, Hiatus 5 (detalj), 2020

Charlotte Walentin, Hiatus 5, 2020

24 oktober–31 januari 2021

Charlotte Walentin var Carl-Axel Valéns stiftelses konststipendiat år 2020. Hon tilldelas stipendiet för att hon under drygt två decennier ”visat på ett imponerande flöde av rumsligt starka skulpturala verk som vibrerar av poesi och sensualism” och att hennes verk ”berör på djupet”.

Charlotte Walentin arbetar med små nyanser och små gester. Verkens storhet och effekt blir synlig först när du kan komma nära konstverken. Där och då blir det tydligt vilket hantverksskickligt handlag som varsamt, långsamt och metodiskt format verken. Materialiteten är central.

Utställningens titel, Prepositioner, syftar till verkens relation till rummet, men även till olika förhållanden inom verken och mellan verken. Precis som språkets prepositioner som har till uppgift att påvisa förhållanden mellan personer, saker och platser. Verken i utställningen är alla gjorda i tunna lager av tusch, målade på tyg, som sedan antingen har konstruerats eller dekonstruerats till att bli både målningar och objekt.

Charlotte Walentin är född 1965 i Uppsala. Hon bor och arbetar i Malmö och gick ut Konsthögskolan i Malmö år 1999. Hon är representerad vid flera museer runt om i Sverige och har ställt ut både nationellt och internationellt sedan hon gick ut konsthögskolan. Hon arbetar även med offentlig konst, som vi kan se i bland annat Uppsala, Lund och Stockholm.

Carl-Axel Valéns stiftelse delar årligen ut ett konststipendium med syfte till fortbildning för konstnären. I stipendiet ingår även en utställning på Eskilstuna konstmuseum.

Ung salong 2020

Utställningsvy, Ung salong 2020.

28 november 2020 - 10 januari 2021

Ung salong är vår jurybedömda salong för högstadie- och gymnasieelever i Eskilstuna. I Ung salong 2020 visades totalt 52 verk av 18 ungdomar.

Medverkande i utställningen:

 • Abdallah Ahmad
 • Maria Alhabach
 • Melinda Almén
 • Olivia Berglund
 • Leon Björklund
 • Tiba
 • Nathalie Haglund
 • Kajsa Henningson
 • Elin Julin
 • Josefine Ly
 • Agnieszka Mikulska
 • Ella Nylander
 • Iris Karlsson Petershagen
 • Karin Rehnholm
 • Maja Salwén
 • Kajsa Stangvik
 • Natasa Trbovic
 • Alma Vigren

Val av teknik och tema var fritt, precis som tidigare år. I utställningen kunde vi se fotografi, digital illustration, teckning och måleri.

Bakgrund

Ung salong på Eskilstuna konstmuseum anordnades för första gången 2016 och är en jurybedömd salong för högstadie- och gymnasieelever i Eskilstuna. Ambitionen med utställningen är att ge en bild av dagens unga konstnärer och de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker de intresserar sig för.

Offentlig konst i Eskilstuna – filmade berättelser om några av stadens nyare konstverk

Utställningsvy. På väggen visas filmen om konstverket Okänd planet av Kultivator.

6 juni – 11 oktober 2020

I Eskilstuna kommun finns närmare 160 offentliga konstverk runt om i hela staden. Varje år tillkommer nya verk, eftersom offentlig konst är en självklar del när Eskilstuna växer och utvecklas.

I utställningen visades filmer om de här konstuppdragen:

 • Okänd planet, av Kultivator
 • Vilsta graffiti, av Adam Augustsson
 • Enchanted Forest, av Jasmine Cederqvist
 • Målning i parkourpark, av Julia Rio
 • Bältdjuret i Kjula, avv Signe Johannesson och Erik Rören
 • Bara Vara (Här & Nu), av Ruben Wätte

Läs mer om verken och arbetet med offentlig konst här.

Lotta Hannerz – Enslinje
Lotta Hannerz Enslinje, Skin Deep

Enslinje
14 mars – 23 augusti 2020

Lotta Hannerz arbetar med hur vi förhåller oss till vår verklighet. Hon samlar fragment, insikter och missuppfattningar som får slå rot och gro. Hon arbetar brett med måleri, skulptur och installationer. Varje verk bestämmer visserligen själv sin form, men likt en trädgårdsmästare ympar, beskär och odlar hon sedan dessa betraktelser och på så sätt växer verken fram.

Hennes verk kan liknas vid ett teatersällskap som för en dialog med varandra och med betraktaren, men där alla innehar sin egen huvudroll. Det som presenteras må vara bekant men inger ett visst tvivel. Eller för att citera Hannerz själv ”gungfly är den fasta punkten i min tillvaro”.

Utställningen Enslinje på Eskilstuna konstmuseum var Lotta Hannerz första utställning på ett museum. Här visades "en utgrävd dåtid, en bärbar nutid och en tänkt framtid. Då, nu, sen placerade ”mise en abyme” inuti varandra."

Lotta Hannerz, född 1968, är utbildad vid Konstfack och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hennes verk har visats runt om i världen och hon har mottagit flertalet större stipendier. Flera viktiga verk finns representerade runt om på museerna i Sverige och Tyskland.

Ulf Rehnholm – STEREO
Everything is Connected, fotomontage av Ulf Rehnholm

Ulf Rehnholm, Everything is Connected.

STEREO
15 februari – 19 april

Ulf Rehnholm är Eskilstuna konstförenings stipendiat 2020. I utställningen Stereo presenterades ett antal fotomontage där bilder satts ihop på ett oväntat sätt för att befria betraktaren från vardagens illusioner. Med bilderna vill han väcka nyfikenhet och öppna upp för nya tolkningar.

Ulf Rehnholm, född 1967, har deltagit i flera separat- och samlingsutställningar och hans konst har bland annat visats på Liljevalchs vårsalong, Konstnärshuset i Stockholm, Champagnehuset Joseph i Riga och Deiglan Gallery, Island. Han har fått Landstinget Sörmlands kulturstipendium, blivit utnämnd till Årets Sörmlandskonstnär av Konstfrämjandet och mottagit en Eskilsstatyett för sina insatser inom kultur.

Utställningen arrangerades av Eskilstuna konstförening som varje år delar ut ett stipendium till en förtjänstfull konstnär med anknytning till Eskilstuna. Första gången stipendiet delades ut var 1961.

Utställningen arrangerades med stöd av Sveriges Konstföreningar

Konstinköp 2019

24 januari – 26 april

Varje år köper kommunen in konst som placeras i offentliga kommunala lokaler, på skolor, äldreboenden, tjänsterum med flera, för att försköna våra gemensamma offentliga lokaler samt för att stärka och förhöja kvaliteten på kommunanställdas arbetsmiljöer.

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för denna samling som kallas depositionskonstsamlingen, just för att den avser in- och utlån inom kommunen.

Vi ansvarar även för inköp samt förvaring och bevaring.

Utställningen visade vilka inköp som gjordes under 2019 till denna samling.

Utställningar 2019

Enno Hallek – Behind Portable Sunset
Enno Hallek, I vilken riktning

Enno Hallek, I vilken riktning

21 september – 16 februari 2020

Ett möte med Enno Halleks drygt 60-åriga konstnärskap är att möta ett liv. Hans barndom och flykt från Estland till Sverige under tidigt 1940-tal och hans övriga livserfarenheter följer hans konst hand i hand. Den är ytterst personlig. Och med det även generös, humoristisk, klurig och samtidigt allvarlig. En stark regnbågskolorit är grunden.

I utställningen Behind Portable Sunset på Eskilstuna konstmuseum försätter han oss betraktare i rörelse, såväl fysiskt som intellektuellt. Han prövar och utforskar både sin och vår konstsyn likväl som den traditionella konstupplevelsen. Konst som något korrekt, fint eller ouppnåbart, gäller inte för Enno Hallek. Här bjuds vi in att ta del av både hans konstnärskap, liv och personlighet.

Enno Hallek är född 1931, bosatt och verksam i Stockholm. Sedan början av 1960-talet har hans konst visats såväl nationellt som internationellt. Under åren 1953–1958 studerade han vid Kungliga konsthögskolan, där han sedermera arbetade som professor i måleri och offentlig konst under 10 år (1981–1991). Ett av hans offentliga konstverk besöks av flera tusen personer varje dag, nämligen regnbågen vid Stadions tunnelbanestation i Stockholm som invigdes 1973.

Julia Bondesson
Julia Bondesson Ghost Dance Eskilstuna konstmuseum_Foto_Josefine  Bolander

Julia Bondesson, Ghost Dance, Eskilstuna konstmuseum. Foto: Josefine Bolander.

GHOST DANCE
19 oktober – 2 februari 2020

Julia Bondesson är en skulptör och performancekonstnär som kombinerar sina skulpturala verk med dans och rörelse. Hennes skulpturer avbildar ofta kroppar och kroppsdelar av människor och djur, fyllda med skönhet, känslighet och inte sällan en viss brutalitet.

I utställningen Ghost Dance visades skulpturer och ett videoverk som på olika sätt tar sig an själen och dess boning, kroppens insida. Koreografin i videoverket Ghost är gjord för en människokropp och en förenklad kropp i trä, som genom rörelsen blir förlängningar av varandra.

Julia Bondesson, född 1983 bor och arbetar i Killeberg, Skåne. Hon tog examen från Kungliga Konsthögskolan 2011 och har även utbildningar i träskulptur och dockteater från Thailand, Japan och Taiwan. Sedan sin examen har hon ställt ut och haft en rad performance både nationellt och internationellt.

Ung salong 2019

16 november – 12 januari 2020

20 ungdomar medverkade och i utställningen visades foto, måleri, teckning, digital illustration och relief.

Medverkande i utställningen:

Maria Alhabash

Johanna Allerhed

Melinda Almén

Alva Blomquist

Klara Borgenhag

Elsa Danielsson

Nathalie Haglund

Moa Hernodh

Vu Hoai Thuong Huynh

Fatimah Ibrahim

Sophia Jarnfeldt

Olivia Kumpula

Elwira Lindell

Josefine Ly

Lovisa Manell

Rakel Michelson

Alma Neiström

Iris Karlsson Petershagen

Blanka Simonsson

Emma Sälj

Bakgrund

Ung salong är en jurybedömd salong för högstadie- och gymnasieelever i Eskilstuna. Utställningen arrangerades för första gången 2016 och har sedan återkommit varje höst. Ambitionen med Ung salong är att ge en bild av dagens unga konstnärer och de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker de intresserar sig för.

Joakim Ojanen
Rough Day (Boy with Bag), Joakim Ojanen

Rough Day (Boy with Bag), Joakim Ojanen

ROUGH DAY
24 augusti–6 oktober

”Joakim Ojanen är en sällsynt gestalt bland svenska konstnärer genom att medkänsla och humor dominerar i hans bildvärld. I målningar och skulpturer möter vi figurer som ser ut att undra över hur de hamnade här men ändå försöker så gott de kan.” , löd en del av Stiftelsen Carl-Axel Valéns motivering när Joakim Ojanen utsågs till deras kulturstipendiat 2019.

Joakim Ojanen är född 1985 i Västerås och är baserad i Stockholm. Han arbetar med olika tekniker så som teckning, skulptur och måleri. Han har framförallt uppmärksammats för sina keramiska verk vilka har visats på gallerier runt om i världen. I utställningen på Eskilstuna konstmuseum visades Ojanens bronsfigur Rough Day (Boy with Bag).

Utställningen invigdes av konstnären Astrid Sylwan.

Åsa Elzén
En Träda (detalj), matta av ull och lin, komponerad av Maja Fjaestad, vävd av Amelie Fjaestad 1919-1920

En Träda (detalj), matta av ull och lin, komponerad av Maja Fjaestad, vävd av Amelie Fjaestad 1919-1920

En Trädas biografi —
Fogelstadgruppen och jord

11 maj – 22 september 2019

Åsa Elzén har länge arbetat med arvet efter Fogelstadgruppen som bland annat startade och drev Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad 1925-54 i Julita. På Eskilstuna konstmuseum presenterades Åsa Elzéns undersökande av gruppens engagemang i jord. Här visades bland annat verk av Maja Fjaestad & Amelie Fjaestad, Maren Holebakk och Axel Fredriksson. I utställningen fanns även kopplingar till museets verk av Siri Derkert och Sven Hellqvist.

Åsa Elzéns undersökande tar denna gång avstamp i en matta som beställdes 1919 av Elisabeth Tamm som då ägde och drev Fogelstad gods. Tamms önskan när hon beställde mattan var att den skulle utgå från en träda, i linje med hennes tro på det vi i dag kallar ekologiskt jordbruk. Begreppet ”träda” innebär att åkermark får vila från produktion av grödor, för att motverka utarmning av jorden. Maja Fjaestad komponerade mönstret till mattan efter Tamms idé och den vävdes på Fjaestads konstväveri i Racksta under ledning av Amelie Fjaestad.

Mattan fick titeln En Träda och låg i biblioteket på Fogelstad till slutet av 1960-talet. Då lades den trasig på vinden efter att bokstavligen ha slitits ned av första vågens kvinnorörelse (och deras hundar). Efter alla åren på vinden ska nu den 4,6 x 6meter stora mattan rullas ut i sin helhet och visas tillsammans med arkivmaterial, konstverk och material som befinner sig däremellan.

Åsa Elzén är uppvuxen i Sörmland och bor samt arbetar idag både i Berlin och Näshulta. Hennes konst består främst av installation, text, video och performance – ofta med historisk forskning som startpunkt.

Maria Nordin
Maria Nordin, Pedestal, 2018, akvarell på papper, 104x148 cm.

Maria Nordin, Pedestal, 2018, akvarell på papper, 104x148 cm

27 april – 1 september

I Maria Nordins arbete är kroppen i fokus. Målningarna är oftast i naturlig skala eller större och hon undersöker vår blick på världen och på oss själva. Med det stora formatet vill Nordin leda in oss betraktare till en fysisk upplevelse. Det som händer i mötet mellan betraktaren och målningen är en del av verket - när betraktaren blir betraktad - eller är det tvärtom?

Maria Nordin, född 1980 i Linköping, bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad bland annat på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2005–2010). Maria Nordin har mottagit en rad utmärkelser, bland annat Carl-Axel Valéns konststipendium 2017, samt haft en rad uppmärksammade utställningar.

Nykonserverat från Sundbyholms slott
"Emelie" (detalj) av Emil Österman.

"Emelie" (detalj) av Emil Österman.

25 juni – 14 augusti

Under många år har ett antal verk i museets samlingar varit utlånade till Sundbyholms slott. När en renovering av slottet startade 2018 hämtades konsten tillbaka. En stor del av målningarna var efter alla år i behov av vård och översyn av en konservator.

Med den här utställningen ville vi lyfta det omsorgsfulla arbete som lagts ned på att bland annat tvätta, laga och restaurera några av museets målningar. Ett arbete som är nödvändigt för att framtida generationer fortsatt ska kunna ta del av vårt gemensamma kulturarv.

Att en oljemålning från till exempel 1800-talet idag kan upplevas som mörk och ibland färgfattig, beror många gånger på att flera års luftföroreningar, sot och damm fastnat på ytan. Fernissa som en gång strukits på för att skydda målningen har med tiden gulnat. Under denna yta döljer sig ofta en betydligt rikare färgskala än vad vi först kan ana. Målningarna på Sundbyholms slott var inget undantag och dessutom hade många av verken olika skador som behövde åtgärdas. Färg som hade släppt, revor eller utbuktningar i målarduken och ibland övermålningar – som har gjorts i gott syfte men som har påverkat målningen negativt – är exempel på saker som en konservator har tagit sig an.

En konservator vårdar olika konstföremål och har en bred kunskap om bland annat olika färger, bindemedel samt målardukens uppbyggnad. Tack vare sin förståelse kring åldrande, material och sammansättning kan en konservator bäst avgöra konditionen på ett konstverk. I utställningen visade vi ett urval av konsten som hämtades tillbaka från slottet. En så kallad tillståndsrapport togs fram till varje enskilt verk och den beskrev aktuell status och konservatorns vidtagna åtgärder.

Ett av verken, av konstnären Emil Österman, valde vi att tillfälligt pausa mitt i en rengöringsprocess. För att visa på- och synliggöra den förbluffande skillnaden mellan ”före och efter” en konservators arbete.

Ola Öhlin

Överblivet landskap, Ola öhlin.

VÄLKOMMEN ÅTER
6 april – 16 juni

Eskilstuna konstförening delar varje år ut ett stipendium till en förtjänstfull konstnär med anknytning till Eskilstuna. 2019 års stipendiat var Ola Öhlin.

”Ola Öhlins måleri befinner sig i gränslandet mellan det abstrakta och det föreställande. Det är ett måleri som intensivt undersöker förhållandet mellan mörker och ljus, mellan yta och djup. Lager på lager av färgfält strävar efter att upprätta rumslighet på den platta duken. Ur den lite smutsiga färgblandningen kan plötsligt en enskild färg flamma upp och brinna alldeles klar. Man får ofta intrycket av att ljuset i Ola Öhlins målningar kommer just ur själva mörkret och svärtan, att den bryter fram som en kraft som måste ta vägen någonstans. [...]

Ur det abstrakta måleriet träder skogslandskap fram. Ibland är det tydligt igenkännbart - som i siluetten av en död gran som lutar sig snett in i bildytan med sina torra grenar, eller i konturen av växtlighet som öppnar en glänta och låter himlen bryta in. Ibland bara anar vi detta landskap som brottstycken och fragment. En aning som kommer ur en ordlös kännedom om hur naturen kan uppträda - hur ljuset kan falla, hur färgerna kan växla.”. Utdrag ur utställningstexten Att återvända till okända landskap, av Alexandra Kronqvist, konstvetare och skribent.

Utställningen arrangerades av Eskilstuna konstförening.

Sörmlandssalongen 2019

2 februari–31 mars

Sörmlandssalong 2019 var den 55:e i ordningen sedan starten 1960. Medverkade gjorde 69 konstnärer och hela 233 verk visades i två av museets rum för tillfälliga utställningar.

Juryn som valde ut deltagarna av alla 129 sökande bestodt av
Agneta Linton, intendent på Eskilstuna konstmuseum och professor vid Konstfack, Jan Brandt, Seniorkonsulent vid Mälardalens högskola och representant för Eskilstuna konstförening, samt Åsa Lockner, smyckeskonstnär och representant för Konstnärernas Riksorganisation.

Konstinköp 2018

19 januari – 31 mars

Utställningen visade vilka inköp som gjordes under 2018 till kommunens depositionskonstsamling.

Varje år köper kommunen in konst som placeras i offentliga kommunala lokaler, på skolor, äldreboenden, tjänsterum med flera, för att försköna våra gemensamma offentliga lokaler samt för att stärka och förhöja kvaliteten på kommunanställdas arbetsmiljöer.

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för denna samling som kallas depositionskonstsamlingen, just för att den avser in- och utlån inom kommunen.

Utställningar 2018

Katrin Westman
Målning av Katrin Westman. Foto: Galleri Andersson Sandström.

Carl-Axel Valéns stipendiat 2018, Katrin Westman visade oljemålningar i utställningen Chamber.

24 november 2018 – 6 januari 2019

Juryns motivering:
Det svenska måleriet har levt ett vitalt liv under de senaste åren. En av de målarna inom den yngre konstnärsgenerationen som på ett spännande och varierande sätt utforskar målardukens obegränsade möjligheter är Katrin Westman (f. 1987 i Örebro).

Hennes nonfigurativa måleri förkroppsligar svårdefinierbara men starka passioner. Det handlar om tankens liv och själens resa. Här skildras tillräckligt mycket för att nyfikenheten skulle väckas och tillräckligt lite för att fantasin omedelbart skulle sättas igång. Betraktarens blick får chansen att hitta gåtfulla kroppar och lockande detaljer i fantasieggande kompositioner. Tills synes är allting bara ogenomträngliga härvor av outgrundliga former. Ändå kan spända muskler, förvridna ansikten och dramatiska gester anas här.

Westmans väldiga dukar är mötesplatser för penselns och palettknivens virvlande rörelser. Former möter varandra i fallande kaskader för att snart rusa förbi och dra sig tillbaka. Färger skälver och ger glappen utrymme för rörelse och sättningar. Något viker undan för att hämta ny kraft och för att med fördubblad energi hämta sig på ett annat, oväntat ställe. Varje fläck har intensitet, uttryck och integritet. Allting vibrerar. Mellanrum, tomrum och överlappningar blir till en svindlande koreografi. Ljus och skuggor skiftar och skulpterar former som aldrig är stabila utan i varje ögonblick blir till. Just här och just nu, nya för varje gång så fort blicken riktas mot dem.

Katrin Westman skapar i stora format, med olja på duk och MDF. Hennes konst trotsar dock ofta den traditionella presentationsformen och lämnar galleriväggen för att expandera ut i rummet i en skulptural form. Ibland har målningar hamnat direkt på golvet som måleriska installationer. En annan gång kan ett verk presenteras som en avhängd duk, som i sina veck gör motivet oläsligt. Westmans konst är som intuitiva nytolkningar av barockens gränsupplösning mellan konstarterna. Måleriet och skulpturen förenas här i en passionerad omfamning. De byter roller och skapar spänning bortom alla självklarheter. Ett slags inre drama pågår utan avbrott i varje verk. Om och om gestaltas frågan: vem kan undvika det som måste ske?

Katrin Westman tilldelas Carl-Axel Valéns konstnärsstipendium 2018 om 200 000 kronor för en nyfiken kamp med måleriets begränsningar och ett ihärdigt utvidgande av målardukens möjligheter. Hennes konst är omedelbart trovärdig i sitt passionerade uttryck medan den är oskuldsfull i sin trots mot intellektets kortfristiga övertygelser.

Juryn: Björn Springfeldt, Astrid Sylwan, Joanna Persman

Läs mer om Carl-Axel Valéns stiftelse

Ung salong 2018

24 november 2018 – 6 januari 2019

Medverkande:

Borana Muca
Carmen Rundqvist
Eleonora Blomquist
Elwira Lindell
Emma Garesjö
Fathima Ibrahim
Filip Månsson
Hannah Renberg Svensson
Isabelle Westerlund
Jenny Isaksson
Josefine Ly
Klara Borgenhag
Linnea Johansson-Sundin
Lisa Karlsen
Lovisa Manell
Melinda Almén
Moa Hernodh
Nathalie Haglund
Sarah Härdin
Vu Hoai Thuong Huynh

Bakgrund

Ung salong på Eskilstuna konstmuseum anordnades för första gången 2016 och är en jurybedömd salong för högstadie- och gymnasieelever i Eskilstuna. Ambitionen med utställningen är att ge en bild av dagens unga konstnärer och de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker de intresserar sig för.

Birgitta Burling
Svärmare (detalj), målning av Birgitta Burling

TRÄDGÅRDEN
26 maj – 9 september
Utställningsrum 3

Birgitta Burling bjuder in till ett betraktande som sker bortom det som registreras av våra ögon. I utställningen "Trädgården", Burlings största separatutställning hittills, visades såväl målningar som skulpturer och objekt där färgen lämnat duken och transformerats till något annat. Rörelsen är central. Birgitta Burling koreograferar sina verk och de abstrakta formerna förhåller sig till varandra såväl rumsligt som emotionellt.

Birgitta Burling föddes i Morjärv, Norrbotten 1950 och utbildade sig bland annat vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Burling är verksam som bildkonstnär med en lång rad utställningar i Sverige och utomlands, och har sedan examen 1984 även bedrivit pedagogisk verksamhet, konstnärlig forskning och utfört konstnärliga gestaltningsuppdrag. Under våren 2018 invigs Birgitta Burlings verk ”Två av samma” på Nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Bild: Svärmare (detalj), Birgitta Burling.

Invigningstalare var Zandra Ahl, konsthantverkare.

Text

Staffan Westerberg
Staffan Westerberg

26 maj – 9 september
Utställningsrum 2

"Teater, pjäser, figurer, tavlor trängs i min lägenhet.
Jag kan inte vara utan dem men nu gör jag ett stort undantag. Nog blir det ensamt. Men det är för din
skull, kära besökare." Staffan Westerberg

I utställningen mötte vi Staffan Westerbergs konstnärskap övergripande och i närbild genom hans figurer, objekt, rekvisita, skisser, texter, processmaterial, med mera. Besökare kunde återse gamla bekanta, men också göra nya bekantskaper och uppleva Staffan Westerbergs mångfasetterade produktion i hela dess bredd.

Staffan Westerberg föddes i Luleå 1934. Han är hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet och har under åren varit verksam inom bland annat teater, TV och radio, med produktioner som Vilse i Pannkakan för SVT, Tankar för dagen för Sveriges radio och uppsättningar på Brunnsgatan 4, Dramaten och Stockholms stadsteater. År 2011 utkom Westerbergs första självbiografi Elvaåringen och 2017 utkom hans andra, Girafferna.

Invigningstalare var Martina Montelius, författare och teaterchef för Teater Brunnsgatan Fyra.

Jacob Dahlgren
Jacob Dahlgren, Not and Or. Foto: Eskilstuna konstmuseum.

Jacob Dahlgren, Not and Or. Foto: Eskilstuna konstmuseum.

NOT AND OR
27 januari – 13 maj 2018
Utställningsrum 3

Jacob Dahlgrens konst kännetecknas av starka färger ofta kombinerade i ränder, eller i rutor och grafiska mönster av olika föremål. I utställningen Not and Or på Eskilstuna konstmuseum presenterades ett stort antal verk, både äldre och nyproducerade, i en labyrintlik installation av byggstängsel. Ett av verken, "Neoconcrete Ballet", tog sin form under utställningsperiodens gång, med hjälp av deltagare från Konst 1 och 2 på Eskilstuna folkhögskola. I skift arbetade de utifrån konstnärens instruktioner, med borrmaskiner och plugg i olika färger, och skapade en vägg av mönster.

Jacob Dahlgren är född 1970 och utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och på Grafikskolan i Stockholm. Hans verk har ställts ut runtom i världen och 2007 representerade han Sverige i den nordiska paviljongen på Venedigbiennalen.

Här är en länk till Jacob Dahlgrens hemsida.länk till annan webbplats

Invigningstalare var Agneta Linton, intendent och curator.

Maria Skärlund

INVÄNDIGHET
27 januari – 13 maj 2018
Utställningsrum 2

Maria Skärlund, Eskilstuna konstförenings stipendiat 2018 visade nya objekt i utställningen Invändighet. Som en hyllning till en åldrande kvinnlig kroppsdel ville hon göra något vackert om en livmoders sista kramper på sin väg att slockna.

“Jag kände en stark glädje över min dotters menskoppar och mensappar, men också sorg över att jag missar allt detta och nu är på väg in i menopausen och att åldras.”

Utöver en serie av livmödrar visades andra delar av det vi människor bär på insidan, och Maria Skärlund har gett kropp åt sin själ, känslor och sinnesstämningar. I utställningen visades det vi bär och det som vi kanske borde släppa taget om – det som vi borde låta rinna ur oss.

Maria Skärlund utbildade sig på Konstfack, Keramik och glas åren 1986–92 och valde tidigt sitt material – leran. Hon har därefter skapat både bruksföremål och keramiska objekt. 2015 gav hon ut boken ”Skapa i lera”, där hon går igenom de grundläggande hantverksteknikerna inom keramiken.

Invändighet blev Maria Skärlunds första utställning där inte ett enda bruksföremål visades.

Eskilstuna konstförening delar varje år ut ett stipendium till en förtjänstfull konstnär med anknytning till Eskilstuna. Första gången stipendiet delades ut, 1961, var det till den välkände konstnären Uno Lindberg från Eskilstuna. Föreningen har därefter delat ut 53 stipendier till lovvärda konstnärer.

Utställningen arrangerades av Eskilstuna konstförening.
Invigningstalare var konstnären Carina Marklund.

Utställningar 2017

Eva Hild
Eva Hild på Eskilstuna konstmuseum

16 september 2017 – 7 januari 2018
Utställningsrum 3

I vårt största rum för tillfälliga utställningar visades en stor skulpturutställning med Eva Hild, en av Sveriges mest framgångsrika skulptörer. Hennes karaktäristiska skulpturer i vit eller svart stengodslera har organiska, non-figurativa former som löper in och ut i oändlighet. Ett möte med dessa är fysiskt möte med form och material och skulpturernas voluminösa kraft och skönhet förför.

"Något som inspirerat mig mycket är tomrum, konstaterar Eva Hild, och frågan hur tomrum ska kunna gestaltas. Under många år fungerade de inre luftvolymerna jag arbetade med i skulpturerna som en kontrast till det yttre tryck och kaos jag upplevde i allt som hände runtomkring mig. Jag använde mig mycket av den spänningen. Idag är jag tillbaka i den ursprungliga frågan: hur kan ett tomrum gestaltas? Och det handlar inte om tomhet, om något som är uttömt, utan om rum. Tomrummet har en volym." Ur utställningstexten En annan rörelse, skriven av Love Jönsson, kritiker och skribent.

Under de senaste tio åren har Eva Hild i allt större utsträckning kommit att arbeta med verk för offentlig miljö. Skulpturer har då överförts till aluminium för att klara utomhusplacering. Exempel på några av Eva Hilds offentliga utsmyckningar i storformat är det tvådelade verket Binär, placerat vid Regeringskansliet i Stockholm, och den imponerande, sex meter höga, vitmålade aluminiumskulpturen Rubato som står vid kanalen utanför konserthuset Malmö Live. Sommaren 2017 kunde vi se hennes konst i en stor utomhusutställning på Djurgården i Stockholm.

I utställningen på Eskilstuna konstmuseum visades en stor bredd av Eva Hilds konstnärskap – fantastiska skulpturer i både stengods och aluminium och en hel vägg med skisser som på ett generöst vis berättar om den mödosamma arbetsprocessen bakom verken.

Bakgrund

Eva Hild är född 1966, utbildad vid HDK i Göteborg och bor och verkar i Borås. Hennes keramiska skulpturer har rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt och belönats med en rad priser, utmärkelser och stipendier. År 2016 tilldelades hon Föreningen Sundbyholms vänners konststipendium.

Utställningen invigdes av Madelene Unneberg, museichef Eskilstuna konstmuseum.

Ung salong 2017
Ung salong 2017

18 november 2017 – 7 januari 2018

För andra året anordnades Ung salong på Eskilstuna konstmuseum. 17 ungdomar medverkade och representerade tekniker i utställningen var fotografi, film, digital illustration, teckning, måleri och keramik.

Medverkande i utställningen:

Bashar

Alva Blomquist

Emilia Borin

Clara Carlsson

Maja Granö

Nathalie Haglund

Knut Samson Hultgren

Mikael Hyvönen

Lisa Vilhelmina Karlsen

Linnea Lager

Josefine Ly

Filip Månsson

Sara Pallander

Erika Stålhammar

Isabelle Westerlund

Shantal Zakko

Elina Östlund

Utställningen pågår till och med 7 januari 2018.

Bakgrund

Ung salong på Eskilstuna konstmuseum anordnades för första gången 2016 och är en jurybedömd salong för högstadie- och gymnasieelever i Eskilstuna. Ambitionen med utställningen är att ge en bild av dagens unga konstnärer och de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker de intresserar sig för.

Mona Kanaan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, invigde utställningen.

Möten
Målning av Reza Hazare

Målning av Reza Hazare

I utställningen medverkade sju konstnärer från när och fjärran som nu bor i Sörmland:

Dali Akil
Reza Hazare
Hanna Nyström
Sermon Shabi
Rami Shammo
Dennis Teunissen
Shantal Zakko

Utställningen arrangerades av Eskilstuna konstförening och producerades i sambarbete med Ola Öhlin, projektledare för "Konsten att delta". Projektet syftar till att underlätta för utlandsfödda konstnärer (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av det svenska kulturlivet.

Utställningen invigdes av Ola Öhlin, konstnär och projektledare för "Konsten att delta".

Carl Johan De Geer
Textilmönster "Djungel": Carl Johan De Geer. Porträttbild av konstnären: Marianne Lindberg De Geer

LEDTRÅDAR
13 maj – 28 augusti

Carl Johan De Geer
har under hela sitt yrkesliv hållit sig nära samtiden och med humor och skärpa gjort konst av den. I utställningen ”Ledtrådar” visades foto, film, måleri, litteratur, textil, grafik och scenografi från ett femtio år långt konstnärskap.

Eskilstuna konstmuseum visade en bearbetad version av utställningen som producerades av Färgfabriken 2014.

Läs- och filmrum

CJDG läs och filmrum

I anslutning till utställningen erbjöds våra besökare en möjlighet att se ännu mer av och om Carl Johan De Geer. Här gick CJDG-filmer på repeat och hans böcker fanns att läsa. Här fanns också oavslutade och opublicerade texter som konstnären sammanställde speciellt för utställningen på Eskilstuna konstmuseum.

"Ledtrådar" på Eskilstuna konstmuseum invigdes 13 maj av Fia Palmgren, curator vid Färgfabriken 2014.

Vinicius dos Santos

WALKING INTO THE DARKEST FOREST WITHOUT A STICK
4 februari – 23 april

Eskilstuna konstförening delar varje år ut ett stipendium till en förtjänstfull konstnär med anknytning till Eskilstuna. Första gången stipendiet delades ut, 1961, var det till den välkände konstnären Uno Lindberg från Eskilstuna. Föreningen har därefter delat ut 52 stipendier till lovvärda konstnärer. 2017 års stipendiat var Vinícius dos Santos som visade utställningen “Walking into the darkest forest without a stick”.

“Jag har en stark dragning till performancekonst och ur det valt att använda akvarell som uttryckssätt. Jag använder mig själv som subjekt/objekt och illustrerar en 2D-variant av en performance utan början eller slut.” Vinicius dos Santos.

Utställningen visades 4 februari – 23 april 2017.

Arrangör var Eskilstuna konstförening. 

Carolina Falkholt

ORD LJUD KÖN
4 februari – 23 april

Carolina Falkholt är en av Sveriges internationellt mest erkända graffitikonstnärer. Men Falkholts konstnärskap har alltid rymt en mängd olika uttryck både inom bildkonst och inom musik. Hennes skapande är i ständig rörelse, både form- och innehållsmässigt men hennes fokus är detsamma - att blotta patriarkala strukturella orättvisor, normer och beteenden.

Carolina Falkholt ber oss att lyssna. Lyssna på ord som sägs, skriks fram eller formuleras i tystnad. Hon ber oss att reagera. Reagera för att vi reagerar, men hon ber oss också att vara varsamma. Varsamma om orden och varsamma om varandra.

I samband med vernissagen på Eskilstuna konstmuseum tilldelades Carolina Falkholt Carl-Axel Valéns kulturstipendium 2016.

Recension av ORD LJUD KÖN

Färgövning som motståndsstrategi – Recension av Maryam Fanni, för Kulturnytt, Sveriges Radio.länk till annan webbplats

Film som skapades i samband med Carolina Falkholts utställning på Eskilstuna konstmuseum, 2017.länk till annan webbplats

Konstinköp 2016
I förgrunden "Resignated Artist", Joakim Ojanen. I bakgrunden "Rituals of Transition" av Vinícius dos Santos, "Lånta fjädrar I" "Lånta fjädrar II" av Thomas Wahlström, "Sakerna, svängrummet III" ""Sakerna, svängrummet I av Cilla Ramnek, "Rutor" av Gunnar Larsson

I förgrunden "Resignated Artist", Joakim Ojanen. I bakgrunden "Rituals of Transition" av Vinícius dos Santos, "Lånta fjädrar I" "Lånta fjädrar II" av Thomas Wahlström, "Sakerna, svängrummet III" ""Sakerna, svängrummet I av Cilla Ramnek, "Rutor" av Gunnar Larsson

4 februari – 5 mars

Varje år köper kommunen in konst som placeras i offentliga kommunala lokaler, på skolor, äldreboenden, tjänsterum med flera, för att försköna våra gemensamma offentliga lokaler samt för att stärka och förhöja kvaliteten på kommunanställdas arbetsmiljöer.

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för denna samling som kallas depositionskonstsamlingen, just för att den avser in- och utlån inom kommunen.

Vi ansvarar även för inköp samt förvaring och bevaring.

Utställningen visade vilka inköp som gjordes under 2016 till denna samling.

Utställningar 2016

Den romantiska postmodernismen

6 februari – 8 maj 2016

Rum 3

Under 60-talet började konsten röra sig bortom modernismens gränser och i efterhand kom denna nya konst att benämnas som postmodernism. Idag används ordet samtidskonst oftare än postmodernism, men båda begreppen betecknar ett överskridande av modernismens konstsyn som baserades på tydlighet, sanning och enkelhet.

Postmodernismen påstår istället att det inte finns några sanningar i konsten och framhäver det lekfulla, ironiska, distanserade och konstruerade i en tillåtande mix av genrer, material och stilar.

Utställningen Den romantiska postmodernismen lägger tyngdpunkten på romantiska stämningar i den nordiska postmodernismen under 1900-talets sista decennier och visar verk av bl.a. Ann-Marie Didoff, Max Book, Cecilia Edefalk, Ola Billgren och Marianne Lindberg De Geer.

21 konstnärer från 5 nordiska länder fanns representerade i utställningen när den visades på Eskilstuna konstmuseum.

Utställningen är producerad av Göteborgs konstmuseum och bygger på Kristoffer Arvidssons avhandling med samma namn. 

Invigningstalare var Per Dahlström, intendent vid Göteborgs konstmuseum.

Johan Strandahl

6 februari – 8 maj 2016

Rum 1

Johan Strandahl undersöker några av vårt samhälles mest brännande frågeställningar: Hur kan föremål vara så billiga, hur värderar vi arbetet och vad är originalitet?

I utställningen visades ett av Strandahls mest uppmärksammade verk, "Kök", där begreppet DIY (Do It Yourself) har tagits till en helt egen nivå.

Verket är en handgjord kopia av ett Ikea-kök där samtliga delar är tillverkade av honom själv. Allt från ugn, kylskåp, kakel, skruvar och gångjärn.

I verket Juveleraren finner vi Ikeas kontrast, den ensamma hantverkaren. Arbetsbänken är nästan plågsamt skör och där i centrum, det ädlaste av allt: guldet.

Invigningstalare var Sofia Björkman, smyckeskonstnär och grundare till Galleri Platina

Konstinköp 2015

–Eskilstuna kommuns nyinköpta lånekonst


6 februari – 6 mars 2016

Projektrummet

Varje år köper kommunen in konst som placeras i offentliga kommunala lokaler, på skolor, äldreboenden, tjänstrum m.fl. Det är en tjänst som kommunen gör för att försköna våra gemensamma offentliga lokaler samt för att stärka och förhöja kvaliteten på kommunanställdas arbetsmiljöer.

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för kommunens samling, som går under namnet depositionskonstsamlingen, just för att den avser in- och utlån inom kommunen. Konstmuseet ansvarar även för inköp, placering i offentliga lokaler samt förvaring och bevaring.

I denna utställning visades vilka inköp som gjordes till samlingen under 2015.

Arbetar du inom Eskilstuna kommun och är intresserad av att låna konst? Kontakta Carolina Tell via mail: carolina.tell@eskilstuna.se alt. telefon: 070 167 29 77.

Konstföreningens stipendiat 2016 - Thomas Wahlström

Don't Follow Me – I'm Lost Too
6 februari – 8 maj 2016
Rum 2

Eskilstuna Konstförening delar varje år ut ett stipendium till en förtjänstfull konstnär med anknytning till Eskilstuna. Första gången stipendiet delades ut, 1961, var det till den välkände konstnären Uno Lindberg från Eskilstuna.

Föreningen har därefter delat ut 51 stipendier till lovvärda konstnärer, bland dessa kan nämnas: Magnus Fliesberg, Allan Ebeling, Åsa Brandt, Jörgen Palle Jensen, Kelvin Sommer, Niklas Mulari,  Knutte Wester och Åsa Davidsson.

2016 års stipendiat var Thomas Wahlström. 

Thomas Wahlström, född 1964, arbetar i olika tekniker, främst olja, tusch, grafik, foto och med det skrivna ordet. Han debuterade 1993 såväl som konstnär som poet och har gjort en stor mängd utställningar i Sverige, Europa och USA. 

Invigningstalare var Michael Perlitz, skådespelare, 

Alexander Tallén

INTROSPECTION
21 maj – 28 augusti 2016
Rum 2

Alexander Tallén skapar figuriner, detaljrika keramiska skulpturer i små format. De som visades i den bubbelgumsrosa utställningen på Eskilstuna konstmuseum föreställer konstnären själv. 

Alexander Tallén utgår från figurinens glansdagar under 1700-talet och utforskar traditionen i en uppdaterad version.

Utställningens namn "Introspection", handlar om att iaktta sina egna erfarenheter och sådant som pågår i det egna medvetandet. Alexander Tallén har varit självkritisk och rannsakat sig själv, för att sedan skruva till och ifrågasätta allmängiltiga tillstånd.

”När jag gör ett självporträtt så skapar jag också en självbiografi och en fiktiv person på samma gång. I den personen kan man se sig själv genom valfri spegel.”

För Alexander Tallén handlar figurinerna om att se något annat än det omedelbart uppenbara. Många små detaljer leder betraktaren in på olika spår och lämnas fri att associera till egna erfarenheter, tankar och känslor.

Scenarierna som utspelas i figurinerna kan vridas och vändas på och skapar bilder som vid första anblicken kan verka obegripliga och banala, men om man som betraktare tittar närmare är det en värld som öppnar sig - en resa, en bildlig berättelse om längtan, verklighetsflykt och identitet. 

Invigningstalare var Katarina Sjögren, prefekt på Konstfack, curator och före detta gallerist.  

Konstföreningens jubileumsutställning

21 maj – 28 augusti 2016
Rum 3

Eskilstuna konstförening 90 år – En jubileumsutställning med spipendiater 2007–2016

Camilla Carlsson
Åsa Davidsson
Magnus Fliesberg
Sackarias Luhanko
Niklas Mulari
Carina Marklund
Ingela Svensson
Knutte Wester
Thomas Wahlström

Föreningens stadgar säger att styrelsen varje år kan utse en förtjänstfull konstnär, i första hand med anknytning till Eskilstuna, till föreningens stipendiat. När föreningen fyllde 80 år, arrangerades en stor samlingsutställning med alla stipendiater åren 1960-2006. I denna utställning visades samtliga stipendiater mellan 2007-2016 åter sin konst.

Ung salong 2016
Verk från utställningen Ung salong 2016. Serie Coffee av Mikael Hyvönen. Teckning utan titel av Shantal Zakko.

"Coffee" av Mikael Hyvönen. Teckning utan titel av Shantal Zakko.

19 november 2016 – 8 januari 2017
Rum 2

För första gången anordnades Ung salong på Eskilstuna konstmuseum – en jurybedömd konstutställning som gav möjlighet för högstadie- och gymnasieelever med anknytning till Eskilstuna att ställa ut på konstmuseet!

Under sommaren 2016 hade ungdomar i gymnasiet och högstadiet, som bor eller går i skolan i Eskilstuna, möjligheten att skicka in ansökningar till konstmuseet.

Ambitionen med utställningen var att ge en bild av dagens unga konstnärer och de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker de intresserar sig för.

Val av teknik och tema var fritt och i utställningen visades foto, teckning, måleri och skulptur.

Medverkande:

Johannes Eriksson, Ellenor Hansson, Johanna Hansson, Moa Hernodh, Knut Samson Hultgren, Murtaza Hussaini, Mikael Hyvönen, Linnea Lager, Hannes Lindholm, Malin Nilsson, Sara Pallander, Hannah Renberg Svensson, Allis Retzman, Ali Shafaee, Marcus Tegerhult, Alva Wännerdahl, Linda Ylönen, Shantal Zakko.

Invigningstalare var Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Från Kengu till Murmeldjur

4 juni 2016 – 23 april 2017

Rum 1

"Från Kengu till Murmeldjur" var en jubileumsutställning som visade ett utsnitt av hur samlingen utökats och berikats under de senaste tio åren genom museets egna inköp, samt genom donationer. Verk som våra besökare antingen inte sett på en lång tid eller inte sett alls lyftes fram.

Med denna utställning ville vi belysa konstmuseets samling – men också själva konstsamlandet. Genom att titta på vilka och hur verk köpts in och vilka donationer och gåvor som museet har valt att acceptera och ta emot går det att avläsa vad som i olika tider ansetts vara intressant och viktigt. Och samlingen eller samlandet blir en spegling av dessa tider. Under en period i museets historia köptes till exempel många verk in via kvalitetsauktioner.

Idag köper Eskilstuna konstmuseum framför allt in samtida verk av konstnärer som museet har en egen relation till.

Murmeldjuret, som omnämns i utställningens namn, är ett sådant exempel. Det var ett helt nygjort verk som ingick i Frida Fjellmans stora utställning på Eskilstuna konstmuseum, "I huvudet på Frida Fjellman" under våren 2015.  Verket förvärvades till museet direkt ifrån utställningen. 

Utställningen invigdes i samband med museets 10 årsjubileum (10 år på plats i Munktellstaden) 4 juni 2016. 

Gunilla Klingberg

17 september 2016 – 15 januari 2017 

Rum 3

Gunilla Klingberg är internationellt välkänd för sina monumentala och platsspecifika mönsterinstallationer - skapade med utgångspunkt i det urbana vardagsbruset av symboler och kommersiella märken som länkar oss samman. Hon intresserar sig för det pseudovetenskapliga, det som vi inte säkert kan fastställa, och i sina konstnärliga gestaltningar utforskar hon alternativa och omätbara strukturer. I utställningen visades bland annat den väldiga installationen "Parallelareal Variable", vilken visualiserar ett osynligt rutnät av energilinjer som bildas över vår jord – så kallade currylinjer. För att luckra upp rummets väggar och förstärka förnimmelsen av energilinjernas fortsättning projicerades animerade skuggor, skapade av konstnär Peter Geschwind.

För första gången i Sverige visades ”Sun Prints”, en bildserie cyanotyper eller solavtryck. I skyltfönster hos lokala spåkvinnor, spåmän och shamaner i Gwangju i Sydkorea skapades avtryck - en skuggbild - av fönstrens tecken och utsmyckningar. Där står olika erbjudanden om konsultationer av olika slag, som vilket datum som är mest lyckosamt för ett bröllop eller vilket namn som passar ett nyfött barn. Gunilla Klingberg intresserar sig här av möjligheten att sia om framtiden med en koppling till den kosmiska energi som förbinder astrologiska mönster med mer vardagliga aktiviteter och livsenergi.

Invigningstalare var Theodor Ringborg, curator vid Bonniers konsthall och doktorand på Goldsmiths University i London.

Konsthantverk i Sverige, del 2: Eskilstuna

17 september – 6 november 2016
Rum 2

Konsten som bevaras i museets samlingar är en fantastisk resurs. Den ger perspektiv på vår historia och är en inspirerande källa till kunskap – den vill vi synliggöra.

Eskilstuna konstmuseum bjöd därför in Christina Zetterlund, professor i konsthantverkshistoria vid Konstfack, att arbeta med konsthantverket i Eskilstuna konstmuseums samlingar.

Utgångspunkten till utställningen finns i antologin "Konsthantverk i Sverige, del 1", som föreslår konsthantverket som utkikspunkt eller plattform för samhällsundersökningar. Konstmuseets och stadsmuseets samlingar fick sin definitiva form när Eskilstuna museer delades upp år 2005. I uppdelningsprocessen förtydligades vad som var konst och därmed tillhörde konstmuseet och vad som var kulturhistoria och tillhörde stadsmuseet. Här prövades "konsten" i konsthantverket. Ett resultat av uppdelningen är till exempel att det idag finns få konsthantverkföremål som har en bruksaspekt i konstmuseets samlingar.

I utställningen visades föremål från både Eskilstuna konstmuseums och Eskilstuna stadsmuseums samlingar. Verken visades i en "handgjord föreställande utställningsarkitektur", skapad av konsthantverkare Pontus Lindvall. Pontus Lindvall arbetar med skärningspunkter och utmanar seendet. Tankar och föreställningar dyker upp automatiskt när vi ser olika saker eller föremål. I utställningen uppmanades besökarna att tänka ett steg längre – vad är det egentligen vi ser? 

Invigningstalare var Christina Zetterlund, professor i konsthantverkshistoria vid Konstfack.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna konstmuseum
Öppettider

Måndag STÄNGT
Tisdag–fredag 11.00–16.00
Lördag–söndag 12.00–16.00

Kontakt

016-710 13 69
Skicka e-post
016-14 83 79