MENY
Eskilstuna kommun

Stadsparken

Stadsparkens västra sida från ovan. Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Stadens lungor

Parken anlades år 1877 och omfattar sex hektar. Idag har den ett vackert uppväxt trädbestånd med öppna gräsytor, många sittplatser, blomsterrabatter, två lekplatser, en fågeldamm, beachvolleybollplan och en sandstrand med parasoll. Med sitt vackra läge utmed Eskilstunaån söder om Klosters kyrka, erbjuder parken något för alla.

Många olika trädslag...

I stadsparken finns en stor variation av trädarter. Här presenterar vi några av dem:

  • Lönn
  • Lind
  • Cembratall
  • Bok
  • Hästkastanj
  • Ek
  • Prydnadskörsbär
  • Blodhägg
  • Olika Björkarter
  • I parken är också ett exemplar av riksträdet ornäsbjörk Betula pendula 'Darlecarlica'  planterat.

Bild från förr

År 1873 var parkanläggningen på Norr färdig och stadsfullmäktige beslöt att den skulle heta Stadsträdgården. Där fanns nu gräsmattor, blomstergrupper och lummiga träd. Så småningom ändrades namnet till Stadsparken. Foto: Eskilstuna stadsmuseum

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Park- och naturavdelningen

Skötsel av parker, lekplatser, blomsterdekorationer, rabatter, träd, grönytor, hundlekparker, utegym, naturvårdsfrågor.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna