MENY
Eskilstuna kommun

Ansök om ekonomiskt extra stöd

I stödpaketet, som Kommunfullmäktiges beslutat om, finns en miljon kronor avsatta för att stödja föreningar som har haft ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade kostnader på grund av coronapandemin. Det kan vara konsekvenser av de restriktioner och rekommendationer som myndigheter har utfärdat och/eller de förbud som regeringen har fattat beslut om.

Med ett ekonomiskt extra stöd vill kommunen ge föreningar förutsättningar att överleva och kunna fortsätta bedriva sin verksamhet även när pandemin är över. Det extra ekonomiska stödet till föreningslivet är en engångsinsats från Eskilstuna kommun.

Ansökan

Ansökan om kompensationsstöd kan göras från 11 juni 2020 till och med 1 augusti 2020. Ansökan görs genom att fylla i ansökningsformuläret längre ner på den här sidan. Endast en ansökan per förening. Den som söker för flera saker, gör det i EN ansökan.

I ansökan ska en ekonomisk redovisning bifogas som beskriver intäktsbortfall, uteblivna nettointäkter, indirekt intäktsbortfall samt eventuella merkostnader för omställning/ anpassning av verksamheten.

För vilken period kan du söka extra ekonomiskt stöd?

Stöd utgår för förlorade intäkter och/eller faktiska merkostnader som har uppkommit under perioden 1 mars–31 maj med anledning av coronapandemin.

Sökkriterier

Stöd kan sökas för:

Arrangemang och verksamhet som skulle ha ägt rum under perioden 1 mars-31 maj som till följd av coronapandemin har ställts in, reducerats eller skjutits upp

  • som offentliggjorts eller fastställs i en plan för verksamheten (avser arrangemang)
  • som har anordnats för allmänheten eller att allmänheten skulle ha haft tillträde till det (avser arrangemang)

Medel kan inte sökas för:

  • Ersättning för lön och/eller arvode
  • Uteblivna intäkter från sponsorer eller mediaavtal
  • Intäktsbortfall som täcks av andra bidrag genom regionala eller andra statliga stödpaket
Fördelning av medel samt prioriteringar

Fördelning av medel

Föreningar som har förlorat/tappat en större andel av sin totala årliga omsättning kompenseras vid beviljad ansökan med ett högre kompensationsstöd relativt ansökan.

Nivån på föreningens kompensationsstöd fastställs efter avräkning av föreningens sparade kostnader för perioden 1 mars-31 maj. Även eventuell regional kompensation eller stöd direkt eller indirekt från myndigheter eller rikorganisation för samma verksamhet och/eller evenemang räknas av.

Prioriteringar

  • Föreningar som inte har tagit del av nationellt eller regionalt finansiellt krisstöd
  • Föreningar som inte har tagit del av Eskilstuna kommuns finansiella krisstöd
Utbetalning, återbetalning och redovisning av erhållet stöd

Utbetalning

För föreningar som beviljas kompensationsstöd sker utbetalningar i nära anslutning till kultur- och fritidsnämndens beslut i september 2020. Nämnden sammanträder 16 september 2020.

Återbetalning

Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter får kultur- och fritidsnämnden genom kultur- och fritidsförvaltningen besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka det utbetalade stödet.

Redovisning av erhållet stöd

Föreningar som erhåller stöd ska senast 31 mars 2021 redovisa hur pengarna har använts i föreningens verksamhet. Redovisningen sker i samband med att verksamhetsberättelse för 2020 skickas till kultur- och fritidsförvaltningen.

Var kommer pengarna ifrån?

Det är kommunfullmäktige som har beslutat att tillföra kultur- och fritidsnämnden 1 000 000 kronor, för att stötta föreningar extra i krisen. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelning av pengarna.

Ansökningsformulär

Endast en ansökan per förening. Den som söker för flera saker, gör det i EN ansökan.KONTAKTPERSON
Kontaktperson med kontaktuppgifter som kan nås under perioden vecka 32-36.


Roll i föreningen * (obligatorisk)
Roll i föreningen


Arrangemang och verksamhet som skulle ha ägt rum under perioden 1 mars – 31 maj som till följd av coronapandemin har ställts in, reducerats eller skjutits upp; som offentliggjorts eller fastställs i en plan för verksamheten (avser arrangemang) som har anordnats för allmänheten eller att allmänheten skulle ha haft tillträde till det (avser arrangemang)


Beskriv konsekvenser för verksamheten.

I ansökan ska en ekonomisk redovisning bifogas som beskriver intäktsbortfall, uteblivna nettointäkter, indirekt intäktsbortfall samt eventuella merkostnader för omställning/anpassning av verksamheten. (bifogas med ansökan).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Postadress

Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 631 86 Eskilstuna

Stefan Axberg
Handläggare - Föreningsbidrag