MENY
Eskilstuna kommun

Nybroparken

Parken har en naturlig karaktär bestående av blandbuskage, perennarabatter och en bäck som ringlar genom hela parken. Nybroparken ligger utmed Eskilstunaån och nås från Hamngatan och Västergatan. Med sitt vackra och centrumnära läge utmed Eskilstunaån är parken flitigt använd som picknickplats.

En bäck slingrar sig genom parken. Foto: Stadsbyggnadsförvaltningen

Bild tagen från Nybron. Foto: Stadsbyggnadsförvaltningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Park- och naturavdelningen

Skötsel av parker, lekplatser, blomsterdekorationer, rabatter, träd, grönytor, hundparken, utegym, naturvårdsfrågor.

Besöksadress

Tång Lindströms väg 6

Postadress

631 86 Eskilstuna