MENY
Eskilstuna kommun

Nu kan fria kulturutövare söka projektstöd

friakulturutövare

Nu finns möjligheten för fria kulturutövare inom Eskilstuna kommun att söka projektstöd. Det är ett ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom alla konstformer.

Genom att införa detta stöd vill Eskilstuna kommun visa på vikten av att stödja lokala kulturaktörer och lyfta fram kulturlivets samhällsnytta. Stödet ska uppmuntra det fria kulturutövandet, med möjligheter att genomföra nya idéer och våga prova nya sätt att tänka. För ändamålet finns 500 000 kr avsatt per år.

Kultur behövs i ett väl fungerande samhälle. Ett aktivt kulturliv där människor möts är viktigt för individers utveckling men också för utvecklingen av ett demokratiskt samhälle och den geografiska platsen, säger Mats Widelund som är områdeschef för kultur på Eskilstuna kommuns kultur- och fritidsförvaltning.

Tidigare har enbart ideella och stödberättigade kulturföreningar kunnat söka ekonomiskt stöd från kultur- och fritidsnämnden, i form av bland annat arrangemangsbidrag och aktivitetsmedlemsbidrag. Med det nya projektstödet kan även aktiebolag, ekonomiska föreningar, enskilda näringsidkare med F-skattsedel, handelsbolag, kommanditbolag, privatpersoner och stiftelser ansöka om ekonomiskt stöd från kultur- och fritidsnämnden.

Projekt som kan få projektstöd ska vara kulturarrangemang som är öppna för publik inom Eskilstuna kommun, till exempel föreställningar, konserter, festivaler, utställningar, filmvisningar och litterära program. Projektet kan vara produktion av nya konstnärliga verk som arbetas fram och visas eller framförs för publik inom Eskilstuna kommun. Ett projekt kan omfatta enstaka arrangemang eller en serie arrangemang under en period om högst ett år. Kulturutövare som fått beslut om stöd ska redovisa verksamhet och ekonomi efter avslutat projekt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Stängt


Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla