MENY
Eskilstuna kommun

Tidigare utställningar på Eskilstuna konstmuseum

Program och vernissagekort från Eskilstuna konstmuseum.

Program och vernissagekort från Eskilstuna konstmuseum.

Utställningar 2019

Joakim Ojanen
Rough Day (Boy with Bag), Joakim Ojanen

Rough Day (Boy with Bag), Joakim Ojanen

24 augusti–6 oktober

”Joakim Ojanen är en sällsynt gestalt bland svenska konstnärer genom att medkänsla och humor dominerar i hans bildvärld. I målningar och skulpturer möter vi figurer som ser ut att undra över hur de hamnade här men ändå försöker så gott de kan.” , löd en del av Stiftelsen Carl-Axel Valéns motivering när Joakim Ojanen utsågs till deras kulturstipendiat 2019.

Joakim Ojanen är född 1985 i Västerås och är baserad i Stockholm. Han arbetar med olika tekniker så som teckning, skulptur och måleri. Han har framförallt uppmärksammats för sina keramiska verk vilka har visats på gallerier runt om i världen. I utställningen på Eskilstuna konstmuseum visades Ojanens bronsfigur Rough Day (Boy with Bag).

Utställningen invigdes av konstnären Astrid Sylwan.

Åsa Elzén
En Träda (detalj), matta av ull och lin, komponerad av Maja Fjaestad, vävd av Amelie Fjaestad 1919-1920

En Träda (detalj), matta av ull och lin, komponerad av Maja Fjaestad, vävd av Amelie Fjaestad 1919-1920

11 maj – 22 september 2019


En Trädas biografi —
Fogelstadgruppen och jord

Åsa Elzén har länge arbetat med arvet efter Fogelstadgruppen som bland annat startade och drev Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad 1925-54 i Julita. På Eskilstuna konstmuseum presenterades Åsa Elzéns undersökande av gruppens engagemang i jord. Här visades bland annat verk av Maja Fjaestad & Amelie Fjaestad, Maren Holebakk och Axel Fredriksson. I utställningen fanns även kopplingar till museets verk av Siri Derkert och Sven Hellqvist.

Åsa Elzéns undersökande tar denna gång avstamp i en matta som beställdes 1919 av Elisabeth Tamm som då ägde och drev Fogelstad gods. Tamms önskan när hon beställde mattan var att den skulle utgå från en träda, i linje med hennes tro på det vi i dag kallar ekologiskt jordbruk. Begreppet ”träda” innebär att åkermark får vila från produktion av grödor, för att motverka utarmning av jorden. Maja Fjaestad komponerade mönstret till mattan efter Tamms idé och den vävdes på Fjaestads konstväveri i Racksta under ledning av Amelie Fjaestad.

Mattan fick titeln En Träda och låg i biblioteket på Fogelstad till slutet av 1960-talet. Då lades den trasig på vinden efter att bokstavligen ha slitits ned av första vågens kvinnorörelse (och deras hundar). Efter alla åren på vinden ska nu den 4,6 x 6meter stora mattan rullas ut i sin helhet och visas tillsammans med arkivmaterial, konstverk och material som befinner sig däremellan.

Åsa Elzén är uppvuxen i Sörmland och bor samt arbetar idag både i Berlin och Näshulta. Hennes konst består främst av installation, text, video och performance – ofta med historisk forskning som startpunkt.

Maria Nordin
Maria Nordin, Pedestal, 2018, akvarell på papper, 104x148 cm.

Maria Nordin, Pedestal, 2018, akvarell på papper, 104x148 cm

27 april – 1 september

I Maria Nordins arbete är kroppen i fokus. Målningarna är oftast i naturlig skala eller större och hon undersöker vår blick på världen och på oss själva. Med det stora formatet vill Nordin leda in oss betraktare till en fysisk upplevelse. Det som händer i mötet mellan betraktaren och målningen är en del av verket - när betraktaren blir betraktad - eller är det tvärtom?

Maria Nordin, född 1980 i Linköping, bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad bland annat på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2005–2010). Maria Nordin har mottagit en rad utmärkelser, bland annat Carl-Axel Valéns konststipendium 2017, samt haft en rad uppmärksammade utställningar.

Nykonserverat från Sundbyholms slott
"Emelie" (detalj) av Emil Österman.

"Emelie" (detalj) av Emil Österman.

25 juni – 14 augusti

Under många år har ett antal verk i museets samlingar varit utlånade till Sundbyholms slott. När en renovering av slottet startade 2018 hämtades konsten tillbaka. En stor del av målningarna var efter alla år i behov av vård och översyn av en konservator.

Med den här utställningen ville vi lyfta det omsorgsfulla arbete som lagts ned på att bland annat tvätta, laga och restaurera några av museets målningar. Ett arbete som är nödvändigt för att framtida generationer fortsatt ska kunna ta del av vårt gemensamma kulturarv.

Att en oljemålning från till exempel 1800-talet idag kan upplevas som mörk och ibland färgfattig, beror många gånger på att flera års luftföroreningar, sot och damm fastnat på ytan. Fernissa som en gång strukits på för att skydda målningen har med tiden gulnat. Under denna yta döljer sig ofta en betydligt rikare färgskala än vad vi först kan ana. Målningarna på Sundbyholms slott var inget undantag och dessutom hade många av verken olika skador som behövde åtgärdas. Färg som hade släppt, revor eller utbuktningar i målarduken och ibland övermålningar – som har gjorts i gott syfte men som har påverkat målningen negativt – är exempel på saker som en konservator har tagit sig an.

En konservator vårdar olika konstföremål och har en bred kunskap om bland annat olika färger, bindemedel samt målardukens uppbyggnad. Tack vare sin förståelse kring åldrande, material och sammansättning kan en konservator bäst avgöra konditionen på ett konstverk. I utställningen visade vi ett urval av konsten som hämtades tillbaka från slottet. En så kallad tillståndsrapport togs fram till varje enskilt verk och den beskrev aktuell status och konservatorns vidtagna åtgärder.

Ett av verken, av konstnären Emil Österman, valde vi att tillfälligt pausa mitt i en rengöringsprocess. För att visa på- och synliggöra den förbluffande skillnaden mellan ”före och efter” en konservators arbete.

Ola Öhlin–Välkommen åter

Överblivet landskap, Ola öhlin.

Eskilstuna konstförenings stipendiatutställning 2019

6 april – 16 juni

Eskilstuna konstförening delar varje år ut ett stipendium till en förtjänstfull konstnär med anknytning till Eskilstuna. 2019 års stipendiat var Ola Öhlin.

”Ola Öhlins måleri befinner sig i gränslandet mellan det abstrakta och det föreställande. Det är ett måleri som intensivt undersöker förhållandet mellan mörker och ljus, mellan yta och djup. Lager på lager av färgfält strävar efter att upprätta rumslighet på den platta duken. Ur den lite smutsiga färgblandningen kan plötsligt en enskild färg flamma upp och brinna alldeles klar. Man får ofta intrycket av att ljuset i Ola Öhlins målningar kommer just ur själva mörkret och svärtan, att den bryter fram som en kraft som måste ta vägen någonstans. [...]

Ur det abstrakta måleriet träder skogslandskap fram. Ibland är det tydligt igenkännbart - som i siluetten av en död gran som lutar sig snett in i bildytan med sina torra grenar, eller i konturen av växtlighet som öppnar en glänta och låter himlen bryta in. Ibland bara anar vi detta landskap som brottstycken och fragment. En aning som kommer ur en ordlös kännedom om hur naturen kan uppträda - hur ljuset kan falla, hur färgerna kan växla.”. Utdrag ur utställningstexten Att återvända till okända landskap, av Alexandra Kronqvist, konstvetare och skribent.

Utställningen arrangerades av Eskilstuna konstförening.

Sörmlandssalongen 2019

2 februari–31 mars

Sörmlandssalong 2019 var den 55:e i ordningen sedan starten 1960. Medverkade gjorde 69 konstnärer och hela 233 verk visades i två av museets rum för tillfälliga utställningar.

Juryn som valde ut deltagarna av alla 129 sökande bestodt av
Agneta Linton, intendent på Eskilstuna konstmuseum och professor vid Konstfack, Jan Brandt, Seniorkonsulent vid Mälardalens högskola och representant för Eskilstuna konstförening, samt Åsa Lockner, smyckeskonstnär och representant för Konstnärernas Riksorganisation.

Konstinköp 2018

19 januari – 31 mars

Utställningen visade vilka inköp som gjordes under 2018 till kommunens depositionskonstsamling.

Varje år köper kommunen in konst som placeras i offentliga kommunala lokaler, på skolor, äldreboenden, tjänsterum med flera, för att försköna våra gemensamma offentliga lokaler samt för att stärka och förhöja kvaliteten på kommunanställdas arbetsmiljöer.

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för denna samling som kallas depositionskonstsamlingen, just för att den avser in- och utlån inom kommunen.

Utställningar 2018

Katrin Westman – Chamber
Målning av Katrin Westman. Foto: Galleri Andersson Sandström.

Carl-Axel Valéns stipendiat 2018, Katrin Westman visade oljemålningar i utställningen Chamber.

24 november 2018 – 6 januari 2019

Juryns motivering:
Det svenska måleriet har levt ett vitalt liv under de senaste åren. En av de målarna inom den yngre konstnärsgenerationen som på ett spännande och varierande sätt utforskar målardukens obegränsade möjligheter är Katrin Westman (f. 1987 i Örebro).

Hennes nonfigurativa måleri förkroppsligar svårdefinierbara men starka passioner. Det handlar om tankens liv och själens resa. Här skildras tillräckligt mycket för att nyfikenheten skulle väckas och tillräckligt lite för att fantasin omedelbart skulle sättas igång. Betraktarens blick får chansen att hitta gåtfulla kroppar och lockande detaljer i fantasieggande kompositioner. Tills synes är allting bara ogenomträngliga härvor av outgrundliga former. Ändå kan spända muskler, förvridna ansikten och dramatiska gester anas här.

Westmans väldiga dukar är mötesplatser för penselns och palettknivens virvlande rörelser. Former möter varandra i fallande kaskader för att snart rusa förbi och dra sig tillbaka. Färger skälver och ger glappen utrymme för rörelse och sättningar. Något viker undan för att hämta ny kraft och för att med fördubblad energi hämta sig på ett annat, oväntat ställe. Varje fläck har intensitet, uttryck och integritet. Allting vibrerar. Mellanrum, tomrum och överlappningar blir till en svindlande koreografi. Ljus och skuggor skiftar och skulpterar former som aldrig är stabila utan i varje ögonblick blir till. Just här och just nu, nya för varje gång så fort blicken riktas mot dem.

Katrin Westman skapar i stora format, med olja på duk och MDF. Hennes konst trotsar dock ofta den traditionella presentationsformen och lämnar galleriväggen för att expandera ut i rummet i en skulptural form. Ibland har målningar hamnat direkt på golvet som måleriska installationer. En annan gång kan ett verk presenteras som en avhängd duk, som i sina veck gör motivet oläsligt. Westmans konst är som intuitiva nytolkningar av barockens gränsupplösning mellan konstarterna. Måleriet och skulpturen förenas här i en passionerad omfamning. De byter roller och skapar spänning bortom alla självklarheter. Ett slags inre drama pågår utan avbrott i varje verk. Om och om gestaltas frågan: vem kan undvika det som måste ske?

Katrin Westman tilldelas Carl-Axel Valéns konstnärsstipendium 2018 om 200 000 kronor för en nyfiken kamp med måleriets begränsningar och ett ihärdigt utvidgande av målardukens möjligheter. Hennes konst är omedelbart trovärdig i sitt passionerade uttryck medan den är oskuldsfull i sin trots mot intellektets kortfristiga övertygelser.

Juryn: Björn Springfeldt, Astrid Sylwan, Joanna Persman

Läs mer om Carl-Axel Valéns stiftelse

Ung salong 2018

24 november 2018 – 6 januari 2019

Medverkande:

Borana Muca
Carmen Rundqvist
Eleonora Blomquist
Elwira Lindell
Emma Garesjö
Fathima Ibrahim
Filip Månsson
Hannah Renberg Svensson
Isabelle Westerlund
Jenny Isaksson
Josefine Ly
Klara Borgenhag
Linnea Johansson-Sundin
Lisa Karlsen
Lovisa Manell
Melinda Almén
Moa Hernodh
Nathalie Haglund
Sarah Härdin
Vu Hoai Thuong Huynh

Bakgrund

Ung salong på Eskilstuna konstmuseum anordnades för första gången 2016 och är en jurybedömd salong för högstadie- och gymnasieelever i Eskilstuna. Ambitionen med utställningen är att ge en bild av dagens unga konstnärer och de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker de intresserar sig för.

Birgitta Burling – Trädgården
Svärmare (detalj), målning av Birgitta Burling

26 maj – 9 september
Utställningsrum 3

Birgitta Burling bjuder in till ett betraktande som sker bortom det som registreras av våra ögon. I utställningen "Trädgården", Burlings största separatutställning hittills, visades såväl målningar som skulpturer och objekt där färgen lämnat duken och transformerats till något annat. Rörelsen är central. Birgitta Burling koreograferar sina verk och de abstrakta formerna förhåller sig till varandra såväl rumsligt som emotionellt.

Birgitta Burling föddes i Morjärv, Norrbotten 1950 och utbildade sig bland annat vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Burling är verksam som bildkonstnär med en lång rad utställningar i Sverige och utomlands, och har sedan examen 1984 även bedrivit pedagogisk verksamhet, konstnärlig forskning och utfört konstnärliga gestaltningsuppdrag. Under våren 2018 invigs Birgitta Burlings verk ”Två av samma” på Nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Bild: Svärmare (detalj), Birgitta Burling.

Invigningstalare var Zandra Ahl, konsthantverkare.

Text

Staffan Westerberg
Staffan Westerberg

26 maj – 9 september
Utställningsrum 2

"Teater, pjäser, figurer, tavlor trängs i min lägenhet.
Jag kan inte vara utan dem men nu gör jag ett stort undantag. Nog blir det ensamt. Men det är för din
skull, kära besökare." Staffan Westerberg

I utställningen mötte vi Staffan Westerbergs konstnärskap övergripande och i närbild genom hans figurer, objekt, rekvisita, skisser, texter, processmaterial, med mera. Besökare kunde återse gamla bekanta, men också göra nya bekantskaper och uppleva Staffan Westerbergs mångfasetterade produktion i hela dess bredd.

Staffan Westerberg föddes i Luleå 1934. Han är hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet och har under åren varit verksam inom bland annat teater, TV och radio, med produktioner som Vilse i Pannkakan för SVT, Tankar för dagen för Sveriges radio och uppsättningar på Brunnsgatan 4, Dramaten och Stockholms stadsteater. År 2011 utkom Westerbergs första självbiografi Elvaåringen och 2017 utkom hans andra, Girafferna.

Invigningstalare var Martina Montelius, författare och teaterchef för Teater Brunnsgatan Fyra.

Jacob Dahlgren – Not and Or
Jacob Dahlgren, Not and Or. Foto: Eskilstuna konstmuseum.

Jacob Dahlgren, Not and Or. Foto: Eskilstuna konstmuseum.

27 januari – 13 maj 2018
Utställningsrum 3

Jacob Dahlgrens konst kännetecknas av starka färger ofta kombinerade i ränder, eller i rutor och grafiska mönster av olika föremål. I utställningen Not and Or på Eskilstuna konstmuseum presenterades ett stort antal verk, både äldre och nyproducerade, i en labyrintlik installation av byggstängsel. Ett av verken, "Neoconcrete Ballet", tog sin form under utställningsperiodens gång, med hjälp av deltagare från Konst 1 och 2 på Eskilstuna folkhögskola. I skift arbetade de utifrån konstnärens instruktioner, med borrmaskiner och plugg i olika färger, och skapade en vägg av mönster.

Jacob Dahlgren är född 1970 och utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och på Grafikskolan i Stockholm. Hans verk har ställts ut runtom i världen och 2007 representerade han Sverige i den nordiska paviljongen på Venedigbiennalen.

Här är en länk till Jacob Dahlgrens hemsida.länk till annan webbplats

Invigningstalare var Agneta Linton, intendent och curator.

Maria Skärlund – Invändighet

27 januari – 13 maj 2018
Utställningsrum 2

Maria Skärlund, Eskilstuna konstförenings stipendiat 2018 visade nya objekt i utställningen Invändighet. Som en hyllning till en åldrande kvinnlig kroppsdel ville hon göra något vackert om en livmoders sista kramper på sin väg att slockna.

“Jag kände en stark glädje över min dotters menskoppar och mensappar, men också sorg över att jag missar allt detta och nu är på väg in i menopausen och att åldras.”

Utöver en serie av livmödrar visades andra delar av det vi människor bär på insidan, och Maria Skärlund har gett kropp åt sin själ, känslor och sinnesstämningar. I utställningen visades det vi bär och det som vi kanske borde släppa taget om – det som vi borde låta rinna ur oss.

Maria Skärlund utbildade sig på Konstfack, Keramik och glas åren 1986–92 och valde tidigt sitt material – leran. Hon har därefter skapat både bruksföremål och keramiska objekt. 2015 gav hon ut boken ”Skapa i lera”, där hon går igenom de grundläggande hantverksteknikerna inom keramiken.

Invändighet blev Maria Skärlunds första utställning där inte ett enda bruksföremål visades.

Eskilstuna konstförening delar varje år ut ett stipendium till en förtjänstfull konstnär med anknytning till Eskilstuna. Första gången stipendiet delades ut, 1961, var det till den välkände konstnären Uno Lindberg från Eskilstuna. Föreningen har därefter delat ut 53 stipendier till lovvärda konstnärer.

Utställningen arrangerades av Eskilstuna konstförening.
Invigningstalare var konstnären Carina Marklund.

Utställningar 2017

Eva Hild
Eva Hild på Eskilstuna konstmuseum

16 september 2017 – 7 januari 2018
Utställningsrum 3

I vårt största rum för tillfälliga utställningar visades en stor skulpturutställning med Eva Hild, en av Sveriges mest framgångsrika skulptörer. Hennes karaktäristiska skulpturer i vit eller svart stengodslera har organiska, non-figurativa former som löper in och ut i oändlighet. Ett möte med dessa är fysiskt möte med form och material och skulpturernas voluminösa kraft och skönhet förför.

"Något som inspirerat mig mycket är tomrum, konstaterar Eva Hild, och frågan hur tomrum ska kunna gestaltas. Under många år fungerade de inre luftvolymerna jag arbetade med i skulpturerna som en kontrast till det yttre tryck och kaos jag upplevde i allt som hände runtomkring mig. Jag använde mig mycket av den spänningen. Idag är jag tillbaka i den ursprungliga frågan: hur kan ett tomrum gestaltas? Och det handlar inte om tomhet, om något som är uttömt, utan om rum. Tomrummet har en volym." Ur utställningstexten En annan rörelse, skriven av Love Jönsson, kritiker och skribent.

Under de senaste tio åren har Eva Hild i allt större utsträckning kommit att arbeta med verk för offentlig miljö. Skulpturer har då överförts till aluminium för att klara utomhusplacering. Exempel på några av Eva Hilds offentliga utsmyckningar i storformat är det tvådelade verket Binär, placerat vid Regeringskansliet i Stockholm, och den imponerande, sex meter höga, vitmålade aluminiumskulpturen Rubato som står vid kanalen utanför konserthuset Malmö Live. Sommaren 2017 kunde vi se hennes konst i en stor utomhusutställning på Djurgården i Stockholm.

I utställningen på Eskilstuna konstmuseum visades en stor bredd av Eva Hilds konstnärskap – fantastiska skulpturer i både stengods och aluminium och en hel vägg med skisser som på ett generöst vis berättar om den mödosamma arbetsprocessen bakom verken.

Bakgrund

Eva Hild är född 1966, utbildad vid HDK i Göteborg och bor och verkar i Borås. Hennes keramiska skulpturer har rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt och belönats med en rad priser, utmärkelser och stipendier. År 2016 tilldelades hon Föreningen Sundbyholms vänners konststipendium.

Utställningen invigdes av Madelene Unneberg, museichef Eskilstuna konstmuseum.

Ung salong 2017
Ung salong 2017

18 november 2017 – 7 januari 2018

För andra året anordnades Ung salong på Eskilstuna konstmuseum. 17 ungdomar medverkade och representerade tekniker i utställningen var fotografi, film, digital illustration, teckning, måleri och keramik.

Medverkande i utställningen:

Bashar

Alva Blomquist

Emilia Borin

Clara Carlsson

Maja Granö

Nathalie Haglund

Knut Samson Hultgren

Mikael Hyvönen – Mikael Hyvönen på You Tubelänk till annan webbplats

Lisa Vilhelmina Karlsen

Linnea Lager

Josefine Ly

Filip Månsson

Sara Pallander

Erika Stålhammar – Erika Stålhammar på Tumblrlänk till annan webbplats

Isabelle Westerlund

Shantal Zakko – Shantal Zakko på Instagramlänk till annan webbplats

Elina Östlund

Utställningen pågår till och med 7 januari 2018.

Bakgrund

Ung salong på Eskilstuna konstmuseum anordnades för första gången 2016 och är en jurybedömd salong för högstadie- och gymnasieelever i Eskilstuna. Ambitionen med utställningen är att ge en bild av dagens unga konstnärer och de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker de intresserar sig för.

Mona Kanaan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, invigde utställningen.

Möten
Målning av Reza Hazare

Målning av Reza Hazare

I utställningen medverkade sju konstnärer från när och fjärran som nu bor i Sörmland:

Dali Akil
Reza Hazare
Hanna Nyström
Sermon Shabi
Rami Shammo
Dennis Teunissen
Shantal Zakko

Utställningen arrangerades av Eskilstuna konstförening och producerades i sambarbete med Ola Öhlin, projektledare för "Konsten att delta". Projektet syftar till att underlätta för utlandsfödda konstnärer (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av det svenska kulturlivet.

Utställningen invigdes av Ola Öhlin, konstnär och projektledare för "Konsten att delta".

Carl Johan De Geer – Ledtrådar
Textilmönster "Djungel": Carl Johan De Geer. Porträttbild av konstnären: Marianne Lindberg De Geer

Carl Johan De Geer har under hela sitt yrkesliv hållit sig nära samtiden och med humor och skärpa gjort konst av den. I utställningen ”Ledtrådar” visades foto, film, måleri, litteratur, textil, grafik och scenografi från ett femtio år långt konstnärskap.

Eskilstuna konstmuseum visade en bearbetad version av utställningen som producerades av Färgfabriken 2014.

Läs- och filmrum

CJDG läs och filmrum

I anslutning till utställningen erbjöds våra besökare en möjlighet att se ännu mer av och om Carl Johan De Geer. Här gick CJDG-filmer på repeat och hans böcker fanns att läsa. Här fanns också oavslutade och opublicerade texter som konstnären sammanställde speciellt för utställningen på Eskilstuna konstmuseum.

"Ledtrådar" på Eskilstuna konstmuseum invigdes 13 maj av Fia Palmgren, curator vid Färgfabriken 2014.

Vinicius dos Santos

Eskilstuna konstförening delar varje år ut ett stipendium till en förtjänstfull konstnär med anknytning till Eskilstuna. Första gången stipendiet delades ut, 1961, var det till den välkände konstnären Uno Lindberg från Eskilstuna. Föreningen har därefter delat ut 52 stipendier till lovvärda konstnärer. 2017 års stipendiat var Vinícius dos Santos som visade utställningen “Walking into the darkest forest without a stick”.

“Jag har en stark dragning till performancekonst och ur det valt att använda akvarell som uttryckssätt. Jag använder mig själv som subjekt/objekt och illustrerar en 2D-variant av en performance utan början eller slut.” Vinicius dos Santos.

Utställningen visades 4 februari – 23 april 2017.

Arrangör var Eskilstuna konstförening. 

Carolina Falkholt

Carolina Falkholt är en av Sveriges internationellt mest erkända graffitikonstnärer. Men Falkholts konstnärskap har alltid rymt en mängd olika uttryck både inom bildkonst och inom musik. Hennes skapande är i ständig rörelse, både form- och innehållsmässigt men hennes fokus är detsamma - att blotta patriarkala strukturella orättvisor, normer och beteenden.

”ORD LJUD KÖN” är titeln på Carolina Falkholts utställning på Eskilstuna konstmuseum. Hon bygger upp sina verk med yttersta precision och hantverksskicklighet. Långsamt och rytmiskt formar hon sina verk. Kraften i de hundratusentals upprepade formerna slår till med häpnad på samma sätt som färgen och stoltheten i hennes graffitimålning förför.Carolina Falkholt ber oss att lyssna.

Lyssna på ord som sägs, skriks fram eller formuleras i tystnad. Hon ber oss att reagera. Reagera för att vi reagerar, men hon ber oss också att vara varsamma. Varsamma om orden och varsamma om varandra.

I samband med vernissagen på Eskilstuna konstmuseum tilldelades Carolina Falkholt Carl-Axel Valéns kulturstipendium 2016.

Recension av ORD LJUD KÖN

Färgövning som motståndsstrategi – Recension av Maryam Fanni, för Kulturnytt, Sveriges Radio.länk till annan webbplats

Utställningstext

Utställningstexten nedan, till ORD LJUD KÖN på Eskilstuna konstmuseum, är skriven av Katarina Wadstein Macleod, docent i konstvetenskap vid Södertörns högskola.

Gränsens möjligheter

”Din jävla fitta”. ”Din jävla hora”. Orden kränker, kväver och drabbar halva mänskligheten och fler därtill. När Falkholt citerar dessa fraser med sin pensel, i verk och utställningar, så konfronterar hon det utbredda människoförakt och kvinnoförtryck som speglas genom fyra bokstäver. Ord finns alltid med i Carolina Falkholts konst - även när de inte syns. Flera av hennes stora väggmålningar tar sin början i begrepp som hon sedan målar över. Uttrycken kuvas och konstnären tar makten genom ett förföriskt bildspråk i starka färger: rosa, blått, lila, gult, svart, vitt.

Falkholts konstnärskap började med graffiti, ett uttryck som konstnären själv beskriver som stadens kalligrafi och det målade ordets uttryck. När graffiti utförs utan tillstånd på väggar av olika slag måste det gå snabbt och det sker oftast i någon slags offentlighet. Budskapen förs ut med starka färger på platser där de kan ses av alla, de tränger sig in på samhällets politiska arenor och tvingar oss att höra, även om vi inte alltid vill lyssna. Falkholt målar fortfarande ofta på väggar; inomhus i museer, konsthallar, skolor eller på fasader dit hon är inbjuden och ombedd att uttrycka sig, men likafullt i offentlighetens ljus. Och det går inte fort. Det är ett långsamt och mödosamt arbete bakom hennes precisa och noggranna bilder, gjorda i lager på lager med tusentals detaljer. De händer som först möter besökaren på Eskilstuna konstmuseum består av 227 000 cirklar som det tog 240 timmar att göra. 30 dagars heltidsarbete.

Ett verk börjar ofta med något Falkholt själv har hört som påverkat henne, kanske i den musik hon lyssnar på eller själv skapar. Musiken och dess ordpoesi kan ses som ett förarbete, eller en skiss om man vill. Ett utrymme där tanken får slingra sig fram och vara fri. När Falkholt med sin konst kräver frihet så tar det plats. Hennes målningar kan täcka en hel vägg, en mur, eller en fasad på ett flervåningshus. Men den tar plats på ett annat sätt också, den kräver rätten till det fria ordet och den rätten går framförallt genom kroppen. I hennes många verk finns alltid en kroppsdel. Ögon som stint blickar tillbaka eller drömmer sig bort. Händer som tecknar och med ett eget språk ger röst till de som inte har ett tal. Och öron. Med öronen tar vi till oss, lyssnar, eller slår dövörat till. Det är en märklig kroppsdel som upphäver gränsen mellan ute och inne.

Falkholt förhandlar om gränser på ett bokstavligt sätt genom att måla på väggar av olika slag som skiljer ute från inne. Ditt från mitt. Metaforiskt utmanar Falkholt var gränsen går. Ett av människans märkligaste tabun är kvinnokroppen som accepteras så länge den är retuscherad och manipulerad till en påhittad perfektion, ja till och med när den kränks genom nedsättande ord i musik, på skolgården, bakom ryggen eller på nätet. Kvinnokroppen är central för konst av olika slag, traditionell bildkonst såväl som hip hop. Men framförallt är den central för en kvinnoförnedrande kultur och värld. När samma kropp hyllas genom Falkholts starka färger i ett bildspråk som ger uttryck för glädje, stolthet och frihet drabbas den av förbud och förstörelse. Men gränser är inte bara skiljelinjer, det är mellanrum. En paus där det finns tid och plats för att fundera och omvärdera. Falkholt visar samhällets dubbelmoral, hon kräver friheten att yttra sig, att säga det som förtigs. Men hon ber också alla och envar att ta sig tid och fundera innan vi kastar vår dom, innan vi går på i upptrampade spår. Se musiken, känn konsten, hör kroppen.

Katarina Wadstein Macleod
Docent i konstvetenskap vid Södertörns högskola.

Utställningen visades 4 februari – 23 april 2017.

Konstinköp 2016
I förgrunden "Resignated Artist", Joakim Ojanen. I bakgrunden "Rituals of Transition" av Vinícius dos Santos, "Lånta fjädrar I" "Lånta fjädrar II" av Thomas Wahlström, "Sakerna, svängrummet III" ""Sakerna, svängrummet I av Cilla Ramnek, "Rutor" av Gunnar Larsson

I förgrunden "Resignated Artist", Joakim Ojanen. I bakgrunden "Rituals of Transition" av Vinícius dos Santos, "Lånta fjädrar I" "Lånta fjädrar II" av Thomas Wahlström, "Sakerna, svängrummet III" ""Sakerna, svängrummet I av Cilla Ramnek, "Rutor" av Gunnar Larsson

Är du nyfiken på vad som köptes in under förra året till kommunens depositionskonstsamling?

Varje år köper kommunen in konst som placeras i offentliga kommunala lokaler, på skolor, äldreboenden, tjänsterum med flera, för att försköna våra gemensamma offentliga lokaler samt för att stärka och förhöja kvaliteten på kommunanställdas arbetsmiljöer.

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för denna samling som kallas depositionskonstsamlingen, just för att den avser in- och utlån inom kommunen.

Vi ansvarar även för inköp samt förvaring och bevaring.

Utställningen visar vilka inköp som gjordes under 2016 till denna samling och pågår till och med 5 mars 2017.

Är du kommunalanställd och vill låna verk ur depositionskonstsamlingen till din arbetsplats?

Kontakta Carolina Tell, handläggare med ansvar för kommunens depositionskonst.

Telefon: 016 710 71 65

E-post: carolina.tell@eskilstuna.se

Utställningar 2016

Den romantiska postmodernismen

6 februari - 8 maj 2016

Rum 3

Under 60-talet började konsten röra sig bortom modernismens gränser och i efterhand kom denna nya konst att benämnas som postmodernism. Idag används ordet samtidskonst oftare än postmodernism, men båda begreppen betecknar ett överskridande av modernismens konstsyn som baserades på tydlighet, sanning och enkelhet.

Postmodernismen påstår istället att det inte finns några sanningar i konsten och framhäver det lekfulla, ironiska, distanserade och konstruerade i en tillåtande mix av genrer, material och stilar.

Utställningen Den romantiska postmodernismen lägger tyngdpunkten på romantiska stämningar i den nordiska postmodernismen under 1900-talets sista decennier och visar verk av bl.a. Ann-Marie Didoff, Max Book, Cecilia Edefalk, Ola Billgren och Marianne Lindberg De Geer.

21 konstnärer från 5 nordiska länder fanns representerade i utställningen när den visades på Eskilstuna konstmuseum.

Utställningen är producerad av Göteborgs konstmuseum och bygger på Kristoffer Arvidssons avhandling med samma namn. 

Invigningstalare var Per Dahlström, intendent vid Göteborgs konstmuseum.

Johan Strandahl

6 februari - 8 maj 2016

Rum 1

Johan Strandahl undersöker några av vårt samhälles mest brännande frågeställningar: Hur kan föremål vara så billiga, hur värderar vi arbetet och vad är originalitet?

I utställningen visades ett av Strandahls mest uppmärksammade verk, "Kök", där begreppet DIY (Do It Yourself) har tagits till en helt egen nivå.

Verket är en handgjord kopia av ett Ikea-kök där samtliga delar är tillverkade av honom själv. Allt från ugn, kylskåp, kakel, skruvar och gångjärn.

I verket Juveleraren finner vi Ikeas kontrast, den ensamma hantverkaren. Arbetsbänken är nästan plågsamt skör och där i centrum, det ädlaste av allt: guldet.

Invigningstalare var Sofia Björkman, smyckeskonstnär och grundare till Galleri Platina

Konstinköp 2015

–Eskilstuna kommuns nyinköpta lånekonst


6 februari - 6 mars 2016

Projektrummet

Varje år köper kommunen in konst som placeras i offentliga kommunala lokaler, på skolor, äldreboenden, tjänstrum m.fl. Det är en tjänst som kommunen gör för att försköna våra gemensamma offentliga lokaler samt för att stärka och förhöja kvaliteten på kommunanställdas arbetsmiljöer.

Eskilstuna konstmuseum ansvarar för kommunens samling, som går under namnet depositionskonstsamlingen, just för att den avser in- och utlån inom kommunen. Konstmuseet ansvarar även för inköp, placering i offentliga lokaler samt förvaring och bevaring.

I denna utställning visades vilka inköp som gjordes till samlingen under 2015.

Arbetar du inom Eskilstuna kommun och är intresserad av att låna konst? Kontakta Carolina Tell via mail: carolina.tell@eskilstuna.se alt. telefon: 070 167 29 77.

Konstföreningens stipendiat 2016 - Thomas Wahlström

6 februari - 8 maj 2016

Rum 2

Don't Follow Me – I'm Lost Too 

Eskilstuna Konstförening delar varje år ut ett stipendium till en förtjänstfull konstnär med anknytning till Eskilstuna. Första gången stipendiet delades ut, 1961, var det till den välkände konstnären Uno Lindberg från Eskilstuna.

Föreningen har därefter delat ut 51 stipendier till lovvärda konstnärer, bland dessa kan nämnas: Magnus Fliesberg, Allan Ebeling, Åsa Brandt, Jörgen Palle Jensen, Kelvin Sommer, Niklas Mulari,  Knutte Wester och Åsa Davidsson.

2016 års stipendiat var Thomas Wahlström. 

Thomas Wahlström, född 1964, arbetar i olika tekniker, främst olja, tusch, grafik, foto och med det skrivna ordet. Han debuterade 1993 såväl som konstnär som poet och har gjort en stor mängd utställningar i Sverige, Europa och USA. 

Invigningstalare var Michael Perlitz, skådespelare, 

Alexander Tallén

21 maj - 28 augusti 2016

Rum 2

Introspection

Alexander Tallén skapar figuriner, detaljrika keramiska skulpturer i små format. De som visades i den bubbelgumsrosa utställningen på Eskilstuna konstmuseum föreställer konstnären själv. 

Alexander Tallén utgår från figurinens glansdagar under 1700-talet och utforskar traditionen i en uppdaterad version.

Utställningens namn "Introspection", handlar om att iaktta sina egna erfarenheter och sådant som pågår i det egna medvetandet. Alexander Tallén har varit självkritisk och rannsakat sig själv, för att sedan skruva till och ifrågasätta allmängiltiga tillstånd.

”När jag gör ett självporträtt så skapar jag också en självbiografi och en fiktiv person på samma gång. I den personen kan man se sig själv genom valfri spegel.”

För Alexander Tallén handlar figurinerna om att se något annat än det omedelbart uppenbara. Många små detaljer leder betraktaren in på olika spår och lämnas fri att associera till egna erfarenheter, tankar och känslor.

Scenarierna som utspelas i figurinerna kan vridas och vändas på och skapar bilder som vid första anblicken kan verka obegripliga och banala, men om man som betraktare tittar närmare är det en värld som öppnar sig - en resa, en bildlig berättelse om längtan, verklighetsflykt och identitet. 

Invigningstalare var Katarina Sjögren, prefekt på Konstfack, curator och före detta gallerist.  

Konstföreningens jubileumsutställning

21 maj - 28 augusti 2016
Rum 3

Eskilstuna konstförening 90 år – En jubileumsutställning med spipendiater 2007–2016

Camilla Carlsson
Åsa Davidsson
Magnus Fliesberg
Sackarias Luhanko
Niklas Mulari
Carina Marklund
Ingela Svensson
Knutte Wester
Thomas Wahlström

Föreningens stadgar säger att styrelsen varje år kan utse en förtjänstfull konstnär, i första hand med anknytning till Eskilstuna, till föreningens stipendiat. När föreningen fyllde 80 år, arrangerades en stor samlingsutställning med alla stipendiater åren 1960-2006. I denna utställning visades samtliga stipendiater mellan 2007-2016 åter sin konst.

Ung salong 2016
Verk från utställningen Ung salong 2016. Serie Coffee av Mikael Hyvönen. Teckning utan titel av Shantal Zakko.

"Coffee" av Mikael Hyvönen. Teckning utan titel av Shantal Zakko.

19 november 2016 – 8 januari 2017
Rum 2

För första gången anordnades Ung salong på Eskilstuna konstmuseum – en jurybedömd konstutställning som gav möjlighet för högstadie- och gymnasieelever med anknytning till Eskilstuna att ställa ut på konstmuseet!

Under sommaren 2016 hade ungdomar i gymnasiet och högstadiet, som bor eller går i skolan i Eskilstuna, möjligheten att skicka in ansökningar till konstmuseet.

Ambitionen med utställningen var att ge en bild av dagens unga konstnärer och de ämnen, frågeställningar, motiv och tekniker de intresserar sig för.

