MENY
Eskilstuna kommun

Nygammal rondell - arkivfoton från Nybroplan

av Tomas Carlberg

Rondellen vid Nybroplan i Eskilstuna är bara en av många rondeller som byggts de senaste åren. Men fenomenet är inte helt nytt. Det har nu gått mer än 50 år sedan den första rondellen byggdes vid Nybroplan. Fotografier från det första bygget finns i Byggnadskontorets arkiv hos stadsarkivet.

Elefanter vid rondellen vid Nybron

I början av sommaren år 1951 beviljades byggnadslov för anordnandet av en så kallad trafikplats vid Nybroplan. Till att börja med rörde det sig om en försöksverksamhet. Beräknad kostnad för anläggandet i sin helhet var 100 000 kronor.

Arbetet med ”rotationsplatsen”, som sysselsatte många, påbörjades den 4 juni och pågick under större delen av sommaren. Försöket slog väl ut. I en skrivelse till Drätselkammaren i slutet av augusti föreslog byggnadschefen och stadsplanearkitekten att ”anordningarna snarast måtte utföras permanenta”. Drätselkammaren lät förslaget underställas vägdirektören i länet, polismästaren samt byggnadsnämnden för slutligt godkännande. Dessa myndigheter gav i september sitt godkännande, och Drätselkammaren beslöt därmed att låta färdigställa rondellen. Finansieringen skedde till 95% med statsbidrag.

Ett tillägg till budgeten önskade Drätselkammaren att Eskilstunas stadsfullmäktige skulle bidra med. Detta i form av ett anslag på 15 000 kronor, till byggandet av en taxikiosk vid rondellen.

Rondell vid Nybron 1952

Arkivfakta

Uppgifterna till artikeln är hämtade ur Eskilstuna stads Drätselkammares och Byggnadskontors arkiv. Drätselkammaren var verksam från 1863 fram till 1971 och hade hand om stadens finanser. Byggnadskontoret var verksamt mellan 1917 och 1965. För mer information om drätselkammare klicka på länken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna