MENY
Eskilstuna kommun

Vilsta herrgård

Mikael Bergman har här renskrivit en artikel publicerad i Sörmlandsposten 1946 av friherre Karl K:son Leijonhufvud, som beskriver Vilsta gårds öden genom tiderna.
Läs artikeln Hvilsta gårds ägare genom tiderna. 
Arkivet efter Vilsta säteri finns hos Arkiv Sörmland för den som vill göra egna efterforskningar.

Ägarelängd för Vilsta
Medeltidens senare del - Johanniterklostret i Eskilstuna
Omkring 1560 Lasse i Vilesta
Omkring 1565 Sven i Vilesta
1570-1592 Prästgård i Östra Fors (Kloster)
Omkring 1608 Hans Raff
Omkring 1615 Anders Bengtsson

Förläning
1648-1683 Ståthållaren Daniel Uttermark
1683-1697 Ståthållaren Uttermarks barn

Enskilda ägare
1705-1737 Kanslipresidenten Gustaf Cronhielm af Flosta
1737-1742 Grevinnan Ulrika Eleonora Cronhielm, gift von Köhler 
1742-1765 8 barn von Köhler. Arrendator 1753-1764 Kansler von Döbeln
1765-1771 Friherre Lars Reinhold von Köhler
1771-1773 4 barn von Köhler
1773-1805 Kanslirådet friherre Carl Ludvig von Siegroth
1805-1831 Överstekammarjunkaren friherre Knut Kurck
1831-1833 Kabinettskammarherren friherre Fredrik von Friesen
1833-1842 Löjtnant Patrik Georg O’Konor
1842-1850 Hovjägmästaren Johan Daniel Granath 
1850-1861 Överstelöjtnanten Carl Gustaf Granath
1861-1864 Kammarherren friherre Knut Sperling Leijonhufvud
1864-1867 Kammarherre Leijonhufvuds sterbhus
1867-1891 Friherre Axel Leonard Leijonhufvud
1891-1908 Friherrinnan Sigrid Leijonhufvud och 7 barn
1908- Eskilstuna stad 

Foto: Teddy Aarni, Eskilstuna stadsmuseum

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna