MENY
Eskilstuna kommun

Rothoffsparken

Rosor i full blom i Rothoffparken. Foto: Stadsbyggnadsförvaltningen

En kulturminnespark

Rothoffsparken som är stadens äldsta anlagda park är också en kulturminnespark med en botanisk inriktning. Parken har sin norra sida utmed Eskilstunaån och den nås från Tullgatan, Stallgången och Rothoffsvägen.

Parkens syfte är bland annat att lära och inspirera om växter. Därför är artrikedomen hög och har uppskyltade sortiment av bland annat: 

  • sommarblommor
  • perenner
  • rhododendron
  • kryddor
  • rosor
  • prydnadsbuskar
  • bär
  • frukter 
  • exotiska träd

Rothoffsparkens innehåll

Rothoffsparken är en av våra populäraste parker. Parken är en grön skyddad oas omgärdad av stora ekar. De stora öppna gräsytorna används flitigt för picknick och kubbspel.

I parken finns även en tillgänglighetssanpassad lekplats med djungeltema (från 2013), ett woodlandinspirerat entréområde (från 2012), ätbara partiet "Smultronstället" (från 2009), apiarium, karpdammar, turistbyrån och ett sommarcafé.

Apiarium

Från maj- september (ungefär) är visningskupan på plats och bina i full gång med att samla nektar. Via glasrutorna på sidorna kan man se hur de tar sig in och ut ur kupan i jakten på nektar. Lyft gärna på locket men glöm inte att stänga efter dig.

Apiarium är latin och betyder "plats där bin bor". I Rohoffsparken har vi sedan juni 2016 ett apiarium med en visningskupa som det bor honungsbin i. Kupan sitter fast på konsturktion bestående av tre väggar för att besökare inte ska störa bina och bina inte kan störa besökarna. På hösten och vintern sover bina och förvaras på ett annat ställe.

Bin är våra främsta pollinerare, de befruktar växter så att de kan få frukt och bär som både vi, fåglar, insekter och andra djur kan äta av. Därför är bin väldigt viktiga för ett liv på jorden. Bin pollinerar mer än en tredjedel av all mat vi äter.

Apiarium Rothoffsparken

Bild på hur apiariumet ser ut när bikupan är på plats. Foto: Stadsbyggnadsförvaltningen

Nyfiken på parkens träd? Här finns en karta:

Klicka på kartan för att se den i större format.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Park- och naturavdelningen

Skötsel av parker, lekplatser, blomsterdekorationer, rabatter, träd, grönytor, hundparken, utegym, naturvårdsfrågor.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna