MENY
Eskilstuna kommun

Ett stycke kvinnohistoria från Eskilstuna

Av Klas Jacobson

I februari 2008 dog min hustrus farfar slipmästaren Sven Eriksson (1913-2008) i Västervik. Född i Klosters församling. Eskilstuna var den naturliga startpunkten för den släktforskning vi påbörjade och som snabbt kom att kretsa kring Svens farfar skomakaren Otto Vilhelm Eriksson (1855-1927), vilken var med och startade föregångaren till tidningen Folket i Eskilstuna, Sörmlands-Kuriren.

Lätt att ta saker för givet

Otto Vilhelm hade varit politiskt aktiv, det visste släkten. Hans andra hustru, pigan Charlotta Vilhelmina Andersson Edman (1863-1935), var snäll, hjälpsam och stöttade sin man praktiskt. Det hade chefredaktören för Folket, Fredrik Ström (1880-1948), skrivit i en jubileumsartikel i tidningen långt senare. Hon kallades Mina och var styvmor till Svens far Bertil Eriksson (1886-1952) sedan han var tre år.

Vi forskade vidare om Mina som visade sig vara född i Torpa, liksom sin moder, utanför Kungsör. Fadern var från Västermo. Familjen, som var torpare, flyttade till Tillinge och Litslena utanför Enköping. Mina hamnade hos sin faster, som var gift med en skomakare Hellsberg i Måsta, ute på landet utanför Eskilstuna. Här var hon några år och passade de många barnen innan hon tog tjänst hos den gamla barnmorskan fru Schinklair (1834-1901) i Gården nr 266 i Eskilstuna. Nästa jobb, två år senare, blev hos hotellägarinnan Carolina Albertina Bonnevier (1840-1902). Hon drev Hotel Phoenix som fanns på Gården nr 146 i korsningen Kriebsensgatan och Kungsgatan. Här blev Mina gravid, men det är en separat historia. Hon skickades till Stockholm för att föda men återkom till Eskilstuna med sonen John Arvid (1888-1952).

Godtemplarna

Mina bor i Godtemplarnas hus, Gården nr 226, på Drottninggatan innan hon gifter sig 1890 med Otto Vilhelm som året före blivit änkeman. Hon fick tre styvbarn på köpet, varav ett avled. Dessutom tog man en fosterson Ivar, född 1891. I slutet på år 1900 flyttar familjen till Gården nr 222, alltså Smedjegatan 24. Här bor man granne med den kända fotofirman AB Foto och dess föregångare B. Isidorws. Mina bor här fram till sin död 1935. Här kunde historien slutat, men...

Folket på Folket

I samband med vår fortsatta forskning om personerna som var med under första tiden på tidningen Folket hittade vi namnet Hjalmar Gustafsson (1883-1961), journalist. Han bodde under året 1906 i Eskilstuna tillsammans med Ruth Gustafsson (1881-1960). Ruth blev 1908 redaktör för den socialdemokratiska kvinnotidningen Morgonbris (startad 1904). När jag läste dessa tidningar upptäckte jag att Mina Eriksson i Eskilstuna varit ordförande i Eskilstuna kvinnoklubb åtminstone år 1908. Så det fanns mer att hämta om hennes historia som ingen i släkten visste.

Bara att åka till Eskilstuna och ta fram dokument från arkiven och sätta sig i forskarsalen. Där hittade min hustru och jag en mängd dokument som belyser Eskilstunas roll i utvecklingen av det socialdemokratiska kvinnoförbundet, inte bara på lokal nivå. I arkivet för Eskilstuna socialdemokratiska kvinnoklubb finns alla protokoll och medlemsförteckningar mm. Här kan man läsa hur det började med ett besök från partiagitatorn Kata Dahlström den 8 december 1901. Mötet hade annonserats i Eskilstuna-Kuriren den 4 december och då fanns redan en interrimsstyrelse och en lista med intresserade.

Med i Kvinnoklubben

Den 16 mars 1902 gick Mina med i Kvinnoklubben. Redan den 20 april väljs hon till vice ordförande. I protokollet från den första juni samma år läser vi i § 5 ett inlägg i tidig dagisdebatt:

"Fru Mina Eriksson yttrade att var och en som rätt förstod vad som menades med en barnuppfostringsanstalt gillade den, men att många missuppfattade ändamålet med den. De mena att den fria kärleken skulle med ännu större fräckhet än som hittills varit och är bedrivas om dylika barnuppfostringsanstalter komme tillstånd. Den enda och rätta meningen med en sådan anstalts uppförande är emellertid den att den fattiga änkan eller husmodern som för sitt uppehälle måste arbeta skulle utan betalning kunna få inlämna sina barn på anstalten och att de där skulle få åtnjuta en god och sund uppfostran så att de med tiden blevo värdiga medborgare i vårt samhälle."

Detta är det första av många inlägg från Mina under åtminstone 15 års tid i föreningen. Den första ordföranden avgår och Mina tar över för sin första period som ordförande. Återkommer några år senare som ordförande i Kvinnoklubben. Det var slutet på hennes andra period som avhandlades av Ruth Gustafsson i det nummer av Morgonbris från 1908 som jag först läst. Ruth och Mina hade lärt känna varandra när Ruth bodde i Eskilstuna. Mina är ombud för Morgonbris i Eskilstuna i många år.

Kvinnoklubben är mycket livaktig i Eskilstuna trots många stora utmaningar. Protokollen tar upp och refererar diskussionerna och inte bara beslut och ger en fantastisk inblick i vilka föreläsande gäster man hade, vilka diskussioner man förde, vilka problem som var aktuella för kvinnor i Eskilstuna och på riksnivå.

Här kan man bland annat läsa om Minas väninnor, bland annat Ida Adamsson (1866-1934) som var aktiv från start och mer än 30 år i Kvinnoklubben i Eskilstuna, moder till TCO-chefen (1947-1960) Harald Adamsson (1896-1972), och alla andra kvinnorna. Frågor om kvinnlig rösträtt, distriktsbildning, tidningen Morgonbris, kvinnans roll, sexualhygien och mycket annat finns gömt i detta arkiv. Även männen bjöds in för att ibland ge sina synpunkter.

Finns din farmor eller mormors mormor med i främsta ledet?

Eftersom alla medlemslistor och kassaboken för de första åren finns kvar kan du se om just din mormor eller kanske farmors mormor var aktiv i föreningen, samt vilka datum man annonserade i tidningar, vad föreläsarna fick i arvode etc.

För dig som funderar på att skriva uppsats inom kvinnohistoria så finns det flera spännande ämnen att hämta från materialet. Påverkade Morgonbris diskussionen i Eskilstuna eller var det tvärtom? Direktkontakter mellan Eskilstunas kvinnor och de ledande kvinnliga agitatorerna i Sverige, vad betydde de? Samarbeten mellan liberala och socialistiska kvinnor i rösträttsrörelsen, som ju formades i form av Landsföreningen för kvinnlig rösträtt år 1902. Notera att man undvek att ha med ordet socialdemokratiska i klubbens namn i början för att inte skrämma bort potentiella medlemmar.

Minas middagar

Man skall hålla i minnet att både Fredrik Ström och Hjalmar Gustafsson under sin eskilstunatid båda var flitiga medarbetare i Morgonbris, samt att även Ströms fru Margit kom med bidrag, alltså rakt in i den kvinnliga rörelsen, frågor som man säkerligen diskuterade på middagar med tidningsredaktionen hemma hos Mina och Otto Vilhelm, när tidningen inte kunde betala lön till medarbetarna utan bjöd på mat istället. I Morgonbris nr 3 1909 finns ett foto på Kvinnoklubbens medlemmar i Eskilstuna.

Min hustrus farfars styvfarmor Mina blev genom arkivet och nätet betydligt mer levande, inte bara en namnruta i ett släktträd.

Källor:

Inflyttningslängder
Husförhörslängder
Eskilstuna socialdemokratiska kvinnoklubb, serier A1:1, D1:1, G1:1 
Födelseböcker
Dödsboken för Eskilstuna 1935
Vigselboken för Eskilstuna
Eskilstuna arbetarekommuns historia vid 50-årsjubileum och 90-års jubileum
Nyman, Gunborg - Litteratur om Eskilstuna stad 1981
Eskilstuna-Kuriren
Folket (gamla tidningar och hemsidan)
Dödsannonser och dödsrunor i tidningar
Historiska kartor
wikipedia för uppgifter om Fredrik Ström, Ruth Gustafsson, Morgonbris, Kata Dahlström och Harald Adamsson
Morgonbris digitalt på Internet
Eskilskällans fotodatabas

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna