MENY
Eskilstuna kommun

Linda Bäckström

Linda Bäckström

Linda Bäckström

Ragged Glory
3 september - 29 oktober

Linda Bäckströms, ofta mjuka, skulpturer är inspirerade av pop-konsten och utforskar frågor kring makt, status och materialitet. Genom att använda sig av material som i konsten inte anses ha hög status, som exempelvis fogskum, och genom att använda sig av objekt som kulturellt sett har ett symboliskt maktvärde, skapar Bäckström i sina arbeten en lekfullhet mellan associationer, betydelser och material.

I sitt betraktande tar sig Bäckström bakom de vackra fasaderna och åskådliggör med hjälp av humor, fantasi och satir en vaken och uppmärksam granskning. Medan Bäckströms tidigare verk innehöll en mer personlig tematik, som handlade om tonåren, ungdomskultur och människans strävan efter lycka, har hennes senare arbetet ändrat uttryck och dess teman undersöker den amerikanska kulturen och den amerikanska drömmen. Utan att lägga in några värderingar utforskar Bäckström hur den här månfacetterade och multikulturella nationen strävar efter att uppnå en enighet med gemensamma värderingar. Värderingar som flitigt nyttjas av de gigantiska reklam- och lobbyverksamheterna och som på så vis blir synliggjorda i form av symboler.

Linda Bäckström beskriver sin arbetsprocess som en blandning av intuition, möjligheter och associationer. Hon samlar på bilder som hon tycker är intressanta, vilka när de sätts samman blir startpunkter för hennes arbeten. 

Bäckströms formskumsskulpturer är gjutna i handgjorda tygformar. Skulpturerna gjuts i delar vilka sedan fogas samman stegvis. Det är omöjligt att exakt kunna beräkna hur mycket varje del kommer expandera eller krympa i torkningsprocessen. Detta innebär att konstnärens totala kontroll över verket sätts ur spel, konstverket förändras och skapar på så vis sin egna identitet vilket öppna upp för nya reflektioner och tolkningar.

I utställningen på Ebelingmuseet visades vävda racingflaggor av kulörta garner placerade likt personporträtt på väggen, fångade i tid och rum, som onåbara framtidsdrömmar och på samma gång minnen att återkomma till. Centralt i rummet visades ett stort svart berlockarmband, svullet och förstorat till nästintill oigenkännbarhet, men fortfarande sammanlänkad.
Runt dessa stod verken som troféer och artefakter från en framtid som hägrade vid en evigt försvinnande horisont. De är svarta, stilla och uppblåsta. En metaforisk skulptural form av en väv av drömmar och avtryck.

There was a fantastic universal sense that whatever we were doing was right, that we were winning.
Hunter S Thompson

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Ebelingmuseet

Konstmuseum i Torshälla.

Öppettider

Onsdag-söndag 12.00-16.00.

Postadress

Ebelingmuseet, Brogatan 13, 644 32 Torshälla