Val av teknik och tema var fritt och i utställningen visades foto, teckning, måleri och skulptur.

Medverkande:

Johannes Eriksson, Ellenor Hansson, Johanna Hansson, Moa Hernodh, Knut Samson Hultgren, Murtaza Hussaini, Mikael Hyvönen, Linnea Lager, Hannes Lindholm, Malin Nilsson, Sara Pallander, Hannah Renberg Svensson, Allis Retzman, Ali Shafaee, Marcus Tegerhult, Alva Wännerdahl, Linda Ylönen, Shantal Zakko.

Invigningstalare var Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Från Kengu till Murmeldjur

4 juni 2016 – 23 april 2017

Rum 1

"Från Kengu till Murmeldjur" var en jubileumsutställning som visade ett utsnitt av hur samlingen utökats och berikats under de senaste tio åren genom museets egna inköp, samt genom donationer. Verk som våra besökare antingen inte sett på en lång tid eller inte sett alls lyftes fram.

Med denna utställning ville vi belysa konstmuseets samling – men också själva konstsamlandet. Genom att titta på vilka och hur verk köpts in och vilka donationer och gåvor som museet har valt att acceptera och ta emot går det att avläsa vad som i olika tider ansetts vara intressant och viktigt. Och samlingen eller samlandet blir en spegling av dessa tider. Under en period i museets historia köptes till exempel många verk in via kvalitetsauktioner.

Idag köper Eskilstuna konstmuseum framför allt in samtida verk av konstnärer som museet har en egen relation till.

Murmeldjuret, som omnämns i utställningens namn, är ett sådant exempel. Det var ett helt nygjort verk som ingick i Frida Fjellmans stora utställning på Eskilstuna konstmuseum, "I huvudet på Frida Fjellman" under våren 2015.  Verket förvärvades till museet direkt ifrån utställningen. 

Utställningen invigdes i samband med museets 10 årsjubileum (10 år på plats i Munktellstaden) 4 juni 2016. 

Gunilla Klingberg

17 september 2016 – 15 januari 2017 

Rum 3

Gunilla Klingberg är internationellt välkänd för sina monumentala och platsspecifika mönsterinstallationer - skapade med utgångspunkt i det urbana vardagsbruset av symboler och kommersiella märken som länkar oss samman. Hon intresserar sig för det pseudovetenskapliga, det som vi inte säkert kan fastställa, och i sina konstnärliga gestaltningar utforskar hon alternativa och omätbara strukturer. I utställningen visades bland annat den väldiga installationen "Parallelareal Variable", vilken visualiserar ett osynligt rutnät av energilinjer som bildas över vår jord – så kallade currylinjer. För att luckra upp rummets väggar och förstärka förnimmelsen av energilinjernas fortsättning projicerades animerade skuggor, skapade av konstnär Peter Geschwind.

För första gången i Sverige visades ”Sun Prints”, en bildserie cyanotyper eller solavtryck. I skyltfönster hos lokala spåkvinnor, spåmän och shamaner i Gwangju i Sydkorea skapades avtryck - en skuggbild - av fönstrens tecken och utsmyckningar. Där står olika erbjudanden om konsultationer av olika slag, som vilket datum som är mest lyckosamt för ett bröllop eller vilket namn som passar ett nyfött barn. Gunilla Klingberg intresserar sig här av möjligheten att sia om framtiden med en koppling till den kosmiska energi som förbinder astrologiska mönster med mer vardagliga aktiviteter och livsenergi.

Invigningstalare var Theodor Ringborg, curator vid Bonniers konsthall och doktorand på Goldsmiths University i London.

Konsthantverk i Sverige, del 2: Eskilstuna

17 september – 6 november 2016
Rum 2

Konsten som bevaras i museets samlingar är en fantastisk resurs. Den ger perspektiv på vår historia och är en inspirerande källa till kunskap – den vill vi synliggöra.

Eskilstuna konstmuseum bjöd därför in Christina Zetterlund, professor i konsthantverkshistoria vid Konstfack, att arbeta med konsthantverket i Eskilstuna konstmuseums samlingar.

Utgångspunkten till utställningen finns i antologin "Konsthantverk i Sverige, del 1", som föreslår konsthantverket som utkikspunkt eller plattform för samhällsundersökningar. Konstmuseets och stadsmuseets samlingar fick sin definitiva form när Eskilstuna museer delades upp år 2005. I uppdelningsprocessen förtydligades vad som var konst och därmed tillhörde konstmuseet och vad som var kulturhistoria och tillhörde stadsmuseet. Här prövades "konsten" i konsthantverket. Ett resultat av uppdelningen är till exempel att det idag finns få konsthantverkföremål som har en bruksaspekt i konstmuseets samlingar.

I utställningen visades föremål från både Eskilstuna konstmuseums och Eskilstuna stadsmuseums samlingar. Verken visades i en "handgjord föreställande utställningsarkitektur", skapad av konsthantverkare Pontus Lindvall. Pontus Lindvall arbetar med skärningspunkter och utmanar seendet. Tankar och föreställningar dyker upp automatiskt när vi ser olika saker eller föremål. I utställningen uppmanades besökarna att tänka ett steg längre – vad är det egentligen vi ser? 

Invigningstalare var Christina Zetterlund, professor i konsthantverkshistoria vid Konstfack.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna konstmuseum
Öppettider

Måndag STÄNGT
Tisdag–fredag 11.00–16.00
Lördag–söndag 12.00–16.00

Kontakt

016-710 13 69
Skicka e-post
016-14 83 79