MENY
Eskilstuna kommun

Okänd moder

av Nils Mossberg

Sommaren 2004 kom en dansk familj in till stadsarkivet i Eskilstuna. Familjen var på jakt efter upplysningar om föräldrarna till en äldre sedan länge avliden släkting vid namn Bertha Schelke. Det de visste om Bertha var att hon var född den 29 oktober 1878 och att hon blev adopterad av änkefru Jörnqvist. Varken födelseböckerna eller några andra delar av kyrkoarkiven lämnade några upplysningar om hennes föräldrar. Det gjorde däremot Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelses arkiv. I fattigvårdsstyrelsen protokoll från den 16 december 1881 står följande att läsa:

Genom polisens åtgärd hade till fattigvårdsstyrelsen inkommit ett nu föredraget skriftligt erkännande af Sara Schejke af den 17 sistlidne november, att hon vore moder till ett här i staden den 29 oktober födt flickebarn, som blifwit döpt till namnet Bertha, och som detta barn ännu ej medfördt någon kostnad för fattigvården skulle erkännandet tillsvidare förvaras bland handlingarna, för att, i händelse af behof framdeles, då användas.

Tyvärr finns hennes erkännande inte kvar, torts att det sägs att den skulle förvaras bland handlingarna. I protokollsregistret är antecknat att Sara Schejke var från Stockholm. Det är mycket möjligt att hon enbart vistades i Eskilstuna i samband med sin graviditet. Men det är bara spekulationer. I vilket fall låg varken hon eller hennes dotter fattigvården i Eskilstuna till last något mer, så spåren slutar här.

Längre fram i tiden gjordes en faderskapsutredning varje gång en ensam ogift kvinna födde ett barn. Faderskapserkännandena som i regel blev resultatet av utredningen förvaras i barnavårdsnämndernas arkiv.

Arkivfakta

Uppgifterna är hämtade från Eskilstuna stadsarkiv, där även föregångaren fattigvårdsstyrelsens handlingar finns. Arkivet omfattar cirka 77 hyllmeter och innehåller handlingar från 1843 till 1970.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilskällan

Ett rum i Stadsbiblioteket där personal från arkiv, bibliotek och museer bemannar vissa tider.

Öppettider
Postadress

Box 17, 631 02 Eskilstuna