MENY
Eskilstuna kommun

Järnhaltigt - en historia från Eskilstuna

av Else-Marie Olofsson

Min farfars farfar (f. 1813) och min farfarsfar (f. 1843) var statare i Ärla och Jäder. I maj 1867 föddes min farfar, Carl August Modin. Han hade fem syskon, varav den yngsta, Anna, emigrerade till North Dakota. Även August och deras bror Alfred var i flera perioder "däröver", innan de kom hem och stadgade sig. 

Men innan han kom så långt att han for till Amerika hamnade han som lärling, just fyllda 14 år, i Bergska Smedjan vid Rademacher­gatan, och stannade där till 1888. August var E. A. Bergs allra första lärling. 

År 1888 slutade August som lärling hos Erik Anton Berg, enligt betyg utfärdat den 31 mars, med anledning av första resan till Amerika. Då hade han arbetat där sedan den 7 juni 1881. Tidvis var även hans fyra år yngre bror Axel lärling där. 

Långa arbetsdagar 

Första året var hans lön 5 kronor som sattes in på en sparbanksbok, samt mat och husrum och ett par träskor. Förutom att arbeta i smedjan fick även pojkarna hjälpa smedens hustru med diverse hushållsgöromål. Pojkarna började klockan 5.00 på morgonen och slutade vid sju-åtta-tiden på kvällen, så det blev långa dagar. Deras mor kom en gång för att hälsa på dem. Det var mörkt och kallt i smedjan, men hon fann till sin bestörtning sina pojkar uppkrupna på var sin sida om ässjan, sovande. 

När August kom tillbaka från Amerika första gången, arbetade han ytterligare en period hos Berg. När han åkte iväg för andra gången hade han sin bror Alfred med. De arbetade med rallarjobb, med skogsbruk och verkstadsarbete. Det järnvägsbolag de arbetade åt en hel vinter gick omkull och den lönen fick de aldrig ut. 

Vid ankomsten till Göteborgs hamn, 1893 eller 1895, efter andra resan haffades August omgående av militärmyndigheterna, som satte honom i värnpliktstjänstgöring i Malmköping i fjorton dagar. Eftersom han då var betydligt äldre än de andra beväringarna hade kläderna svårt att räcka till… Han var ju då minst 26 år gammal.

Uppfinningar och patent 

August hade blivit en skicklig smed och var dessutom begåvad och händig och gjorde en del uppfinningar. Genom fabrikör Berg kom de att ställas ut på Paris-utställningen och lär där ha vunnit en guldmedalj. Uppfinningarna var patenterade och köptes av Berg, och August Modin fick troligen 5 000 kronor som ersättning. Det blev grundplåten till en villa i Hällby så småningom.  

Trettio år gammal, 1897, gifte han sig sedan med en värmländska som hette Maria Bengtsson. Hon födde honom två söner, Einar (f.1898) och Sigvard (f.1902) innan hon våren 1903 dog i brustet magsår, 34 år gammal. 

Med två småbarn i huset skaffade sig August en hushållerska, Ester Eriksson, (f. 1880) på Lidingön. "Lidingöns ros" enligt familjekrönikan. Hon var då 23 år och August 36 år. De fattade snart tycke för varandra och gifte sig i oktober samma år. De vigdes i villan i Hällby, vid ett provisoriskt altare bredvid imperialsängen. De fick fyra barn tillsammans, varav ett dock blev bara åtta veckor gammalt (f. 1908). De övriga föddes 1904 (Manfred), 1906 (Evert) och 1920 (Alvar).

Fastighetsköp i Nyfors

Familjen hade 1912 sålt villan i Hällby, för 3 500 kronor, och flyttat in till Eskilstuna. År 1918 köpte August hyresfastigheten Bergsgatan 14, som även kallades Nyfors 57. Den kostade då 45 000. Där föddes lille Alvar och familjen bodde där till Augusts död i januari 1944, 76 år gammal. 

Ester och sonen Evert flyttade sedan till Thorildgatan 3A, där båda sedan bodde så länge de levde. Ester Modin dog i april 1950 och Evert 1988. Evert förblev ungkarl. Han var en mycket prydlig herre, snyggt klädd och rak i ryggen som en eldgaffel. Som många av Modinarna var han även musikalisk. I hans fall var huvudinstrumentet cellon, som han trakterade långt upp i åren. I ungdomen försörjde han sig till och med på musiken, genom att spela på biografer och som taffelmusik på restauranger. När ljudfilmen kom blev det för lite att göra, och han började på Gevärsfaktoriet - säkert rekommenderad av sina storebröder.

Många band till järnindustrin

 I augusti 1944 föddes jag, Else-Marie Olofsson, född Modin. Med en pappa som bland annat körde lådor emellan järnindustrierna, han hade Modins Express, ett litet enmansåkeri, och med farbröderna som samtliga i kortare eller längre perioder arbetat på Gevärsfaktoriet, och till yttermera visso gift med Nils-Bertil som började arbeta på Gevärsfaktoriet 1967 och blev kvar där resten av sitt yrkesliv, fast senare på den civila sidan, Fuji Autotech; med alla dessa anknytningar till järnindustrin är det väl inte så underligt om man är stolt över Eskilstunas smeknamn - Sméstan! Själv har jag jobbat på kontorssidan i flera olika metallindustrier, där det tillverkades tänger, filar, chuckar, spiralsvetsade stålrörsystem och maskinverktyg. 

Att jag vet så pass mycket om släktens historia har jag helt mina farbröder Evert och Alvar att tacka för, eftersom de tillsammans hade forskat lite i gamla papper och skrivit ned resultatet.  

Under 1997 genomförde även deras kusin Lars Modin med hustru Gunborg ett rent släktforskningsprojekt, med släkten från min farfars farfar fram till 6:e led dit våra egna döttrar hör. 

Våra, nu vuxna, döttrar arbetar visserligen inte inom metallindustrin - men tyckte alltid att det var så roligt att gå till Faktorimuseet och Rademachersmedjorna som barn. Hantverk och traditioner tillhör deras intressen även i vuxen ålder. Jag tror att även de känner rötterna - rätt ned i järnådern! 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna