MENY
Eskilstuna kommun

När järnvägen kom till stan

av Tomas Carlberg

1800-talets industriella expansion ledde till ett växande behov av nya transportvägar runt om i Sverige. Eskilstunas närhet till Bergslagen bestämde den lokala agendan. Det gällde här att bygga järnväg från Västmanland till Oxelösund, via Eskilstuna och Flen.

Fraktsedel från Oxelösund-Flen-Västmanlands Jernvägs arkiv, Arkiv Sörmland.

Frågan var uppe till behandling i Eskilstuna stadsfullmäktige första gången år 1865. Förslaget att lämna bidrag till järnvägslinjen röstades ned med mycket klar majoritet den gången.

En ny förbindelse mellan bergslagens hjärta och Östersjökusten var ett stort projekt som tog betydande resurser i anspråk. Till största delen skulle det komma att finansieras av privata intressenter, men stadsfullmäktige hade att ta ställning till i vilken mån man ville dela kostnaderna. År 1872 aktualiserades järnvägsfrågan på nytt sedan ett tyskt bankirhus erbjudit sig att för egen räkning och på egen risk anlägga banan, under villkor att berörda orter bidrog med ett visst belopp.

Stadsfullmäktige ställde sig denna gång positivt till en engångssumma på 15000 riksdaler (som man ämnade upplåna från Kungl. Maj:t). Vid sammanträde i februari året därpå hade andra förutsättningar uppkommit och man beslutade att upphäva det tidigare beslutet och istället lämna 15000 riksdaler till Järnvägsaktiebolaget Oxelösund-Flen-Westmanland. Många i stadsfullmäktige röstade här för ett större belopp, och det var nu tydligt att järnvägsbyggandet verkligen skulle bli av.

Största aktieposten i det nybildade bolaget tecknades av ingenjören W Stanley som ombud för utländska intressenter, främst i England. Två entreprenörer från London åtog sig att bygga järnvägen och dessutom anlägga hamnen i Oxelösund. Arbete pågick under drygt tre år innan hela banan kunde öppnas för allmän trafik år 1877. Delar av sträckningen var färdiga redan tidigare, och i november 1875 var det dags för liten premiär när det första loket rullade in i Eskilstuna. Knappt två år senare invigdes Eskilstunas första järnväg officiellt av kung Oscar II, den 3 september år 1877.

Nästa stora järnvägsbygge, Norra Sörmlands järnväg mellan Eskilstuna och Stockholm, inleddes i början av 1890-talet och stod färdigt år 1895. Banan sträckte sig vidare från Eskilstuna till Nyby bruk i Torshälla och ändstationen Mälarbaden. Även den här gången invigdes den nya järnvägen av Oscar II.

Hundra år senare var det så dags för det tredje stora järnvägsbygget i Eskilstunas historia. Svealandsbanan togs i drift år 1997. Kung Carl XVI Gustaf invigde den länge emotsedda snabbtågsförbindelsen.

Källor: 

  • Eskilstunas Stadsfullmäktiges protokoll.
  • Se databasen Lokalhistoriska dokument, sökord: ”jernväg”.
  • Ernst Wannedal, När järnvägen kom till Eskilstuna (särtryck ur Eskilstuna museers årsbok 1979-1980).
  • C Bengt Ohlin, Sveriges tåghistoria började i Eskilstuna (Eskilstuna, 1997).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna