MENY
Eskilstuna kommun

Ståndaktig

Spanska sjukan härjade vintern 1919-1920 även i Eskilstuna, där den gick hårt fram bland annat vid Munktells verkstäder. En snickare J., känd baptist, hörde till de drabbade och lades in på lasarettet. Vid den tiden användes som en av metoderna mot sjukdomen en dos konjak, som skulle förtäras med vissa mellanrum (försiktigtvis rätt stora). Men J. var i kraft av sin religiösa övertygelse nykterist och vägrade envist då sjuksköterskan kom med dosen. Till slut tillkallades dr von Holtz, som förklarade att det var nog bäst ändå att J. tog konjaken för en gångs skull, för annars kunde följden bli att han dog.

- Så må jag väl åtminstone få dö nykter, sade J. och förblev ståndaktig.

Sjuksal i Gamla lasarettet. Foto: Gustaf Lesser, Eskilstuna stadsmuseum.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna