MENY
Eskilstuna kommun

Inget hinder

Under senare hälften av 1800-talet residerade på Sundbyholm i Sörmland ”Hennes nåd” friherrinnan Hammarhjälm, som enligt tidens sed höll strängt på titlar och etikett. En vinterdag kom över den tillfrusna Mälaren ett par trygga dalmasar, dragande en kälke lastad med laggkärl (=trätunnor). De gick i land, stegade in i köket och framförde sitt ärende. En av pigorna gick in till friherrinnan och anmälde besöket. Hennes nåd nedlät sig gå ned i köket. Man kan tänka sig vilken chock hon fick när en av masarna tilltalar henne med orden:

- Ska du köpa laggkärl av oss?

Strängt tillrättavisande svarar friherrinnan:

- Jag heter inte du, utan hennes nåd.

Fullkomligt oberörd, svarar masen:

- För dä kan du väl köpa laggkärl.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna