MENY
Eskilstuna kommun

Frågor och svar om badplatser i Eskilstuna och Torshälla

Här fyller vi kontinuerligt på med frågor och svar som handlar om badplatserna i Eskilstuna och Torshälla.

Vad betyder de olika vattenproven?

Vad betyder att ett vattenprov är tjänligt, tjänligt med anmärkning, eller otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E.coli och Intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet.

Hur ofta kontrolleras badvattnet i kommunen?

Vattnet kontrolleras på samtliga badplatser en gång per månad under juni, juli och augusti (fler prover tas om det är extremt varmt eller vid behov av annan orsak).

När läggs bryggorna i och tas upp?

När bryggorna i kommunen läggs i anpassas efter väderlek men vanligtvis i maj och september.

Hur ofta och vem ansvar för städningen?

Vid badplatser som sköts av en förening är föreningen ansvarig för städningen.

Badplatser som städas varje dag (under högsäsong) av kommunen

 • Borsökna
 • Borsökna lilla badet
 • Skjulsta
 • Skogstorp - Sommarhemmet
 • Sundbyholm
 • Vilsta

Badplatser som städas 1-2 gånger per vecka (under högsäsong) av kommunen

 • Pottskär
 • Skogstorpsbadet - Engelska parken
 • Slätviken
Hur ofta och vem ansvar för soptömningen?

Här kan man läsa vem som är ansvarig för soptömningen på respektive badplats och hur ofta soporna töms.

Tömning på nedanstående bad v 19-38 varannan vecka. Eskilstuna Energi och Miljö ansvarar för tömningen.

 • Barva
 • Borsökna Vipvägen
 • Bårsten
 • Bälgviken
 • Eklången
 • Hållsta
 • Gillberganäs
 • Mora
 • Sandviken
 • Slätviken
 • Viboö

Tömning april till september efter behov (beroende på hur badvädret är och således nyttjandet av badet). Kultur- och fritidsförvaltniningen, Arenor och scener ansvarar för tömningen.

 • Borsökna lilla badet
 • Borsökna stora badet
 • Mälarbaden
 • Pottskär
 • Skjulsta
 • Skogstorp - Engelska parken
 • Skogstorp - Sommarhemmet
 • Sundbyholm
 • Vilsta

Förening ansvarar för tömning, ej Eskilstuna Energi och Miljö.

Hundar på allmänna badplatser?

I de lokala ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommunöppnas i nytt fönster står vad som gäller för hundar på allmänna badplatser. Där står att hundar inte får bada på allmänna badplatser under badsäsongen 15 maj-15 september. Det står även att hundar ska vara kopplade när de är med på badplatsen.

Hundar får bada exempelvis mitt emot badplatsen i Vilsta, mitt emot badplatsen i Hållsta grusgropsbad eller på udden i Sundbyholm.

Vad gäller för Hällby f.d. bergtäkt?
 • Vattenområdet är ingen badplats, det är en gammal bergtäkt
 • Bad och vistelse i området sker på egen risk
 • Botten kan vara förrädisk, hopp och dyk kan medföra livsfara
Kanadagäss på kommunens badstränder?

Eskilstuna kommun arbetar för att minska antalet kanadagäss på kommunens badständer. Gässen ställer till problem eftersom att de förorenar gräsytor, stränder, bryggor och vatten. Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete vill kommunen minska antalet gäss, framför allt i Vilsta, Skjulsta och Sundbyholm.

Hjälp oss gärna att störa gässen så mycket som möjligt. Rör er i området, gärna med hund. Mata inte fåglar på badstränderna. Var försiktiga med de staket vi satt upp för att hindra gässlingar att ta sig upp från vattnet.

Gässen trivs bäst på öppna ytor. Därför klipper vi inte gräset på vissa ytor. Vi lägger heller inte i bryggor.

Tycker du att något behöver åtgärdas? Använd felanmälan här på sidan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-fredag 07.30-16.00


Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 10.00-12.00,
13.00-16.00

Telefontid
Måndag-fredag 08.00-16.00

Dag före röd dag och klämdag 08.00-13.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla