MENY
Eskilstuna kommun

Stipendiater av Carl-Axel Valéns stiftelse

Carl-Axel Valéns stiftelse bildades år 2006 av gallerist Carl-Axel Valén (1928-2010). Verksamheten förlades i Eskilstuna. Stiftelsen har sedan dess sin hemvist på Eskilstuna konstmuseum. Stiftelsens syfte är att stödja utbildning och/eller vidareutbildning av konstnärer och konsthantverkare verksamma i Sverige.

Konstnärer som tilldelats stipendium ur Carl-Axel Valéns stiftelse:

Joakim Ojanen, 2019

Katrin Westman, 2018

Maria Nordin, 2017

Carolina Falkholt, 2016

Ellen Cronholm och Leif Elggren, 2014

Knutte Wester, 2013

Cajsa Von Zeipel, 2013

Märit Runsten

Moment - åtta svenska grafiker

Astrid Sylwan, 2011

Frida Fjellman, 2010

Synnöve Pohjola, 2007

Elisabeth Henriksson och Paul Grähs, 2006


Joakim Ojanen
Kulturstipendium för år 2019 på 200 000 kronor

Juryns motivering:

Joakim Ojanen är en sällsynt gestalt bland svenska konstnärer genom att medkänsla och humor dominerar i hans bildvärld. I målningar och skulpturer möter vi figurer som ser ut att undra över hur de hamnade här men ändå försöker så gott de kan. De väcker inte gapflabbet utan leendet och medkänslan och man värms inifrån.

Det har träffande sagts om hans verk att de väcker det inre barnet i oss. Dessa kvaliteter gör att hans konstnärskap röner allt större uppmärksamhet också ute i världen.

Juryn: Björn Springfeldt, Astrid Sylwan och Joanna Persman

 

Katrin Westman
Kulturstipendium för år 2018 på 200 000 kronor

Juryns motivering:

Det svenska måleriet har levt ett vitalt liv under de senaste åren. En av de målarna inom den yngre konstnärsgenerationen som på ett spännande och varierande sätt utforskar målardukens obegränsade möjligheter är Katrin Westman (f. 1987 i Örebro).

Hennes nonfigurativa måleri förkroppsligar svårdefinierbara men starka passioner. Det handlar om tankens liv och själens resa. Här skildras tillräckligt mycket för att nyfikenheten skulle väckas och tillräckligt lite för att fantasin omedelbart skulle sättas igång. Betraktarens blick får chansen att hitta gåtfulla kroppar och lockande detaljer i fantasieggande kompositioner. Tills synes är allting bara ogenomträngliga härvor av outgrundliga former. Ändå kan spända muskler, förvridna ansikten och dramatiska gester anas här.

Westmans väldiga dukar är mötesplatser för penselns och palettknivens virvlande rörelser. Former möter varandra i fallande kaskader för att snart rusa förbi och dra sig tillbaka. Färger skälver och ger glappen utrymme för rörelse och sättningar. Något viker undan för att hämta ny kraft och för att med fördubblad energi hämta sig på ett annat, oväntat ställe. Varje fläck har intensitet, uttryck och integritet. Allting vibrerar. Mellanrum, tomrum och överlappningar blir till en svindlande koreografi. Ljus och skuggor skiftar och skulpterar former som aldrig är stabila utan i varje ögonblick blir till. Just här och just nu, nya för varje gång så fort blicken riktas mot dem.

Katrin Westman skapar i stora format, med olja på duk och MDF. Hennes konst trotsar dock ofta den traditionella presentationsformen och lämnar galleriväggen för att expandera ut i rummet i en skulptural form. Ibland har målningar hamnat direkt på golvet som måleriska installationer. En annan gång kan ett verk presenteras som en avhängd duk, som i sina veck gör motivet oläsligt. Westmans konst är som intuitiva nytolkningar av barockens gränsupplösning mellan konstarterna. Måleriet och skulpturen förenas här i en passionerad omfamning. De byter roller och skapar spänning bortom alla självklarheter. Ett slags inre drama pågår utan avbrott i varje verk. Om och om gestaltas frågan: vem kan undvika det som måste ske?

Katrin Westman tilldelas Carl-Axel Valéns konstnärsstipendium 2018 om 200 000 kronor för en nyfiken kamp med måleriets begränsningar och ett ihärdigt utvidgande av målardukens möjligheter. Hennes konst är omedelbart trovärdig i sitt passionerade uttryck medan den är oskuldsfull i sin trots mot intellektets kortfristiga övertygelser.

Juryn: Björn Springfeldt, Astrid Sylwan, Joanna Persman


Maria Nordin
Kulturstipendium för år 2017 på 200 000 kronor

För hennes drivkraft att ständigt hitta nya ingångar till akvarellmåleriet. Vidare för hennes sätt att behärska det slumpmässiga i akvarelltekniken. Oavsett om färgerna är vått flytande där slumpen gör sig gällande eller om den målas heltäckande så bemästrar hon skickligt vattnets, pigmentens och papperets egenskaper fullt ut. Detta har gett henne en ledande ställning bland Sveriges unga akvarellmålare.

I lustfyllda bilder som berör vår tid men även bilder av mera komplex och oroande art till bilder som tenderar land art, styr hon processen precist med enkla och konstruktiva drag som ger akvarellen i hennes måleri en alldeles egen språkdräkt.


Carolina Falkholt
Kulturstipendium för år 2016 på 200 000 kronor

För sin orubbliga tro på den egna skaparskaften i hantverket och för sitt arbete med att utveckla graffiti som konstform.

Med sina magiska former och färger och sitt egna estetiska uttryck, har hon tagit graffitin från en undanskymd skuggvärld till att estetiskt och socialt fylla det tomrum som finns mellan graffiti som subkultur och ett samtida konstnärligt uttryck.  

Genom att skapa samhällsaktuell och gränsöverskridande konst som utmanar en traditionsbunden och revirtänkande graffitivärld har hon skapat sig en position som gjort henne internationellt uppmärksammad.


Ellen Cronholm och Leif Elggren 
Grafikstipendium för år 2014 stipendium på 300.000 som delas lika mellan stipendiaterna

Stiftelsens motiveringar:

Ellen Cronholm tillhör den yngre generationen mästargrafiker där teknisk tradition och förnyelse går hand i hand. Hennes säkra blick och vassa gestaltning blir till stora mörka etsningar och limtryck som både roar och oroar.
Ellen tar oss med, som betraktare, in i mystiska rum och världar som ingen tidigare sett, men som vi samtidigt känner igen som fundament till vår egen civilisation.

Konstnären Leif Elggren belönas för sitt enastående konstnärskap där han konsekvent följer sin inre röst och väver samman många olika konstformer, som grafik, typografi, ljud, performance, och installation, till en fascinerande helhet.
Leifs högst privata och personliga gestaltningskonst har gett oss en parallellvärld varifrån vi kan betrakta oss själva och vår egen världs mirakel och tillkortakommanden.


Knutte Wester
Kulturstipendium för år 2013 på 250 000 kronor

Knutte Wester skildrar samhällets otillräckligheter genom att arbeta tillsammans med människor som på olika sätt drabbats av systematisk orättvisa. Ofta inleds Westers projekt med att han flyttar sin verksamhet till en plats där individer lever långt borta ifrån en medial radar, som barnhem eller flyktingförläggningar. Väl på plats bjuder han in till en öppen ateljéverksamhet där skapandeprocessen sker i tätt samarbete med de människor som verken sedan handlar om. På så vis skapas en plattform där de som sällan blir hörda får en röst; de är flyktingbarn, asylsökande eller barnhemsbarn.

Knutte Westers konstnärskap är helt färgat av deras berättelser och livsöden. Genom dem belyser han vikten av att lämna avtryck. Wester blottlägger spåren som blir kvar när en människa, frivilligt eller ofrivilligt, lämnar en plats.

Knutte Wester (född 1977) är utbildad på Konsthögskolan i Umeå och har deltagit i flera grupp- och separatutställningar, bland annat i Moskva, Johannesburg, Gdansk, Stockholm, Västerås och Linköping.


Carl-Axel Valéns stiftelse delade i mars 2013 ut 150 000 kr till konstnär Cajsa von Zeipel

Stiftelsens motivering 
Carl Axel Valéns stiftelse har tilldelat konstnär Cajsa von Zeipel Peter Dahls stipendium, för att hon med sina storskaliga skulpturer ifrågasätter och blottlägger existerande samhälleliga fenomen. Hennes skulpturer, som bär referenser till 1800-talets realistiska och klassiska skulpturtradition, är placerade i en helt ny kontext som utmanar rådande maktstrukturer. Här finns inga mytiska eller historiska hjältefigurer utan unga sårbara kvinnor och män involverade i ett psykologiskt spel kring individens identitet, osäkerhet, kaxiga självsäkerhet, lust och girighet. Med dessa figurer, skulpterade i frigolit och täckta med gips, i ett överdimensionerat format, skapar hon ett omvänt hierarkiskt förhållande mellan objekt och betraktare. Hon synliggör en rådande ungdoms- och subkultur och ger ingångar till samtal om makt, genus och identitet. Cajsa von Zeipels konstnärliga arbete bryter ned det traditionella och skapar ny mark för ny kunskap och förståelse. 

Cajsa von Zeipel
Cajsa von Zeipel är född 1983 i Göteborg, numera bosatt och verksam i Stockholm. Hon är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och tilldelades Stena A Olssons kulturstipendium förra året. Hennes skulpturer väcker känslor och uppmärksamhet, inte minst den offentliga utsmyckning som invigdes 2012 vid shoppinggallerian Mood i Stockholm. Hon medverkade även i den senaste internationella skulpturbiennalen i Borås. Under perioden 23 mars till 19 maj 2013 visade Eskilstuna konstmuseum en separatutställning med Cajsa von Zeipel.


Märit Runsten


Astrid Sylwan fick år 2011 Peter Dahls stipendium på 100.000 kronor

Styrelsen vid Carl-Axel Valéns stiftelse har beslutat att tilldela konstnär Astrid Sylwan, Stockholm, Peter Dahls stipendium på 100.000 kronor.

Stiftelsens motiv är hämtat från texten till Astrid Sylwans senaste utställnings-katalog ”Free-falling” författad av Björn Springfeldt, tidigare chef för Malmö konsthall och Moderna Museet:
"Min egen uppmärksamhet riktades på Astrid Sylwan när hon gick sista året på Konstfack. Den glädje och beundran man känner när man ser en ung målare i oceanen av tradition och samtid komma fram till sitt eget språk är svår att klä i ord. Jag vill bara hoppas att hon kan bibehålla sitt mod och att allt fler får upp ögonen för hennes måleri."

Astrid Sylwan kommer att tillbringa en månad i New York tack vare stipendiet. Sylwan är född 1970, bor och arbetar i Stockholm. Hon gick ut Konstfack 2005 och fick samma år det prestigefyllda Baertlingstipendiet.


Frida Fjellman, konsthantverkare och 2010 års mottagare av Erik Höglunds stipendium om 75.000 kronor. Stipendiet delades ut av Carl-Axel Valéns stiftelse.

Stipendiet kan inte sökas utan styrelsen utser stipendiater. Frida Fjellman har fått Erik Höglunds stipendium för att hon enligt stiftelsens ordförande Jarl Hellichius "vågar ifrågasätta dagens stilideal. [...] Hon letade tidigt efter sin egen väg. Det ledde fram till naturalistiska och dekorativa objekt infogade i lustfylld miljö i spännande landskap". (Eskilstuna-Kuriren 29 maj 2010)    

Frida Fjellman mottog stipendiet under en ceremoni vid Boda glasbruk den 1 juni 2010. Frida Fjellman är bosatt och verksam i Stockholm. Hon utexaminerades från Konstfack (institutionen för Keramik & Glas) 1998. Hon har även studerat glas och ljus vid Pilchuck School of Glass i Seattle (2004). Hon är en av medlemmarna i den konsthantverksbaserade designgruppen We Work in a Fragile Material. Hon finns representerad på museer i såväl USA, Sverige och Danmark och har gjort ett flertal offentliga uppdrag i Sverige.

 

Moment - åtta svenska grafiker

Utställningen Moment - åtta svenska grafiker  har kommit till tack vare Carl-Axel Valéns stiftelse, som bildades 2006 och har sitt säte i Eskilstuna och ett nära samarbete med Eskilstuna konstmuseum.

Stiftelsen delar ut fyra olika stipendier varav Jordi Arkös grafikstipendium är ett av dem. Detta är första gången som stipendiet delas ut. Det går till åtta grafiker verksamma i Sverige och i samband med det visar Eskilstuna konstmuseum denna utställning.

Medverkande konstnärer och stipendiater 

Nina Bondeson Urban Engström Alexandra Kern Fredrik Lindqvist
Minako Masui Gunnar Nehls Jenny Olsson John Rasimus


Utställningen pågick 30 oktober 2010 - 9 januari 2011  på Eskilstuna konstmuseum


Textilkonstnär Synnöve Pohjola Jensen har i december 2007 mottagit 30.000 kronor ur Åsa Bengtssons stipendium i Carl-Axel Valéns stiftelse.

Synnöve Pohjola Jensen är bosatt och verksam i Eskilstuna. Hon har en magisterexamen i textil från Konstfack, Stockholm, år 2003. 

Stiftelsens motivering
"En viktig inspirationskälla i Synnöve Pohjola Jensens skapande är naturen. Skog, vatten, mossa, insekter mm omvandlas av konstnären till såväl lekfulla som poetiska verk. Hennes utpräglade förmåga att se möjligheter i samverkan mellan olika material, effektfull belysning och mänsklig aktivitet, tex dans, är sällsynt. Dessa möten där textil, belysning, dans och eller vatten möts och ömsesidigt lyfter varandra är själva grunden för minnesrika konstupplevelser."

 

Glaskonstnärerna Elisabeth Henriksson och Paul Grähs får 100.000 kronor som de första Erik Höglundstipendiaterna

Det första stipendiet ur Carl-Axel Valéns stiftelse tilldelades den 12 april 2007 Elisabeth Henriksson och Paul Grähs under en ceremoni vid Eskilstuna konstmuseum. Båda är glaskonstnärer och bosatta i Arboga. De tilldelas 100.000 kronor ur Erik Höglunds stipendium att delas lika mellan de båda konstnärerna.

Stiftelsens motivering 
"Paret Elisabeth Henriksson och Paul Grähs har såväl under studietiden på Konstfack i Stockholm som åren därefter visat prov på en vilja att utforska glasets dolda möjligheter. Med stor kreativitet och experimentlust har de, var för sig, sökt nya vägar för att avlocka glaset dess inneboende hemligheter. I den gemensamma glashyttan har konstnärerna goda möjligheter att i en kontinuerlig dialog testa idéer och praktiskt pröva sig fram. Arbetet har för dem båda lett fram till objekt som är laddade med skön magi."

Stipendiet ska användas till utbildning vid Pilchuck Glass School i Seattle, USA.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna konstmuseum
Öppettider

Måndag STÄNGT
Tisdag–fredag 11.00–16.00
Lördag–söndag 12.00–16.00

Kontakt

016-710 13 69
Skicka e-post
016-14 83 79