MENY
Eskilstuna kommun

Samverkan - överenskommelser

Samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och varumärket Eskilstuna.

Checklista för dig som vill anmäla intresse för samverkansöverenskommelser

Nedan kan du se vilka uppgifter som är bra att ha med i er intresseanmälan och som utgör kriterier för bedömning om ni kan vara aktuell för en samverkansöverenskommelse.

Typ av aktivitet?

 • Elitidrott
 • Kulturverksamhet
 • Evenemang
 • Annan exponering

Uppfyller det kriterierna?

Hur bidrar aktiviteten till att utveckla Eskilstuna som boende, företags- och besöksstad?

Till exempel:

 • bidrar till att öka kännedomen om Eskilstuna har en hög nationell eller internationell status,
 • ökar den massmediala bevakningen utanför Eskilstuna kommun,
 • når en stor målgrupp utanför Eskilstuna,
 • ökar antalet besökare till Eskilstuna,
 • ger turistekonomiska effekter,
 • ger en förväntad eller faktisk deltagar- och/eller publiktillströmning,
 • bidrar till att stärka Eskilstunas positioner som musik- och idrottsstad, industri och innovationer, miljö och hållbarhet.

Motprestation
Beskriv hur er verksamhet kan erbjuda en motprestation:

Till exempel

 • marknadsför Eskilstuna
 • utvecklar en verksamhet för att öka deltagar- eller publiktillströmningen
 • exponerar Eskilstuna i medier

Vilken form av stöd?
Vilken form av stöd är verksamheten intresserad av?

Till exempel

 • Ekonomiskt stöd
 • Kostnadsfri tillgång till lokaler, anläggningar och utrustning
 • Kostnadsfria tjänster
 • Marknadsföring
 • Representation

Krav på avtalsparten
Uppfyller er verksamhet de krav som kommunen ställer?

 • Verksamheten ska i huvudsak ha sitt säte i Eskilstuna kommun.
 • Uppfylla kriterierna för bidragsberättigad förening
 • I förekommande fall ha hållbarhetspolicys

Verksamheterna ska:

1. drivas seriöst och ha gjort rätt mot det allmänna,

2. ha en verksamhet är förenlig med kommunens värdegrund,

3. följa god marknadsföringssed.

Sammanfattning av samverkansöverenskommelser

Syftet med kommunens samverkansöverenskommelser för sponsring av lokala aktörer är att utveckla Eskilstuna och samtidigt exponera och göra Eskilstuna mera känt utanför kommunens gränser och därmed stärka Eskilstunas varumärke.

Samverkansöverenskommelser kan tecknas med:

 • Elitidrott
 • Kulturverksamhet
 • Evenemang
 • Annan verksamhet som exponerar Eskilstuna.

Bedömning inför beslut om samverkansöverenskommelser sker utifrån följande kriterier:

Verksamheten ska bidra till att stärka Eskilstunas varumärke bland annat genom att den

 • ökar kännedomen om Eskilstuna, regionalt, nationellt eller internationellt och/eller
 • ökar antalet besökare till Eskilstuna.

Uppmärksamhetsvärdet för Eskilstuna ska tillsammans med betydelsen för Eskilstuna som ort vara avgörande för omfattningen av stödet, till exempel

 • hög nationell eller internationell status
 • den massmediala bevakningen utanför Eskilstuna kommun
 • förväntat antal deltagare alternativt förväntad publiktillströmning

Den som får stödet ska göra en motprestation som exempelvis utveckla verksamheten för att öka attraktiviteten eller arbeta aktivt med att marknadsföra Eskilstuna utifrån fastslagen varumärkesplattform.

Den som får stödet ska även återrapportera utfallet av aktiviten.

Ansökan om samverkansöverenskommelse kan ske löpande under året.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Stefan Axberg
Handläggare - Föreningsbidrag